Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Michalkiewicz

Podmianka rządu w Polsce w 2015, rewolucja na Ukrainie, a ostatnio – jak Pan przypuszcza – rozruchy we Francji. Wszystkie te wydarzenia to wynik wpływów USA. Czym zatem są Stany Zjednoczone dla Europy? Oswobodzicielami uciemiężonych? Strażnikami pokoju? Czy demiurgiem, pociągający za sznurki europejskich marionetek?

środa, 12 wrzesień 2018 14:16

Wyznania ruskiego agenta

Złośliwcy powiadają, że kurwa to nie zawód, tylko charakter. Wszystko to oczywiście być może – ale dlaczego właściwie tak zdecydowanie oddzielać zawód od charakteru? Bywa, że wykonywany zawód pozostaje w jaskrawej niezgodności z charakterem, ale znacznie częściej jest odwrotnie. Pewnie dlatego, że wykonywanie zawodu niezgodnego z charakterem stanowi udrękę i prędzej, czy później dochodzi do jakiej-takiej zgodności.

środa, 09 maj 2018 21:33

Wojna żydowska

Chociaż tytuł nawiązuje do dzieła Józefa Flawiusza, nie będzie to dzieło historyczne, a raczej publicystyczna refleksja nad przypływami i odpływami historii – bo zgodnie z zasadą przyczynowości, jaka rządzi światem, każde wydarzenie jest konsekwencją wydarzeń poprzednich i z kolei ma swoje następstwa. Wojna żydowska, która nieoczekiwanie buchnęła płomieniem z początkiem 2018 roku, nie jest tutaj żadnym wyjątkiem od tej zasady, toteż gwoli lepszego zrozumienia jej przyczyn, przebiegu i prawdopodobnych konsekwencji, musimy cofnąć się w czasie do roku 1953, kiedy to opuścił ten świat Ojciec Narodów, Chorąży Pokoju, Józef Stalin.

wtorek, 24 październik 2017 19:54

Niemcy, Żydzi i folksdojcze

Popatrz matko, popatrz ojcze

Oto idą dwaj folksdojcze.

Co za hańba, co za wstyd!

Jeden Polak, drugi Żyd.

Toczącej się obecnie wojny polsko-polskiej, jej przyczyn, emocjonalnego natężenia i prawdopodobnych następstw, niepodobna ocenić bez cofnięcia się w czasie do września 1939 roku. Bo właśnie wtedy, 1 września 1939 roku o godzinie 4.45, wszystko się zaczęło.

Czwarta w historii Europy wędrówka ludów zachwiała niemieckim przywództwem. Przypomnijmy, że pierwszą wędrówką była ta z przełomu Starożytności i Średniowiecza. Druga była następstwem wielkich odkryć geograficznych. Europejczycy nie tylko przenosili się na inne kontynenty, ale ujarzmiali je, co doprowadziło do stworzenia wielkich imperiów kolonialnych. Trzecia wędrówka ludów, była wywołana tą drugą; co najmniej 10 milionów (niektórzy twierdzą, że aż 50) Murzynów zostało przesiedlonych z Afryki do obydwu Ameryk i do Europy.
No a teraz mamy do czynienia z wędrówką czwartą, której przyczyną jest wepchnięcie wielu krajów Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej w stan krwawego chaosu. Ten chaos jest następstwem wojen o pokój i demokrację, misji pokojowych i stabilizacyjnych, których widownią stały się państwa uznane za potencjalne zagrożenie dla bezcennego Izraela. Bo na przykład w Jordanii, którą rządzi tyran, żadnego krwawego chaosu nie ma. Nikomu nie przychodzi tam do głowy zaprowadzanie demokracji, obalanie tyrana ani żadne inne pomysły. Przeciwnie – wszyscy wydają się bardzo zadowoleni. Być może wynika to stąd, że w roku 1994 Jordania podpisała traktat pokojowy z bezcennym Izraelem, podczas gdy w pozostałych zapanował krwawy chaos, w następstwie którego przestały one zagrażać komukolwiek, z wyjątkiem oczywiście samych siebie – bo wszyscy wyrzynają się tam między sobą.


Więc kiedy na skutek głupstw porobionych w Niemczech przez Naszą Złotą Panią w związku z uchodźcami zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie, wiele krajów podjęło próby poluzowania smyczy, którą założono im w następstwie traktatu akcesyjnego i traktatu lizbońskiego. Najdalej poszła Wielka Brytania, w której odbyło się referendum w sprawie dalszego pozostawania w Unii Europejskiej, i wygrali je zwolennicy opuszczenia UE. Czy do tego dojdzie – zobaczymy, bo negocjacje dopiero się rozpoczęły, a strona unijna stawia zaporowe warunki, żądając na początek zapłacenia przez Wielką Brytanię 60 mld funtów. Najwyraźniej Niemcy chcą odzyskać w ten sposób reparacje wojenne, które musiały płacić Wielkiej Brytanii i Francji z tytułu porażki w I wojnie światowej. Przypomnijmy, że zakończyła się ona definitywnie stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku, kiedy to Niemcy zapłaciły 70 mln euro Wielkiej Brytanii i Francji tytułem odsetek od odszkodowań wojennych. Czym się to zakończy – trudno zgadnąć, bo niepodobna nie zauważyć, że Wielka Brytania leży na wyspie, ma broń jądrową i specjalne stosunki z USA, więc zmuszenie jej do zrobienia czegoś, czego nie będzie chciała zrobić, może być trudne.


Żeby jednak przykład angielski nie podziałał zaraźliwie na pozostałe unijne bantustany, w lipcu ub. roku zebrała się w Berlinie wielka trójka, to znaczy – Nasza Złota Pani, francuski prezydent Franciszek Hollande, już chyba pogodzony z rolą owczarka niemieckiego, oraz ówczesny włoski premier Mateusz Renzi. Opowiedzieli się oni za „pogłębieniem integracji”, co w przełożeniu na język ludzki może oznaczać tylko jedno – przywracanie w Unii pruskiej dyscypliny. Jednym z czynników sprzyjających jej przywróceniu byłoby utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO – i taki balon próbny w postaci „przecieku” poufnego dokumentu niemiecko-francuskiego media właśnie wtedy przedstawiły. Niemcy po 1990 roku wielokrotnie takie balony próbne wypuszczały, ale każdy spotykał się ze stanowczym amerykańskim „niet”. Rzecz w tym, że kiedy w roku 1954 USA zgodziły się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy – pozwolenie RFN na posiadanie armii, to nie mając pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie, w roku 1955, kiedy to powstała Bundeswehra, w całości wkomponowały ją w struktury NATO, mając za ich pośrednictwem nadzór nad niemieckim wojskiem. W tej sytuacji „europejskie siły zbrojne niezależne od NATO” to z jednej strony pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, a z drugiej – zyskanie narzędzia do dyscyplinowania unijnych bantustanów. W tej sytuacji entuzjazm, z jakim niektórzy polscy Umiłowani Przywódcy odnosili się do tego pomysłu, można porównać do entuzjazmu karpi z powodu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


Ale w Stanach Zjednoczonych pojawił się „antysystemowy” kandydat na prezydenta w osobie Donalda Trumpa, przeciwko któremu gwałtownie wystąpiła koalicja zwolenników demokracji kierowanej, z żydokomuną w awangardzie. Bo ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA były konfrontacją demokracji kierowanej z demokracją spontaniczną. Demokracja kierowana występuje wtedy, gdy obywatele, czyli suwerenowie, wprawdzie głosują, ale zgodnie ze wskazówkami Pani Wychowawczyni, podczas gdy demokracja spontaniczna polega na tym, że obywatele głosują, jak chcą. Zwycięstwo Donalda Trumpa wprawdzie nie zakończyło politycznej wojny w USA (będąc w grudniu ub. roku w Nowym Jorku, miałem w ręku ulotkę werbunkową na demonstracje przeciwko prezydentowi-elektowi, z podaną stawką wynagrodzenia w kwocie 18,5 dolara za godzinę. Ulotka nie była podpisana przez sponsora, ale ze wszystkich stron słyszałem, że jest nim stary żydowski finansowy grandziarz Jerzy Soros, który na wyborze Donalda Trumpa miał stracić aż miliard dolarów).


Zwycięstwo Donalda Trumpa w Ameryce obudziło nadzieję niektórych narodów europejskich na możliwość złapania oddechu, tym bardziej że jeszcze jako kandydat wyrażał się krytycznie o niemieckiej hegemonii w Europie, a już po wyborach stanowisko nowej administracji amerykańskiej w tej sprawie jeszcze wyraźniej sformułował kandydat prezydenta Trumpa na ambasadora USA przy Unii Europejskiej Teodor Mallooch. W wywiadzie dla BBC dał do zrozumienia, że najlepszy byłby powrót Europy do formuły konfederacji, czyli związku państw – od której odwiódł Europę traktat z Maastricht, obowiązujący od roku 1993. Od formuły konfederacji, czyli związku państw odszedł on ku formule federacji, czyli państwa związkowego. Ten pomysł, chociaż nie wyrażany we wszystkich przypadkach w takiej właśnie formie, wywołał dość żywy rezonans w różnych krajach UE, co skłoniło zarówno Niemcy, jak i uwijającą się w awangardzie komunistycznej rewolucji żydokomunę, do podjęcia kontrofensywy. Wroga, z którym należy przeprowadzić walkę aż do ostatecznego zwycięstwa, nazwano przezornie „populizmem”. Gdyby bowiem, w imię zwycięstwa demokracji kierowanej, proklamowano świętą wojnę z demokracją spontaniczną, byłaby to jednak walka z demokracją, co mogłoby wywołać potężny dysonans poznawczy. Nazwanie demokracji spontanicznej „populizmem” pozwala uniknąć tego ryzyka, a poza tym na tym ogniu można upiec dwie pieczenie: Niemcy mogą ideologicznie dyscyplinować buntujące się przeciwko ichniej hegemonii europejskie narody, a przy okazji żydokomuna uwijająca się w awangardzie komunistycznej rewolucji może dzięki temu utrzymać rząd dusz. Czegóż chcieć więcej?

[...]

Stanisław Michalkiewicz

czwartek, 23 marzec 2017 22:38

Aktywnie wypełnić próżnię

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Ameryce wprawiło tamtejszy salon i żydokomunę w szok, z którego nie może ochłonąć do dnia dzisiejszego. Nastąpiła konfrontacja demokracji kierowanej z demokracją spontaniczną.

sobota, 10 grudzień 2016 10:15

Epitafium dla łacińskiej cywilizacji

Historia cywilizacji łacińskiej jest długa, więc nic dziwnego, że w tym czasie zaszło wiele różnych wydarzeń, wśród których pewne mogą być uznane za rodzaj wojny domowej. Do takiego wniosku możemy dojść, jeśli wojnę domową zdefiniujemy jako konflikt, którego celem jest nadanie państwu jakiegoś kierunku, co do którego nie ma zgodności. Jeśli inne metody zawodzą, wtedy rozstrzyga siła. Skoro jednak celem wojny domowej jest tylko nadanie państwu określonego kierunku, to znaczy, że państwo ma nadal istnieć, bo w przeciwnym razie wojna domowa zostałaby pozbawiona sensu. „Domowy” charakter wojny zakłada zatem, że obydwie strony konfliktu są zainteresowane przetrwaniem państwa, a w związku z tym nie będą podejmowały działań skierowanych na jego unicestwienie. Można nawet powiedzieć, że przetrwanie państwa jest warunkiem brzegowym kontynuowania wojny domowej. Jeśli bowiem jej przeciąganie miałoby doprowadzić do zagłady państwa, strony wojujące konflikt zawieszają, a w każdym razie – w interesie każdej z nich powinny to zrobić.

sobota, 20 sierpień 2016 13:11

Slalom między volkslistami

„Mieeeczów ci u nas dostaaatek, ale i te przyjmę, jako zapowiedź zwycięęęstwa” – cytował Władysław Gomułka, ponoć z wielkim upodobaniem, słowa włożone przez Henryka Sienkiewicza w usta króla Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem.

Wysocy komunistyczni dygnitarze też mieli swoje ambicje, a nawet – co wydaje się niewiarygodne – swoje marzenia czy może fantasmagorie – a Władysławowi Gomułce wydawało się, że jest współczesnym wcieleniem różnych polskich królów – przede wszystkim Władysława Jagiełły, po pierwsze, że Władysław, a po drugie – że pogromca Krzyżaków, czyli Niemców. Czy rzeczywiście – trudno zgadnąć, ale sam słyszałem, jak Władysław Gomułka podczas jakiegoś przemówienia wymyślał niemieckiemu kanclerzowi Konradowi Adenauerowi. Akurat w zachodniej prasie bulwarowej trwała dyskusja – jakiej właściwie płci są anioły. Najwyraźniej Władysław Gomułka, który miał antykościelnego bzika, musiał dopuścić sobie to do głowy, bo podczas wspomnianego przemówienia odezwał się w te słowa: „Prędzej pan, panie Ade – nauer odgadnie, jakiej płci są anioły, niż my się wyrzekniemy naszych Ziem Zachodnich!”. Ta przerwa w nazwisku niemieckiego kanclerza wzięła się stąd, że „Ade” było na końcu jednej kartki, a „nauer” – na początku drugiej i zanim Władysław Gomułka kartki przewrócił, upłynęła chwila powodująca wyraźną przerwę w przemówieniu.

Jak bowiem jeszcze przed nastaniem Władysława Gomułki zauważył inny Władysław, mianowicie Władysław Studnicki, wybór kierunku polskiej polityki zagranicznej zależy w pierwszym rzędzie od tego, których Kresów Polska zamierza bronić. Jeśli Kresów Wschodnich, to wskazany jest sojusz z Niemcami. Jeśli Kresów Zachodnich, to wskazany jest sojusz z Rosją. Władysław Studnicki najpierw był socjalistą, ale potem został narodowcem i zarazem germanofilem, a takie połączenie również dzisiaj jest wielką rzadkością, bo wielu narodowców zapamiętało z Dmowskiego tylko tyle, że trzeba trzymać się Rosji bez względu na to, których Kresów akurat Polska broni, czy które pragnie odzyskać. O ile za czasów pierwszej wojny światowej germanofilia Studnickiego nawet przynosiła pewne rezultaty, to podczas drugiej – już tylko aresztowania – ale bo też podczas drugiej wojny większość Niemców to była narodowo-socjalistyczna, zbrodnicza hołota, która spowodowała, że mnóstwo europejskich narodów znienawidziło Niemców, a same Niemcy doprowadziła do dewastacji i likwidacji.

(...)

sobota, 28 maj 2016 23:30

Kilka ostrożnych pomysłów

Jak wiadomo, oprócz tego świata, na którym wszyscy żyjemy, istnieje również tzw. tamten świat, na który wszyscy kiedyś się przeniesiemy. No, może nie od razu, ale kiedyś, na pewno. Warto zwrócić uwagę, że tamten świat ma znacznie lepszą reputację od tego świata, co jest o tyle osobliwe, że o tamtym świecie wiemy bardzo niewiele, prawdę mówiąc – tyle, co nic.

Jedno jednak wiemy na pewno – że mianowicie nigdy tam nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform, podczas gdy ten świat jest nieustannie wstrząsany jakimiś reformami. Bardzo możliwe, że to właśnie w tym tkwi przyczyna tak wielkiej różnicy w reputacji między tym i tamtym światem. „Stąd dla żuka jest nauka”, żeby z reformami postępować bardzo ostrożnie. Skoro na tamtym świecie unikają reform, to na pewno mają bardzo ważne powody. Skoro jednak na tym świecie bez reform wytrzymać niepodobna, to trzeba dopuszczać tylko takie reformy, co do których mamy pewność, a przynajmniej przekonanie, że przysłużą się one państwu i obywatelom.

Po co jest konstytucja

Dokumentem, który ustanawia zasady funkcjonowania państwa, jest konstytucja. Warto w związku z tym postawić głupie pytanie, po co właściwie jest konstytucja? Na trop odpowiedzi naprowadza nas refleksja nad momentami dziejowymi, w których konstytucje się pojawiały. Przeważnie pojawiały się w momencie osłabienia władzy monarszej, może nie do tego stopnia, by państwo się rozpadło albo, by zmienił się jego polityczny ustrój, ale na tyle, że królewscy poddani zaczynali stawiać królowi warunki. Mogli mu być nadal posłuszni, mogli nadal szanować dynastię, ale żądali określenia przez króla granic własnych kompetencji i uznania kompetencji poddanych. Jeśli taki kompromis się ucierał, to właśnie była konstytucja. Wynika stąd, że jednym z celów konstytucji jest dostarczenie obywatelom gwarancji ochrony przed samowolą władzy. O takich gwarancjach łatwo się tylko mówi, a znacznie trudniej jest skonstruować je tak, żeby funkcjonowały w praktyce. Jak wspomina św. Paweł, władza „nie na próżno nosi miecz”, no a jeśli ten miecz wyciągnie, to cóż tu mówić o jakichś gwarancjach?

Sprawa, jak widać, nie jest prosta, mimo to wielu ludzi zastanawiało się nad takimi gwarancjami i pewien Francuz, Karol Ludwik de Montesquieu, człowiek pozbawiony złudzeń, ale inteligentny i spostrzegawczy, wpadł na dobry pomysł. Zauważył mianowicie, że każda władza ma skłonność do niepohamowanego rozszerzania swego imperium i właśnie na tej skłonności postanowił zbudować gwarancję ochrony przed jej samowolą. Tę samą paradoksalną zasadę wykorzystuje się ponoć w walkach wschodnich, gdzie siłę przeciwnika skierowuje się przeciwko niemu. Monteskiusz wpadł na pomysł, że skoro każda władza charakteryzuje się skłonnością do niepohamowanego rozszerzania swego imperium, to trzeba władze rozmnożyć, by je ze sobą następnie zderzyć. Ponieważ każda ma wspomnianą skłonność, to siłą rzeczy będą się nawzajem blokowały, a jeśli na dwie władze napuści się trzecią, to już będą trwały w klinczu, będą trzymały się za klapy, a skoro będą trzymać się za klapy, to nie będą miały ani jednej wolnej ręki, by dusić za gardło nas – i to jest właśnie ta nasza gwarancja. Może nie jest ona idealna, ale jak powiadają – dobra psu i mucha, więc nie ma co grymasić.

Skoro już mamy trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, to drugim zadaniem konstytucji jest takie ułożenie stosunków między nimi, by wyeliminować paraliże decyzyjne. Polska konstytucja z 1997 roku ustanawia wprawdzie trójpodział władzy, ale przeprowadza go niekonsekwentnie, dopuszczając unie personalne między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Prowadzi to do patologii, której ilustracją jest sytuacja z roku 1993, kiedy to Sejm głosował wniosek o votum nieufności dla ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego. Wniosek ten upadł jednym głosem – mianowicie głosem posła Janusza Lewandowskiego, który jako poseł głosował przeciwko. Zatem gdybyśmy mieli rząd złożony z 460 ministrów, z których każdy byłby jednocześnie posłem, to ci sami ludzie najpierw projektowaliby ustawy, potem – jako posłowie – by je uchwalali, później – jako ministrowie – by je wykonywali, a wreszcie – znowu jako posłowie – kontrolowaliby prawidłowość tego wykonania. Dlatego trzeba by konsekwentnie przeprowadzić rozdział między władzą ustawodawczą i wykonawczą, i wszelkie unie personalne wyeliminować.

(...)

sobota, 20 luty 2016 22:03

II wojna o inwestyturę

Polityczna wojna w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. Po decyzji Komisji Europejskiej, która 13 stycznia br. uruchomiła bezprecedensową procedurę „sprawdzania” stanu praworządności w naszym i tak przecież nieszczęśliwym kraju, 19 stycznia w Parlamencie Europejskim odbyła się groteskowa inkwizycja, w ramach której część deputowanych wyrażała głębokie zaniepokojenie i niezadowolenie stanem demokracji i praworządności w Polsce, że poseł Janusz Korwin-Mikke musiał im przypomnieć, iż demokracja, to tyrania Większości, więc PiS mając większość w Sejmie, może robić co chce. Jeśli zatem nie podoba im się to, co PiS robi, to nie powinni bredzić o demokracji, bo najwyraźniej nie zdając sobie z tego sprawy, odwołują się do zasady nomokratycznej, która z zasadą demokratyczną (im większa Liczba, tym słuszniejsza Racja) jest oczywiście sprzeczna.

Ale czegóż można wymagać od zgromadzenia, które na swego przewodniczącego wysunęło niedouka i alkoholika Martina Schulza? Więc jeśli jedni posłowie lamentowali nad stanem demokracji i praworządności w Polsce i demonstrowali święte oburzenie, to znowu innym demokracja i praworządność w Polsce bardzo się podobała.

Wreszcie – 20 stycznia przyleciał do Polski z Ameryki pan Daniel Fried. Pretekstem jego wizyty było omówienie z warszawskimi władzami sprawy sankcji przeciwko złemu ruskiemu czekiście Putinowi i nawet jakiejś rozhowory na ten temat przeprowadził, ale – jak to dwa tygodnie wcześniej ujawnił Główny Cadyk III RP Aleksander Smolar, naprawdę przyjazd pana Frieda był spowodowany „zaniepokojeniem” Waszyngtonu stanem demokracji i praworządności w Polsce, nasz Drogi Gość zaś ma tu wystąpić w charakterze rewizora, tyle że nie „iz Pietierburga”, tylko z Waszyngtonu, i tubylczych dygnitarzy obsztorcować.

Dodatkowym wyjaśnieniem charakteru misji pana Frieda jest artykuł dwóch autorów: Bruce’a Ackermana i Macieja Kisilowskiego w periodyku „Foreign Policy”, wzywający prezydenta Obamę do karnego odwołania zapowiedzianego na lipiec szczytu NATO w Warszawie albo przynajmniej – do zbojkotowania go, by w ten sposób pokazać warszawskiemu rządowi mores. Autorzy wyjaśniają, dlaczego prezydent Obama powinien tak postąpić. Otóż dlatego, by w dyscyplinowaniu Polski wyręczyć Niemcy, które w stosunkach z Polską mają zabagnione konto, więc nie bardzo im wypada Polskę zbyt ostro sztorcować. Ameryka, to co innego. Autorzy, najwyraźniej zapominając o prezydencie Roosevelcie, który w Teheranie i Jałcie sprzedał Stalinowi Polskę, tak jak sprzedaje się krowę, uważają, że Ameryka w stosunkach z Polską ma czyste konto, więc może pozwolić sobie na znacznie więcej, niż Niemcy.

Celem zaś tych dyscyplinujących posunięć ma być przywrócenie w Polsce „równowagi”. Między kim, a kim? Próżno łamalibyśmy sobie nad tym głowę, gdybyśmy nie przypomnieli sobie, ze pan Daniel Fried w latach 1987-1989 był z ramienia Departamentu Stanu USA odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji ustrojowej w naszym nieszczęśliwym kraju, która – jak pamiętamy – polegała na tym, że RAZWIEDUPR (Razwiedywatielnoje Uprawlienije), przy pomocy i współpracy „lewicy laickiej” wyselekcjonował sobie taką „reprezentację społeczeństwa”, do której miał zaufanie i do spółki z nią położył fundamenty ustrojowe III Rzeczypospolitej. Konieczność „przywrócenia równowagi”, na którą zwrócili uwagę autorzy artykułu w „Foreign Policy” oznacza, że w ocenie Waszyngtonu pozycja RAZWIEDUPR - a po ostatnich wyborach została zagrożona, czego dowodem jest właśnie polityczna wojna w Polsce.

(...)

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.