Nr 1/61 ? styczeń 2007

Nr 1/61 ? styczeń 2007

 

W numerze:


poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:39

Humanizm i zakorzeniona różnorodność

Napisane przez
Z historycznego punktu widzenia uważa się, że tytułowy ideał autentycznego humanizmu koncentruje się w cywilizacji Zachodu (choć pewne analogie można zauważyć, na przykład, w konfucjańskim etosie "szlachetnego uczonego").
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:39

Mieć świadomość celu wychowania

Napisane przez
Niedomagania współczesnych teorii pedagogicznych mają na pewno wiele przyczyn. Choć główną z nich jest z pewnością brak uświadomionej odpowiedzi na zasadnicze pytania: kogo i po co (w jakim celu?) wychowywać. Innymi słowy, współczesnym teoriom pedagogicznym brak koncepcji człowieka; a z powodu tego braku nie można też określić celu wychowania. Stan taki prowadzi do szukania i mnożenia coraz to nowszych wychowawczych technik, które stają się jałową, wręcz niedorzeczną praktyką, a jej owoce są często bardzo szkodliwe.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:38

Impresje amerykańskie

Napisane przez
Kontynuujemy prezentację sedewakantystów – nurtu kościelnego, który odmawia prawomocności spełniania urzędu przez papieży wybranych po Soborze Watykańskim II. Niezależnie od własnej opinii na ten temat, sądzimy, że warto poznać argumenty i historię "zbuntowanej" części Kościoła.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:36

W gabinecie luster

Napisane przez
Pani Agnieszka Graff jest autorką książki "Świat bez kobiet". Myliłby się ten, kto by sądził, że pani Graff w swej książce wizją świata bez kobiet straszy bądź też światem bez niektórych kobiet kusi. Nic podobnego. Publicystka raczej na świecie kobiet nie dostrzega, w związku z czym włącza się w nurt tzw. narracji kobiet, będącej wykładnią feminizmu, dla niepoznaki żartobliwie nazywanego dyskursem płci.
Euroentuzjaści od lat indoktrynują nas propagandowym twierdzeniem, że projekt integracji europejskiej zrodził się jako odpowiedź na zbrodnie II wojny światowej. Unia, będąc powiązana instytucjami ponadnarodowymi, miała być swoistym antidotum na nacjonalizm i faszyzm. Jednak przemilcza się często fakt, że Zjednoczona Europa pierwotnie była pomysłem nazistów i faszystów. Nie oznacza to, że "Wspólnota Europejska" jest przesiąknięta ideologią nazistowską, ale pomysły gospodarcze niemieckich zbrodniarzy są wykorzystywane w dzisiejszej Europie.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:34

Ojciec amerykańskiego indywidualizmu

Napisane przez
Z wielką wprawą posługiwał się piórem, tworząc wysublimowane, w sensie estetyki języka, eseje. Nie ograniczył jednak swojej aktywności li tylko do tworzenia pięknych fraz. Ważne były dla niego także kwestie społeczno-polityczne i religijne. Na każdym polu swej działalności był skrajnym indywidualistą. Być może, był pierwszym libertarianinem. Mowa o Ralphie Waldo Emersonie.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:31

Bezdomni i głodni

Napisane przez
Nadeszła zima - czas, w którym od paru lat odkrywa się istnienie całkowicie nowych kategorii ludzi, nad którymi należy się litować, np. bezdomnych.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:30

Podatek od fantazji

Napisane przez
Jeśli nie będziemy przeciwstawiać się pazerności państwa, niedługo gorliwi urzędnicy opodatkują nasz wolny czas.
poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:29

Heterofobia

Napisane przez
Po udanych przemarszach przeciwników dyskryminacji osób "kolorowych", dyskryminacji kobiet, dyskryminacji ekosfery, ulicami zachodniego świata przetaczają się hałaśliwe demonstracje "przeciwników homofobii". Co ze swojej istoty jest celem tych zgromadzeń, skoro "prywatne" praktykowanie homoseksualizmu cieszy się dzisiaj tą samą równością, co "prywatne" praktykowanie "heteroseksualizmu"? O zdobycie społecznej akceptacji dla tego typu praktyk?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.