poniedziałek, 31 październik 2011 14:03

Sport po marksistowsku

Napisał

Sport jest częścią naszego antyfaszystowsko-demokratycznego porządku (...). Sport nie jest celem samym w sobie.

Walter Ulbricht

Przed kilkoma miesiącami w prestiżowej serii ?NRD. Polityka-Społeczeństwo-Kultura? ukazało się kilka nowych tytułów. Wśród nich znalazł się również ?Sport w cieniu polityki?. Ta zwięzła monografia poświęcona jest znaczeniu sportu w polityce zewnętrznej i wewnętrznej reżimu totalitarnego. W NRD (podobnie jak w innych krajach podbitych przez komunistów) sport nie był przyjemnością, służącą zdrowiu rekreacją, sposobem spędzenia czasu itp., lecz narzędziem kontroli społecznej oraz walki z rzeczywistymi i wyimaginowanymi przeciwnikami. Dotyczyło to zarówno krańcowo zmanipulowanego sportu wyczynowego, jak też sportów masowych. Te ostatnie istotne były dla wychowania socjalistycznego narodu niemieckiego w duchu militaryzmu. Ten pierwszy natomiast miał m.in. służyć kreowaniu idoli, których napędzane środkami dopingującymi sukcesy budowały tegoż narodu wątpliwą tożsamość.

 

Przez cztery dekady istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej głównym rywalem, wręcz wrogiem, dla sowieckich namiestników były oczywiście imperialistyczne Niemcy Zachodnie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zarówno system wyszukiwania talentów wśród coraz młodszych roczników, szkolenia i treningi, cała państwowa machina indoktrynacji, jak również obecność na zawodach międzynarodowych, podporządkowane były jednemu celowi: prześcignięciu RFN w klasyfikacjach medalowych. System wyszukiwania i trenowania młodych zawodników w przypominających ośrodki zamknięte internatach miał zatem stworzyć fanatyków, którzy poświęcą wszystko, łącznie z własnym zdrowiem i życiem, dla medali, które będą nie tylko ich osobistym sukcesem, ale przede wszystkim tryumfem marksizmu-leninizmu.

O ile do tej pory doktrynerzy bredzą o enigmatycznym ?humanizmie? idei komunistycznej, który to humanizm miałby usprawiedliwiać bolszewickie zbrodnie, postępowanie włodarzy wschodnioniemieckiego sportu jest dowodem, że człowiek, niezależnie od jego woli i talentów, był dla nich wyłącznie przedmiotem umożliwiającym realizację obłędnej wizji. Dlatego nie mogą dziwić doniesienia o eksperymentach medycznych na organizmach nastolatków (bo chyba tylko tak można określić potajemne szprycowanie nieletnich środkami dopingującymi), praniu mózgów, totalnej inwigilacji środowiska sportowego, a nawet o celowym zachodzeniu w ciążę przed zawodami i późniejszych aborcjach. Szczególnie ten ostatni aspekt enerdowskiego horroru jest istotny, więc można żałować, że pan dr Wojtaszyn ograniczył się wyłącznie do wzmianki o zjawisku ? szczególnie gdy lewactwo zaczęło ostatnio głosić, że takie aborcje to tylko propagandowy wymysł. Temat zasługuje niewątpliwie na przynajmniej naukowy artykuł, jeśli nie na monografię.

Niezależnie od stosunków wewnątrzniemieckich, obecność reprezentacji NRD na zawodach sportowych służyła polityce zagranicznej tego państwa. Przez wiele lat berlińscy komuniści walczyli o międzynarodowe, pełne uznanie dla ich rzekomej suwerenności państwowej. Elementem służącym temu celowi było wprowadzanie na areny oprócz zawodników, także symboli statusu i wnikających z nich wymogów protokolarnych. Republice sprzyjały też naiwność lub cynizm (nie wiadomo, co gorsze) szefów międzynarodowych struktur sportowych, którzy z ogromnym uznaniem, a nawet wymiernymi honorami, podchodzili do kraju sportowych cudów.

Dariusz Wojtaszyn, Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Oficyna Wydawnicza ATUT ? Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, str. 170.

www.atut.ig.pl

Wyświetlony 2403 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.