Nr 4/28 kwiecień 2004

Nr 4/28 kwiecień 2004

 

W numerze:


czwartek, 30 wrzesień 2010 12:49

Z deszczu pod rynnę

Napisane przez
6 lutego 1997 roku Sejm uchwalił Ustawę o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, a 18 lipca 1998 roku na wniosek rządu AWS/UW została ona znowelizowana. Na mocy uchwalonego prawa powołano 17 Kas Chorych, które miały dysponować funduszami ubezpieczonych. Nadano im formę prawną jednostki samo-rządu ubezpieczonych, znajdujących się formalnie pod kontrolą przedstawicieli ubezpieczonych i jednocześnie ograniczono odpowiedzialność rządu za działanie systemu opieki zdrowotnej.
czwartek, 30 wrzesień 2010 12:48

Komputeryzacja biurokracji

Napisane przez
Chcąc w dzisiejszych czasach aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczo-społecznym, efektywnie zarządzać państwem, firmą czy urzędem administracji publicznej, należy posiadać odpowiedniej jakości systemy komputerowe. Powszechna jest świadomość koniecznych wydatków na ten cel. Nie jest jednak powszechna wiedza o sposobach wydatkowania pieniędzy podatników, braku strategii komputeryzacji (informatyzacji) kraju, niekompetencji i nieuczciwości dużej części polityków i urzędników oraz bezkarności osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje.
Chcąc w dzisiejszych czasach aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczo-społecznym, efektywnie zarządzać państwem, firmą czy urzędem administracji publicznej, należy posiadać odpowiedniej jakości systemy komputerowe. Powszechna jest świadomość koniecznych wydatków na ten cel. Nie jest jednak powszechna wiedza o sposobach wydatkowania pieniędzy podatników, braku strategii komputeryzacji (informatyzacji) kraju, niekompetencji i nieuczciwości dużej części polityków i urzędników oraz bezkarności osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje.
czwartek, 30 wrzesień 2010 11:38

Ryga - podróż w czasie

Napisała
W pierwszej chwili niełatwo poczuć coś więcej poza wilgotnym wiatrem i lepką, dżdżystą mgłą. Choć zima prawie nigdy nie spełnia tu swych mroźnych gróźb, przybysz musi pokonać przenikliwy chłód, jaki niesie słony oddech Bałtyku. Tylko raz jeden Zatoka Ryska zastygła lodowym traktem, umożliwiając szwedzkim kupcom konną sannę w kierunku Gotlandii. Latem słońce nie pozwala na sen, pokonując linię horyzontu tylko na krótkie noce.
czwartek, 30 wrzesień 2010 11:34

Komunistyczna rozgrywka

Napisał
Pierwsza połowa dekady Gierkowskiej bywa wspominana jako najlepsze lata PRL-u. "Edward Szczodry" uchylił nieco kraty oddzielające kraj od zachodniego świata i za pożyczone pieniądze tworzył iluzje dobrobytu. Po latach, w wywiadach udzielanych Januszowi Rolickiemu zaklinał się też, że jego celem była możliwie największa wolność obywateli, a dla idei praw człowieka czynił wszystko, co było możliwe. W rozmowie z Nixonem w 1972 r. "Wielki Ed" stwierdził też podobno z przekonaniem, że nie jest wasalem Moskwy.
czwartek, 30 wrzesień 2010 11:33

Pasja Mela Gibsona

Napisane przez
Mianem "najważniejszego, być może, wydarzenia w kulturze nowego stulecia, nie tylko tego sezonu" określił konserwatysta Newt Gingrich nowy film Mela Gibsona "Pasja Jezusa Chrystusa". Jakby w odpowiedzi nestor amerykańskiego liberalnego dziennikarstwa, Andy Rooney, w programie CBS "60 minut", nazwał reżysera "narwanym wariatem" i skierował do niego bezczelne pytanie: "Ile milionów dolarów zamierza on zarobić na nowym ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa?". W rozpiętości tych choćby ocen – od prawicy do lewicy- zamyka się w jakiś sposób klimat i temperatura tej nie-wiarygodnej dyskusji, jaka rozpętała się, w dodatku na wiele miesięcy przed premierą "Pasji", i nic nie wskazuje na to, aby miała ucichnąć po jego rekordowym wejściu do 3500 kin w samej tylko Ameryce.
czwartek, 30 wrzesień 2010 11:32

Zapomniani Żydzi

Napisane przez
Gdy mowa o powstaniu w getcie warszawskim, wymienia się jedynie lewicową Żydowską Organizację Bojową. Tymczasem w walkach równie zaciekle uczestniczył prawicowy Żydowski Związek Wojskowy. Wzmianki o nim są tak nikłe, że praktycznie został wymazany z historii.
czwartek, 30 wrzesień 2010 11:30

Etos partyzancki dziś

Napisane przez
Współcześnie wydaje się, że określenia: patriotyzm, miłość ojczyzny, walka o niepodległość, należą do słownika ludzi starszych, młode pokolenie ich nie używa, być może dlatego, że idee i wartości kryjące się za nimi są dla młodych niejasne i nie przystające do otaczającej ich rzeczywistości. Z pewnością nowa rzeczywistość wymaga nowych pojęć i dlatego współczesność opisywana jest przez socjologów w kategoriach globalizmu czy konsumpcjonizmu.
Jak każdy kolejny przełom w dziejach datowanej historii człowieka, XXI wiek niesie ze sobą obawy i nadzieje. Tym razem jest chyba więcej obaw. W mojej subiektywnej ocenie wiek XX uczynił w cywilizacji ludzkiej potworny wyłom. Chodzi o prawdomówność. Nie ma czegoś takiego jak półprawda. A jednak wciąż stara się ją stworzyć.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.