nr 7-8/115-116, lipiec-sierpień 2011 r.

nr 7-8/115-116, lipiec-sierpień 2011 r.

sobota, 02 lipiec 2011 22:16

Ewa Stankiewicz ? kino odwagi i bolesnej prawdy

Napisane przez
Nikt świadomy realiów, w jakich żyjemy od ponad dwudziestu lat, nie miał najmniejszej wątpliwości, że autorki filmu pt. ?Trzech kumpli? prędzej czy później doczekają się zemsty. I oczywiście tak właśnie się stało ? przed debiutem fabularnym Ewy Stankiewicz piętrzyły się wszystkie możliwe trudności. Kiedy mimo wszystko utwór był już gotowy ? na dystrybucję czekał ponad rok. Szczęśliwie trafia wreszcie do kin, choć niestety ? do bardzo niewielkiej ich liczby. Szkoda, bo to film naprawdę wyjątkowy.
sobota, 02 lipiec 2011 21:56

Siedem lat w UE

Napisał
W maju minęło siedem lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co w polskiej gospodarce i strefie publicznej zmieniło się na lepsze, a co na gorsze? Jakie mamy korzyści z członkostwa, a jakie straty?
sobota, 02 lipiec 2011 21:46

Obywatel a Kodeks Wyborczy RP

Napisane przez
Od 1 sierpnia 2011 r. wej­dzie w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 ?Kodeks wy­borczy?. Wprowadza ona wiele zmian w różnych procedu­rach wyborczych obowiązujących do tej pory w wyborach organów przedstawicielskich wszystkich szczebli. Jakie są te najważniejsze zmiany i w jakim stopniu ta nowa ustawa wyborcza poszerza czy ugruntowuje prawa obywatelskie i przyczynia się do rozwoju demo­kracji w Polsce?
sobota, 02 lipiec 2011 21:39

Atrakcje na wakacje

Napisane przez
Na koszt abonenta PO-rząd, który udawał, że nie inte­resuje się mediami publicznymi (zawsze może liczyć na ?zaprzyjaźnione?), a nawet obiecał je ?odpolitycznić?, w końcu tak je upartyjnił, że wykluczył PiS, a w zarządzie TVP umieścił dwóch swoich ministrów (M. Zalewski, J. Weksler). To oczywisty zamach na ustawowy pluralizm medialny, nie mówiąc o szerokiej debacie publicznej czy demokracji. Już J. Braun (UW) dopil­nuje, by informacje bieżące oszczędziły nieudolne rządzenie, a TVP 2 do reszty ogłupiła (i ogłupi) publiczność. Odkąd TVP Info stała się domem spokojnej sta­rości dla peerelowskich politruków, zresztą kolaborantów stanu wojennego, a jej za­wartość informacyjna ustępuje reklamie ? zapewne niewiele da się zrobić. Jeżeli więc M. Zalewski (PSL) nie zdoła powstrzy­mać degradacji tego kanału (bo ustępuje komercyjnym stacjom informacyjnym), to ? być może ? zadba o odpowied­nią reprezentację regionalnych układów. Pozostaje tylko współczuć Polonusom, którzy opuściwszy komuszony kraj, nadal…
sobota, 02 lipiec 2011 21:35

Oczywistości i kontrprzykłady

Napisał
Francuski antropolog Lucien Lévy-Bruhl, badający przed stuleciem myślenie ludów prymitywnych (których pieszczotliwie nazywał ?dzi­kimi?), zwrócił uwagę na następującą sytuację. Co robi dziki zraniony strzałą, aby w ranę nie wdało się zakażenie? Wkłada zakrwawiony grot strzały do ognia.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.