Nr 1/109, styczeń 2011 r.

Nr 1/109, styczeń 2011 r.

piątek, 31 grudzień 2010 16:41

Rozdział państwa od religii

Napisane przez
W konstytucjach państw Zachodu wpisano na przestrzeni ostatnich 200 lat rozdział państwa od Kościoła i zasadę równego traktowania uznanych przez państwo związków religijnych. Mając świadomość, że Kościół i religia to nie to samo, chciałbym podjąć dyskusję, czy rozdział państwa od Kościoła powinien pociągać za sobą rozdział państwa od religii. Temat jest o tyle ważny, że zmiany prawne wprowadzane w Europie w ostatnich latach zmierzają do budowy państw laickich, gdzie życiu publicznemu obca jest jakakolwiek religia, a fundamentem prawa jest etyka ?ludzka? ? ustalona przez gremia polityczne i przez nie dowolnie zmieniana; w oderwaniu od praw pochodzących od Boga.
piątek, 31 grudzień 2010 16:23

Biało na czarnym

Napisane przez
Jednym z głównych problemów szkolnictwa jest niemal całkowite odrzucenie hierarchii. Nauczyciel stał się dla ucznia partnerem, a przestał być autorytetem. W niektórych szkołach postuluje się nawet, aby był z uczniami ?na ty?. Idea partnerstwa, której zadaniem miałoby być ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i dobry kontakt z pedagogiem, przynosi, niestety, cierpkie owoce. Po pierwsze, jest ona na wskroś sztuczna ? nauczyciel i tak jest w szkole ?kimś więcej? niż uczeń ? ma większą wiedzę i otrzymuje pieniądze za lekcje, w których uczniowie uczestniczą z przymusu. Po drugie, powoduje ona, że nauczyciel traci autorytet, a staje się uciążliwym kolegą; co za tym idzie ? wymagania, które przedstawia, nie są traktowane poważnie. Po trzecie ? do partnerstwa trzeba dorastać; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów nie są jeszcze ukształtowanymi i dobrze uformowanymi ludźmi; często nie rozumieją, co jest dla nich dobre. Potrzebują raczej wzoru,…
piątek, 31 grudzień 2010 16:17

Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji z 1934 r.

Napisane przez
Dwudziestego szóstego stycznia 1934 r. szef niemieckiej dyplomacji baron Konstantin von Neurath oraz ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech Józef Lipski, podpisali w Berlinie polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu agresji. Tekst jej został w poprzednich miesiącach szczegółowo ustalony między Marszałkiem Piłsudskim a posłem niemieckim w Warszawie, Hansem A. von Moltke. Wydarzenie owo stanowiło w ówczesnej Europie sensację nie lada. Stosunki polsko-niemieckie pozostawały bowiem właściwie od zakończenia I wojny światowej w 1918 r. tradycyjnie złe i napięte.
piątek, 31 grudzień 2010 16:02

Orędzie śląskiego kardynała

Napisał
Osiemnastego listopada minęło 45 lat od napisania słynnego listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego, znanego jako ?Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim?. Jego inicjatorem i głównym autorem był śląski arcybiskup i późniejszy kardynał Bolesław Kominek.
piątek, 31 grudzień 2010 15:54

Od silnika do wojny

Napisane przez
W roku 1855 niemiecki inżynier Gottlieb Daimler wynalazł samochodowy silnik benzynowy, znacznie bardziej precyzyjny i efektywny niż ówczesne węglowe silniki parowe. Mógł być on wykorzystany przy budowie statków transportowych, okrętów wojennych, później zaś samochodów i samolotów. W ten sposób zasoby ropy naftowej znalazły się w centrum zainteresowania. Wzrok całego świata skierował się na kraje arabskie i ich złoża roponośne. Linia kolejowa Berlin-Bagdad Wielka Brytania dzięki swej flocie zmusiła w XIX wieku Niemcy do poszukiwania szans strategicznego rozwoju gospodarczego na lądzie. Od końca tamtego stulecia Niemcy rozpoczęły inwestycje i zakładanie banków na Półwyspie Anatolijskim. Na północ od Anatolii znajduje się Morze Czarne, na zachód Morze Egejskie, na południe Morze Śródziemne. Był to kluczowy punkt w komunikacji pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem. Strategiczny cel Niemiec był niezwykle czytelny ? zbudowanie wielkiej arterii kolejowej z Berlina do Bagdadu. Ta linia kolejowa połączyłaby potężne siły…
piątek, 31 grudzień 2010 15:47

Świętość obowiązkiem władcy

Napisał
Publikacja p. Jerzego Adama Świdzińskiego ?Święci władcy? jest zbiorem kilkudziesięciu biogramów katolickich władców Europy, którzy zostali wyniesieni na ołtarze jako święci lub błogosławieni. I choć ta tematyka jest mi bardzo bliska, z przyjemnym zdziwieniem dostrzegłem, że autor opisał osoby, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Jest to więc fascynująca podróż w czasie przez prawie wszystkie kraje kontynentu: cesarzowe Rzymu (Starego i Nowego), mało znani monarchowie wczesnośredniowieczni, władcy Świętego Imperium i ?Słodkiej Francji?, wielcy wyznawcy z Półwyspu Iberyjskiego (czyli obszaru pełniącego rolę przedmurza chrześcijaństwa, którego królów ortodoksja przez wieki uchodziła za ?marmurową?), królowie i książęta północnej Europy oraz tych krajów, w których w ciągu minionych kilkudziesięciu lat komuniści chcieli wyrugować Boga z ludzkich serc, a gdzie coraz mocniejszą pozycję ma praktyczny ateizm, już nie ideologiczna nienawiść, lecz obojętność wobec naszego Zbawiciela.
piątek, 31 grudzień 2010 15:40

Mafia i masoneria

Napisane przez
Ścisłe związki mafii z masonerią są tajemnicą poliszynela. A przecież nie powinny dziwić  ? obie organizacje więcej dzieli niż różni. Zarówno mafia, jak i masoneria, mają ambicje wpływać na politykę i gospodarkę, zarazem pozostając poza oficjalnymi strukturami państwowymi.
piątek, 31 grudzień 2010 15:29

O podmiotowość obywateli i samorządów

Napisane przez
Jedną z zasadniczych cech Rzeczypospolitej powstałej po upadku PRL jest myślenie centralistyczne i tendencja do maksymalnego ograniczenia podmiotowości obywatela na rzecz centralnej biurokracji i centralnych aparatów partyjnych.
piątek, 31 grudzień 2010 15:20

Przepływy energii

Napisane przez
Filmowa polit-gramota Powstanie Listopadowe ? jak kto chce ? romantyczny zryw niepodległościowy, miało szanse powodzenia. Bitne wojsko, pieniądze w kasie. Zawiedli dowódcy. Sytuacja ? wypisz, wymaluj ? jak najbardziej współczesna: ruch społeczny ?Solidarność?, powszechna wola obalenia komuny i samozwańcze elity okrągłostołowe. Wydarzenia tyleż dramatyczne, co kontrowersyjne; a jednak nie interesują filmowców. Mam poczucie ? mówi Mariusz Wieczorek ? że na poziomie mentalnym Polska jest udręczoną osadą Biskupin jakiegoś smętnego kraju, w którym nie ma przepływu energii.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.