Nr 11/119, listopad 2011 r.

Nr 11/119, listopad 2011 r.

poniedziałek, 31 październik 2011 20:29

Za granicą wydmuszka, w kraju potęga

Napisał
Rozmowa z dr. Sławomirem Cenckiewiczem, autorem książki Długie ramię Moskwy Panie doktorze, czy ?długie ramię Moskwy? już uschło? Na pewno w dużej części uschło, takim przełomem była bez wątpienia likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych w 2006 roku. Środowisko, które przez kilkanaście lat było w wolnej Polsce bardzo skonsolidowane i mogło w takim stanie funkcjonować w ramach struktury państwowej, bez należytej kontroli i mocno zautonomizowane nawet względem MON, zostało w dużej mierze rozbite i znalazło się w olbrzymiej większości poza strukturami życia państwowego. Patrząc przez ten pryzmat, nie jest ono już tak silne, jak przed tym czasem, aczkolwiek wciąż widać lobbystyczne działania tych ludzi. Wskazałbym na wielce symboliczną ustawę deubekizacyjną, która pokazuje siłę ich wpływów. Odbiera ona część praw emerytalnych byłym oficerom tajnych służb cywilnych PRL, głównie SB, ale również ludziom wywiadu z Departamentu I MSW. Nie obejmuje ona jednak bezpieki wojskowej, czyli…
poniedziałek, 31 październik 2011 20:25

Obrona Jasnej Góry

Napisane przez
Niemal dokładnie 356 lat temu, bo 18 listopada 1655 r., najezdnicze protestanckie armie szwedzkie rozpoczęły - trwające do 27 grudnia tegoż roku - oblężenie Jasnogórskiego klasztoru oo. Paulinów w Częstochowie. Było to nie tylko największe Maryjne sanktuarium w Europie środkowej, lecz bastion katolickiej Polski, a poprzez kontekst wyznaniowo-polityczny owej bitwy ze Szwedem o klasztor, stała się Jasna Góra symbolem oporu Rzeczypospolitej przed ?potopem? z północnego kraju. Bohaterski wódz obrony jasnogórskiej, przeor o. Augustyn Kordecki (1603-1673), przeszedł był odtąd do narodowej legendy, a sam król Jan Kazimierz w dniu 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej ogłosił częstochowską ?Czarną Madonnę? specjalną patronką Polski.
Jan Władysław Nelken (1878-1940) Urodził się 16 marca 1878 r. we wsi Skomoroszki na Kijowszczyźnie, jako syn Edwarda i Eugenii z Felszów. W r. 1896, po ukończeniu gimnazjum w Warszawie, rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wydalony z uczelni i z Warszawy za działalność socjalistyczną, wyjechał do Kazania, gdzie w 1902 r. uzyskał dyplom lekarski. Po powrocie do Warszawy rozpoczął praktykę psychiatryczną i działalność polityczną w Polskiej Partii Socjalistycznej. Był kilka razy aresztowany i więziony. W r. 1909 uzyskał stopień doktora medycyny.
poniedziałek, 31 październik 2011 19:35

Oblicza wielokulturowości

Napisane przez
W najbardziej popularnym i największym przed wojną nakładowo polskim dzienniku ?Ilustrowany Kurier Codzienny?, w numerze 78 z 19 marca 1938 r. ukazała się korespondencja własna z Londynu, podpisana przez niejakiego S.H. (trudno dziś powiedzieć, kto się krył pod tymi inicjałami), zatytułowana ?Chłop polski jest doskonałym kolonistą?.
poniedziałek, 31 październik 2011 14:24

Rzeczpospolita sarmacka

Napisane przez
Nieczęsto powstają w publicystyce książki wzajemnie się tłumaczące i treściowo dopełniające. Tymczasem wiosną tego roku ukazał się taki właśnie dyptyk. Pierwsza jego część nosi tytuł ?Biesy sarmackie? i jest zmienioną edycją pierwszego wydania, graficznie nader niefortunnego, z roku 2003. Druga trochę patetycznie, acz stosownie do treści, zatytułowana ?Rzeczpospolita ? duma i wstyd?.
poniedziałek, 31 październik 2011 14:03

Sport po marksistowsku

Napisał
Sport jest częścią naszego antyfaszystowsko-demokratycznego porządku (...). Sport nie jest celem samym w sobie. Walter Ulbricht Przed kilkoma miesiącami w prestiżowej serii ?NRD. Polityka-Społeczeństwo-Kultura? ukazało się kilka nowych tytułów. Wśród nich znalazł się również ?Sport w cieniu polityki?. Ta zwięzła monografia poświęcona jest znaczeniu sportu w polityce zewnętrznej i wewnętrznej reżimu totalitarnego. W NRD (podobnie jak w innych krajach podbitych przez komunistów) sport nie był przyjemnością, służącą zdrowiu rekreacją, sposobem spędzenia czasu itp., lecz narzędziem kontroli społecznej oraz walki z rzeczywistymi i wyimaginowanymi przeciwnikami. Dotyczyło to zarówno krańcowo zmanipulowanego sportu wyczynowego, jak też sportów masowych. Te ostatnie istotne były dla wychowania socjalistycznego narodu niemieckiego w duchu militaryzmu. Ten pierwszy natomiast miał m.in. służyć kreowaniu idoli, których napędzane środkami dopingującymi sukcesy budowały tegoż narodu wątpliwą tożsamość.
poniedziałek, 31 październik 2011 13:22

Zwyciężył pijar

Napisał
Tegoroczne wybory parlamentarne wygrała Platforma Obywatelska, która podczas swoich czteroletnich rządów nie tylko nie zrealizowała prawie żadnego ze swoich postulatów wyborczych, ale trudno w ogóle mówić o jakichkolwiek tak potrzebnych Polsce działaniach reformatorskich. Mimo to PO jest pierwszą po upadku komunizmu w Polsce partią, która wygrywa drugie wybory z rzędu. Wcześniej ciągle mieliśmy zmiany rządów pomiędzy lewicą postkomunistyczną a lewicą niekomunistyczną.
poniedziałek, 31 październik 2011 13:12

Nowocześnie z destrukcją

Napisane przez
Nie, nie piszę w listopadzie o październikowych wyborach, a rozmyślam o Polsce, jaka jest i przede wszystkim b ę d z i e.
poniedziałek, 31 październik 2011 12:08

Jak się pozbyć złego rządu?

Napisane przez
Politolog brytyjski, Michael Pinto-Duschinsky, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, przeanalizował wyniki wyborów parlamentarnych, jakie w okresie od 1945 do 1999 roku odbyły się w siedmiu krajach uważanych za dojrzałe demokracje, a więc w Niemczech, Japonii, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Szwecji.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.