Wyświetlenie artykułów z etykietą: Historia

W drugim tomie zbioru dokumentów, wydanym w roku 2007 przez IPN: Przed i po 13 grudnia: Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, zawierającym dokumenty wytworzone od kwietnia 1981 do grudnia 1982 przez różne struktury aparatu władzy komunistycznej, przygotowane do druku przez zespół w składzie: Iskra Baera, Petr Blažek, Łukasz Kamiński, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski, Monika Tanzscher, János Tischler, Manfred Wilke i Norbert Wojtowicz, w wyborze i opracowaniu Łukasza Kamińskiego - opublikowano pod numerem 323 (s. 351) bardzo ciekawy dokument.

wtorek, 27 kwiecień 2010 17:15

Legitymizm - historia i teraźniejszość (I)

Jakobityzm.
Legitymizm szkocko-angielsko-irlandzki

wtorek, 27 kwiecień 2010 17:13

STRACH I OGÓLNIKI

Polskie wydanie Strachu pozwoliło więc na nowo odżyć skrajnym opiniom, a nawet zwielokrotniło je i zradykalizowało, o czym świadczy umiejętne nakręcanie i podsycanie dyskusji już na kilka tygodni przed oficjalną publikacją. Zresztą można było tego oczekiwać, gdyż wszystko zdaje się, niestety, przebiegać wedle doskonale sprawdzonego w pop-kulturze schematu, w myśl którego prowokacja jest podstawą koniunktury. Niestety, albowiem "choćby z troski o rzetelne opracowanie drażliwego tematu powojennych stosunków polsko-żydowskich" jedyną rozsądną reakcją na książkę Grossa powinno być milczenie i obojętność. Skoro jednak wrzawa już się rozpoczęła, warto wspomnieć o kilku sprawach.

wtorek, 27 kwiecień 2010 17:04

Kardynał Bolesław Kominek

10 marca 1974 r. umarł we Wrocławiu kardynał Bolesław Kominek, pierwszy Polak na stanowisku arcybiskupa metropolity Wrocławia i kardynał ze Śląska, wybitny duszpasterz, uczony i publicysta. W trzy dni później kondukt pogrzebowy przeszedł z gotyckiego kościoła NMP na Piasku do tysiącletniej katedry pw. św. Jana Chrzciciela, w podziemiach której zmarły spoczął. Dość niespodziewany – po krótkiej chorobie – zgon Kominka nastąpił niespełna rok po jego nominacji przez Pawła VI na kardynała Kościoła powszechnego. Zaledwie dwa lata minęły od uznania przez Stolicę Apostolską (oraz cały świat zachodni, z USA i RFN na czele) naszych granic zachodnich i północnych, co skutkowało ustanowieniem pełnoprawnych polskich diecezji na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

wtorek, 27 kwiecień 2010 15:02

Legnica 1241

9 kwietnia 1241 r. na Legnickim Polu (obecnie jest tam wielkie opactwo i kościół, upamiętniające ten ważki fakt dziejów Europy) doszło do gigantycznej na owe czasy batalii rycerstwa śląskiego, polskiego, niemieckiego i czeskiego przeciwko mongolskiej nawałnicy ze wschodu (Orda tatarska). Bitwa pod Legnicą, która była wtedy stolicą Dolnego Śląska i rezydencją dworu Piastowskiego, nie zahamowała wprawdzie impetu dzikusów, lecz zmieniła kierunek ich agresji ku Morawom i Węgrom. Zgon Wielkiego Chana w dalekiej Azji spowodował wkrótce "na szczęście " generalny odwrót Azjatów do domu...

Prawie sto lat temu zaszły w stolicy Ameryki wydarzenia, które po raz pierwszy ukazały zdumiewający polityczny potencjał tutejszej Polonii, jako przewodniej siły na emigracji przed I wojną światową. Chodzi o imponujący w pomyśle i fascynujący w przebiegu I Kongres Narodowy Polski, zwołany w Waszyngtonie D.C. w dniach 10-14 maja 1910 roku. Pierwsze światowe forum Polaków, z udziałem ponad 400 delegatów i kilku tysięcy towarzyszących osób, w czasach, kiedy Polski nie było wciąż na mapie! Ten na ogół mało znany szerszym kręgom i słabo pamiętany dziś zlot Polaków, po którym pozostał piękny, 650-stronicowy pamiętnik dużego formatu, przypominał światu, że "jeszcze Polska nie zginęła, skoro my żyjemy". Wszystko to odbywało się w dodatku przy pełnej współpracy i udziale ówczesnej administracji amerykańskiej za czasów prezydenta Williama Tafta. Autorami prawdziwie "złotej karty" w dziejach amerykańskiej Polonii byli liderzy Związku Narodowego Polskiego, a także tutejszego Sokolstwa, które już niedługo zasłynie bezprecedensowym czynem zbrojnym emigracji, powołaniem kilkudziesięciotysięcznej Armii Błękitnej, która walczyć będzie na zachodnim froncie w Europie, w jednym szeregu z aliantami...

wtorek, 27 kwiecień 2010 14:58

Wojna Domowa w Rosji 1918-1920

Przez całe lata komunistyczna propaganda określała przewrót bolszewicki z października 1917 r. mianem "Rewolucji Październikowej", dzięki której to "masy ludowe" pod wodzą Lenina obaliły znienawidzony carat. Pogląd, oczywiście, będący propagandowym kłamstwem, wraz z faktem, że władza cara zniesiona została kilka miesięcy wcześniej w wyniku Rewolucji Lutowej roku 1917, w której to bolszewicy odegrali nikłą rolę. Inny z fałszywych poglądów to ten który mówi, że w czasie wojny domowej, która wybuchła w wyniku bolszewickiego przewrotu, walczyły ze sobą dwa przeciwstawne fronty, nazywane niegdyś popularnie Czerwonymi i Białymi.

wtorek, 27 kwiecień 2010 14:55

Legendy Marca 1968

Pogrom w Dniu Kobiet
 
Wiec studencki w obronie relegowanych kolegów na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego kończył się, gdy z autobusów zaparkowanych w pobliskich alejkach wysypał się szary tłum ormowców i tajniaków ubranych po cywilnemu i zaatakował pałkami rozchodzącą się już młodzież.

Oprócz hiszpańskiego karlizmu największą siłę polityczną, moralną, emocjonalną i intelektualną reprezentował przez długi czas legitymizm burboński we Francji. Kształtował się on w reakcji na uzurpację Domu Orleańskiego po rewolucji lipcowej 1830 roku, broniąc praw starszej linii Burbonów - potomków zdetronizowanego i wygnanego króla Karola X.

wtorek, 06 kwiecień 2010 11:35

Prymas Tysiąclecia

28 maja przypada 27. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwanego przez badaczy i publicystów "prymasem Tysiąclecia". Był on bowiem osobą najdłużej (33 lata) sprawującą ten wysoki w polskiej tradycji urząd, a jednocześnie epoka, w jakiej przyszło mu działać (okres antykościelnego i programowo ateistycznego PRL-u), była bodaj najtrudniejszym okresem w dziejach Kościoła polskiego. Pozycja prymasa w dziejach Rzeczypospolitej była zawsze wyjątkowa. Od początku naszej państwowości faktycznie, od 1418 r. zaś formalnie (przywilej papieski) byli nimi kolejni arcybiskupi Gniezna. Od 1572 r. prymasi zwoływali i przeprowadzali "wolne elekcje" po zgonie każdorazowego króla, obejmując na okres bezkrólewia rolę głowy państwa (interrexa).

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.