nr 6/114, czerwiec 2011 r.

nr 6/114, czerwiec 2011 r.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.

niedziela, 29 maj 2011 23:38

Omamy prezesa

Napisane przez
Przykro byłoby przyjąć, że symbolem dzisiejszego dziennikarstwa polskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, bo wtedy publiczne wypowiedzi jego prezesa h o n o r o w e g o, Stefana Bratkowskiego, logiczną siłą rzeczy stawałyby się emanacją tego środowiska. A tak nie jest i być nie może...
niedziela, 29 maj 2011 23:34

Karlenie

Napisane przez
Już od początku XVIII w. światli publicyści mówili, że Polska nierządem stoi. To znaczy, że i w sejmie, i w rządzie, który tworzył król z senatorami, panował chaos nieopisany, pospolicie zwany anarchią. Oba najwyższe organy władzy nic nie mogły, liczyły się jedynie skrajnie partykularne interesy. A nadto mniej więcej od drugiej połowy XVII w. sejmiki nieraz anulowały uchwały sejmowe. W takim stanie państwo nasze, każde państwo, długo trwać nie mogło.
Tak jak rzeczy polityczne stoją dziś ? nie istnieje, praktycznie ?polska droga? do wyzwolenia, do niepodległości. W odróżnieniu od istniejącej ?polskiej drogi do socjalizmu?. Proklamowana już przez Lenina w założeniach Narodowego NEP-u, istniała właściwie od początku rewolucji teoretycznie, a od r. 1945 praktycznie. Z małymi taktycznymi odchyleniami trwa do dnia dzisiejszego (?) Natomiast ?własna droga do wyzwolenia? spod komunistycznego panowania istnieć nie może, gdyż pojedynczy naród bloku komunistycznego nie jest w stanie wyzwolić się spod komunizmu o własnych siłach. A nawet samo mechaniczne oderwanie od bezpośredniej władzy czerwonej Moskwy, czy wysiłki w tym kierunku, wcale nie gwarantują wyzwolenia z ustroju komunistycznego. Jak tego klasycznym przykładem jest samodzielność komunistycznej Jugosławii czy Albanii lub próby Rumunii, gdzie ucisk człowieka pozostaje ten sam albo większy niż w Rosji; wreszcie Chin, gdzie zniewolenie człowieka jest największe. Istnieć może tylko ?wspólna droga? do wyzwolenia poprzez…
niedziela, 29 maj 2011 23:27

Drzwi do KGHM

Napisał
Premier rządu RP zabrał głos w sprawie zamieszek, do jakich doszło 5 maja w czasie spotkania zarządu KGHM Polska Miedź SA ze związkami zawodowymi.
niedziela, 29 maj 2011 23:25

Czy premier to wielki oszust?

Napisane przez
W 1987 roku krakowski miesięcznik ?Znak? rozpisał ankietę dotyczącą polskości. Jedną z osób, które na nią odpisały, był obecny premier Polski Donald Tusk. Napisał on między innymi tak: Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskość to nienormalność? Polskość wywołuje u mnie odruch buntu, historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnie ochoty dźwigać? Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski.
niedziela, 29 maj 2011 23:23

20-lecie ODS

Napisane przez
Pod koniec kwietnia w Pradze świętowała 20-lecie swojego powstania Obywatelska Partia Demokratyczna (občanska demokraticka strana), prawicowa partia, która przez ten czas miała i ma decydujący wpływ na życie społeczne i polityczne w swoim kraju. W porównaniu z sytuacją w naszym kraju jest to pewien ewenement.
My, członkowie narodu węgierskiego, na początku nowego tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego Węgra, wyznajemy co następuje:
niedziela, 29 maj 2011 23:16

Euro na zakręcie

Napisał
W tygodniku ?Die Zeit? Mark Schieritz w artykule ?Rebelia przeciwko euro? pisze, że zamiast scalać Europę, euro wywołuje w niej rozłamy i podziały; historia nie jest linearnym procesem; tak jak Europa została zjednoczona, tak może się rozpaść.
niedziela, 29 maj 2011 23:14

Kłamstwo O(s)bamy

Napisała
Osama nie żyje. Tego chyba możemy być pewni. Czy zginął 1 maja 2011 r.? Niektórzy w to wątpią. Bo rzeczywiście media zostały zalane informacjami nieprawdziwymi.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.