środa, 31 sierpień 2011 18:54

Przyszłość pieniądza

Napisał

Światowy kryzys finansowy i kryzys wspólnej europejskiej waluty wywołują w Niemczech wielkie polityczno-intelektualne emocje, nic zatem dziwnego, że w ostatnim roku nastąpił tam prawdziwy wysyp książek poświęconych obecnemu systemowi pieniężnemu i jego przyszłości. Zaprezentujmy tu kilka z nich.

 

Znany polskiemu czytelnikowi z wydanej przez wydawnictwo Wektory książki Śmiercionośne myśli Roland Baader opublikował Geldsozialismus. Die wirklichen Ursachen der neuen globalen Depression (Pieniężny socjalizm. Rzeczywiste przyczyny nowej globalnej depresji). Opisuje w niej systemowe uwarunkowania obecnego kryzysu finansowego na świecie. Jego przyczyną jest niczym niehamowane zadłużanie się rządów i społeczeństw; doszło do tego, że jako wielki sukces święci się to, iż nowe zadłużenie jest nieco niższe od starego. Dzieje się tak, ponieważ państwa jako główni producenci długu dysponują monopolem pieniężnym. Pieniądz, to najbardziej wrażliwe dobro gospodarki rynkowej, nie podlega jej regułom, stopy procentowe ustalane są według politycznego zapotrzebowania. Socjalizm w dziedzinie pieniądza oznacza, że cała gospodarka jest de facto socjalistyczna. Dzisiejsze systemy walutowe to mechanizmy służące wywłaszczaniu obywateli na rzecz elit rządzących i banków.

Jak to było możliwe, zastanawia się Baader, żeby narody popadły w taki zabobon i dały sobie wmówić przez elity polityczne, że dowolnie drukowany i produkowany jednym pociągnięciem pióra papierowy pieniądz może podnieść bogactwo narodu i spowodować wzrost gospodarczy. Baader, uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli wolnościowych w Niemczech, demaskuje panujące oszustwo papierowego pieniądza, pokazuje banki centralne jako instytucje destruktywne dla gospodarki, przeprowadza bezlitosny rozrachunek z ?monetary cranks? od Keynesa do Krugmana, ostrzega, że fałszywy papierowy pieniądz jest podstawą tendencji totalitarnych, dowodzi, że jedynym rezultatem skazanego na klęskę socjalistycznego eksperymentu jest ruina klasy średniej, wywłaszczenia posiadaczy oszczędności w pieniądzu, zniszczenie podstaw społeczeństwa, apeluje, aby uwolnić politykę pieniężną od socjalistycznej ideologii. Książka Pieniężny socjalizm to kolejna salwa wymierzona przez Rolanda Baadera w okręt absurdalnych doktryn keynesowskich.

Baader napisał też przedmowę do książki Gregora Hochreitera Krankes Geld, kranke Welt. Analyse und Therapie der globalen Depression (Chory pieniądz, chory świat. Analiza i terapia globalnej depresji). Autor, jeden z założycieli wiedeńskiego Institut für Wertewirtschaft dowodzi, że kryzys finansowy zwalcza się środkami należącymi do jego przyczyn. Keynesizm i monetaryzm ? dwie najważniejsze doktryny ekonomiczne głównego nurtu, stanowiące fundament ideologiczny chorego systemu pieniężnego, nadal święcą tryumfy. Hochreiter pokazuje, jak państwowy pieniądz papierowy, oparty na kredycie i długach, odpowiedzialny jest za społeczną i jednostkową demoralizację. Korzeniem zła toczącego dziś świat jest stałe powiększanie ilości pieniądza bez pokrycia za pośrednictwem rynku kredytowego. Współczesny system bankowy w coraz większych dawkach zalewa rynki inflacyjnymi, pozornymi wartościami. W świecie kolejnych fal spekulacji, sztucznych boomów, finansowego hochsztaplerstwa, zwycięża krótkowzroczne myślenie konsumpcyjne, pieniądz przestaje być środkiem a staje się celem ludzkiego działania. Iluzja bogactwa stwarzana przez papierowy pseudo-pieniądz bez pokrycia pcha ludzi ku natychmiastowej konsumpcji, już tu i teraz, kosztem innych ludzi i kosztem przyszłych pokoleń. Tam, gdzie rządzą pozorne wartości ekonomiczne, upadek moralny jest nieuchronny. W chorym systemie finansowym następuje przewartościowanie wszystkich wartości, odwróceniu ulegają hierarchie aksjologiczne, zanikają takie cnoty jak oszczędność, uczciwość, odpowiedzialność za własne postępowanie. Zamiast jakości króluje ilość.

Ludzie, pisze Hochreiter, zapomnieli, że dobrobyt jest rezultatem ciężkiej, osobistej i rachującej w pokoleniach działalności, a nie hazardem na giełdzie, szybkim zyskiem dzięki piramidzie finansowej zbudowanej z państwowych obligacji. System stałej inflacji i zadłużania rządów, w którym zachodzi permanentna utrata wartości pieniądza, który redystrybuuje bogactwo do wąskiej elity i destabilizuje społeczną strukturę, wszedł w fazę agonalną; kryzys jest nieunikniony, w końcu na jaw wyjdą wszystkie błędne inwestycje poczynione przez dziesięciolecia w reżimie pieniądza fiducjarnego, świat zachodni czeka recesja i załamanie systemów socjalnych. Być może da się jeszcze przeprowadzić końską kurację, aby w miarę bezpiecznie przejść do nowego systemu pieniężnego, w którym nie będzie banków centralnych i monopolu państwa w dziedzinie pieniądza. Ale tak czy inaczej utopia finansowanego inflacją, konsumpcyjnego raju zakończy się dokładnie tak jak każda inna utopia z przeszłości.

(...)

Wyświetlony 3563 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.