Edward Leszczyński

Edward Leszczyński

czwartek, 29 kwiecień 2010 20:02

Pogoda dla "lodziarzy"

Dzięki Beacie Sawickiej przypomniane zostało określenie "kręcić lody", oznaczające zarabianie dużych pieniędzy bez większego wysiłku. Beata Sawicka, w rozmowie z przedstawiającym się jako biznesmen agentem CBA, roztaczała perspektywę przyszłych interesów: biznes na służbie zdrowia będziemy robić, jeszcze trochę, wygramy wybory, to dopiero będziemy kręcić lody.

wtorek, 27 kwiecień 2010 20:31

Big Brothers

Każdy rząd powinien być zainteresowany efektywnym oraz tanim tworzeniem i funkcjonowaniem swoich systemów informatycznych. W swojej pracy zawodowej spotkałem się jednak z czymś przeciwnym - w czasach PRL, gdy informatyzacja kraju przegrała z ideologią komunistyczną, a po 1989 roku, gdy przegrała z korupcją.

wtorek, 06 kwiecień 2010 11:45

Dżul

W czasie wielu obchodów i uroczystości związanych z rocznicami wydarzeń politycznych marca 68 czy sierpnia 81, wśród swarów na temat przyznawania odznaczeń, zapomniano o tysiącach naszych rodaków, bez których sukcesy społeczeństwa w drodze do niepodległości nie byłyby możliwe.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:15

Fryzjerzy, kelnerzy i frajerzy

Dociekliwość i odwaga większości mediów w opisywaniu patologii w naszym kraju kończy się najczęściej na opisywaniu nieprawidłowości w piłce nożnej. Wielu dziennikarzy nie chce zauważyć, że od lat obowiązuje w naszym kraju, nie tylko w PZPN, podział na fryzjerów, kelnerów i frajerów.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:45

Samorządowy mit

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w latach 2005-2007, ograniczających się tylko do najlepiej funkcjonujących samorządów, dla niektórych mogą być szokujące. Stwierdzono m.in. powszechną korupcję, niegospodarność, łamanie przepisów, brak kontroli wydatków (ponad 40% płaconych przez nas podatków trafia do samorządów) oraz marnotrawienie majątku wartości około 350 miliardów złotych.

Do niedawna "dyżurnym" przykładem patologii w samorządach był Henryk Stokłosa. Przez nikogo niekontrolowany, sam kontrolował większość przejawów życia społecznego w Pile. Miał wielu pomocników  - policja przymykała oczy na jego działania, inspektorzy z różnych organów kontrolnych ślepli, a prokuratorzy umarzali niewygodne dla S. śledztwa. Jednak siedzący dzisiaj w areszcie były senator, w odróżnieniu od większości prezydentów miast i burmistrzów, karierę budował z własnych pieniędzy, a nie z publicznych - jak w kilku poniższych przykładach.

środa, 31 marzec 2010 12:06

Wolność słowa w III RP

Zbliża się 30. rocznica podpisania porozumień sierpniowych między władzami PRL i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Wśród 21 postulatów porozumienia znalazł się zapis: Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

sobota, 20 luty 2010 18:50

Między korupcją a kleptokracją (1)

Od października ub.r. trwa we wrocławskim Sądzie Okręgowym proces byłego współpracownika ostatnich trzech prezydentów Wrocławia. Postępowanie prowadzi sędzia Zbigniew Muszyński. Postępowanie jest jawne. Prokurator Wiesław Łatkowski oskarża Tomasza S., byłego Pełnomocnika Prezydenta ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego, o umyślne wyrządzenie szkody gminie Wrocław na ponad 1 mln zł (Art. 296 § 1 kk i inne) w czasie tzw. modernizacji systemów informatycznych w UM Wrocławia. Oskarżenie, oprócz zeznań świadków, oparte jest na raportach NIK i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z kontroli UM.
piątek, 19 luty 2010 14:20

Między korupcją a kleptokracją (2)

W związku z obecnym światowym kryzysem gospodarczym można spotkać się z opinią, że jest to ostateczne załamanie się systemu wolnorynkowego. Przeciwnicy wolnego rynku proponują nie tylko zwiększenie roli państwa w życiu gospodarczym, ale i upaństwowienie wielu instytucji. Natomiast zwolennicy dotychczasowych zasad funkcjonowania gospodarki, widząc konieczność wprowadzenia korekt w zasadach funkcjonowania wolnego rynku, twierdzą, że nie byłoby dzisiejszych kłopotów, gdyby nie nadmierne ingerowanie rządu amerykańskiego w zasady funkcjonowania rynku nieruchomości.
W tych opiniach źródłem kłopotów jest bezosobowy wolny rynek lub państwo, a nie konkretne osoby. A przecież za wieloma decyzjami państwa łamiącymi zasady wolnego rynku stoją konkretni ludzie. To są ci, którzy kryjąc się za autorytetem państwa, a często działając w jego imieniu, przekraczają zasady uczciwej konkurencji.
czwartek, 18 luty 2010 22:43

Między korupcją a kleptokracją (3)

Po publikacji pierwszego artykułu z serii "Między korupcją a kleptokracją" do redakcji "Opcji na prawo" nadszedł list od Tomasza S., byłego pełnomocnika prezydenta Wrocławia ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, oskarżonego w procesie w sprawie nieprawidłowości w wydatkach na "modernizację" systemów informatycznych we wrocławskim Ratuszu. Autor listu twierdzi m.in., że przybrany ton wypowiedzi w publikacji, prowadzona analiza materiału dowodowego oraz tytuł publikacji kreuje w czytelnikach jednoznaczne przekonanie, że dopuścił się bardzo poważnych przestępstw i w ich wyniku uzyskał znaczące korzyści finansowe. Twierdzi także, że zarzucam mu popełnienie czynów zabronionych, które nie znalazły miejsca nawet w konkluzji aktu oskarżenia oraz: cytowana publikacja bardziej przypomina komunikat prasowy rzecznika Prokuratury niż materiał, który ma rzetelnie, bezstronnie, a przede wszystkim kompleksowo informować społeczeństwo.
We wrocławskim Sądzie Okręgowym odbyły się przesłuchania kolejnych świadków w procesie byłego współpracownika prezydentów Wrocławia. Prokurator oskarża Tomasza S, byłego Pełnomocnika Prezydenta ds. Komputeryzacji Urzędu Miejskiego, o umyślne wyrządzenie szkody gminie Wrocław na ponad 1mln zł (art. 296 ust. 3 w zw. z art. 296 par. 1 i 2 i inne) w czasie tzw. modernizacji systemów informatycznych w UM Wrocławia.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.