Wydrukuj tę stronę
czwartek, 11 listopad 2010 18:02

Przypomnienie podstawowych wskazań gospodarczych

Napisane przez

My, uczestnicy Międzynarodowej Konferencji pt. "Etyczne fundamenty gospodarki", zebrani w Krakowie 14 października 2003 roku, pragniemy zwrócić powszechną uwagę na zasadnicze znaczenie etyki w postępowaniu władz i obywateli dla stanu gospodarki. Im mniej etyczne jest to postępowanie, tym gorzej dla gospodarki narodowej - tym więcej biedy i nieszczęść społecznych. Dlaczego się tak dzieje i jakie stąd wynikają wskazania i nakazy:

 

Naturalną cechą człowieka jest jego dążenie do szczęścia. W dziedzinie materialnej przejawia się to dążeniu człowieka do dobrobytu. Każdy stara się na swój sposób i swymi drogami osiągać ten cel.

1) Człowiek jest z natury jednostką twórczą. Olbrzymia część ludzkiej działalności ma za cel tworzenie dóbr materialnych, a więc ma charakter gospodarczy. Ograniczanie przez władze lub inne osoby, wolności i prawa człowieka do takiej działalności (np. ograniczenia będąc narzucane drogą niewłaściwych ustaw, przepisów czy szantażu) lub karanie (np. nadmiernymi podatkami) kogokolwiek za taką działalność, jeżeli ta ostatnia nie jest zagrożeniem cudzego życia lub mienia, jest co najmniej nieetyczne i gospodarczo szkodliwe ? zapobiega tworzeniu dóbr i korzystaniu z nich, przyczynia się do bezrobocia i nędzy. Ważnym wskazaniem gospodarczym jest zatem powstrzymać się od ograniczania ludziom ich produktywnej działalności.

2) Człowiek jest z natury istotą społeczną. Przejawia się to w wymianie dóbr między ludźmi. W warunkach wolności wymiana ta odbywa się wskutek tego, że każda ze stron dokonujących wymiany widzi w niej swą korzyść. Po takiej transakcji, strony te stają się bogatsze niż przed transakcją. Dlatego wolny handel jest źródłem bogactwa. Ograniczanie przez władze, lub kogokolwiek innego, prawa człowieka do swobodnej wymiany dóbr z innymi ludźmi, jest zapobieganiem tworzeniu bogactwa i polepszaniu ludzkiego bytu. Jest nieetyczne i stanowi szkodnictwo gospodarcze prowadzące do biedy i innych problemów społecznych. Jak najbardziej wskazane jest zatem nie ograniczanie wolnego handlu, a jego popieranie.

3) Człowiek jest z natury istotą rozumną. Niedostatek środków i zasobów motywuje go do oszczędnego i efektywnego zarządzania tym, co posiada. Dlatego, między innymi, ludzie starają się kupować jak najtaniej, a sprzedawać jak najdrożej. Im mniej jest jakiegoś pożądanego dobra na rynku, tym większą cenę gotowi są za nie płacić, i odwrotnie, w ten sposób motywując wytwórców danego dobra do jego produkcji lub jej zaniechania. Prawo podaży i popytu jest odzwierciedleniem tych naturalnych racjonalnych ludzkich zachowań. Łamanie go, odbywające się poprzez narzucanie przez władze dozwolonych maksymalnych lub minimalnych cen za towary, za pracę, czy za wynajem, prowadzi do zakłóceń rynkowych i zmniejszenia ilości pożądanych a dostępnych dóbr na rynku, a więc ? do ubożenia ogółu, do wzrostu bezrobocia i do innych problemów społecznych. Jak najbardziej wskazane jest zatem szanowanie tego podstawowego prawa, jakim jest prawo podaży i popytu.

4) Ludzie pozbawiani swej prywatnej własności tracą ochotę do angażowania się w produktywną działalność. Ochrona i bezpieczeństwo prawa do własności prywatnej jest dla człowieka podstawą do inwestowania swego czasu, energii i majątku w tworzenie dobrobytu; i odwrotnie: brak poszanowania własności i kradzież prowadzą do powszechnej biedy.

Przy głębszym zastanowieniu się nad powyższym dochodzimy do wniosku, że każde z powyższych wskazań sprowadza się do jednego: nie pozbawiaj innego człowieka tego, co jest jego własnością: niezależnie od tego czy tą własnością jest jego naturalne prawo do twórczości, czy do wymiany dóbr, prawo do swobodnego dysponowania własnymi pieniędzmi lub innymi dobrami, czy też wreszcie tą własnością jest cokolwiek innego, gdyż takie pozbawianie własności, czyli kradzież, prowadzi do rożnych problemów gospodarczych i biedy. Stąd więc nakaz "Nie Kradnij!" jest najważniejszym imperatywem gospodarczym.
Wyświetlony 10189 razy

Najnowsze od

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.