czwartek, 29 grudzień 2011 20:34

Nowa era kłamstw

Napisane przez

Co jest największym zagrożeniem dla chrześcijaństwa? Nie inne religie, nie tradycyjne pogaństwo, agnostycyzm czy nawet ateizm. Największym zagrożeniem dla religii i cywilizacji chrześcijańskiej jest gnoza ? fałszywa mądrość, ten wróg chrześcijaństwa od samego jego zarania, jak nazwał ją Chesterton.

 

Odwieczny wróg

Siła tego gnostycznego zagrożenia wynika stąd, że gnoza, jako rodzaj chrześcijańskiej herezji, jest pod wieloma względami podobna do religii Chrystusa ? używa podobnych symboli, pojęć, odwołuje się do pozornie analogicznych wartości. Pomimo tych podobieństw stoi jednak na antypodach chrześcijaństwa, jako jego negatywne odbicie. Istotą gnozy jest bowiem mit o samozbawieniu człowieka. Podstawowym symbolem jest tu Prometeusz jako ktoś, kto zbuntował się przeciwko Bogu. Naśladując go, człowiek ? bez Boga, albo wbrew Bogu ? powinien sięgnąć po owoc z drzewa poznania, aby następnie móc zerwać owoc z drzewa życia i w ten sposób samemu dokonać aktu zbawienia. Chrześcijański Bóg w tej opowieści jest zbędny albo staje się przeszkodą. Prawdziwym Bogiem jest jakiś odległy kosmiczny budowniczy, enigmatyczny architekt bądź ten, kto niesie światło ? luci ferus ? Lucyfer.

Gnoza towarzyszyła chrześcijaństwu od samego początku. Znajdujemy ją już u Szymona Maga, Marcjona, Walentyna i Maniego, potem u katarów (albigensów), bogomiłów, następnie w bractwach różokrzyżowców i wolnomularzy, u dziewiętnastowiecznych utopistów i dwudziestowiecznych okultystów. Najnowszym wyrazem gnozy jest ideologia ruchu New Age, głoszącego rychłe nadejście Ery Wodnika, kończącej epokę chrześcijańską ? Erę Ryb.

Okultystyczne korzenie New Age

Koncepcja Ery Wodnika nagłośniona została przez wydaną w 1937 roku w książce Paula le Coura, ?re du Verseau. Mowa w niej jest o zmieniających się co 2160 lat epokach, których nazwy związane są z kolejnymi znakami zodiaku, przez jakie przechodzi Słońce. Sama idea nowej epoki, w której nastąpi powszechne oświecenie, pokój i dobrobyt, jest jednak dużo starsza i widzimy ją już średniowiecznych, gnostycznych spekulacjach Joachima z Fiore. Przez całe dzieje chrześcijańskiego Zachodu ciągnie się korowód postaci wierzących, ze prędzej czy później nastąpi duchowy i materialny przełom, który pozwoli na zbudowanie tego, czemu chrześcijaństwo przeczy ? a więc raju na ziemi.

Jako współczesny wyraz postawy gnostyckiej ideologia New Age i mit Ery Wodnika są dziedzicami rozmaitych, przede wszystkim dziewiętnastowiecznych, nurtów. Można tu wskazać na tradycje ezoteryczne, okultystyczne, spirytyzm, teozofię, fascynację kulturą Dalekiego Wschodu, wolnomularstwo, ale także satanizm, a dokładnie: lucyferianizm, skrywany pod hasłem prometeizmu.

Wśród postaci inspirujących ruch New Age znajdujemy najbardziej głośnych magów i okultystów minionego półwiecza, takich jak Helena Bławatska, współzałożycielka Towarzystwa Teozoficznego, Alice Bailey, założycielka organizacji Lucifer Trust, Rudolf Steiner, twórca antropozofii, Eliphas Lévi Zahed, autor wpływowych prac okultystycznych, mistyk Georgij Gurdżijew, mason Albert Pike, a także satanista Aleister Crowley. Wszystkim im wspólna była wizja nowego świata, w którym nowy, oświecony człowiek nawiąże kontakt z przenikającym kosmos bóstwem, tworząc dzięki temu nowy porządek społeczny.

Trzeba tu dodać, że owe idee, choć mające magiczne i okultystyczne korzenie, doskonale współistniały z ideologią scjentystyczną, głoszącą kultu nauki. Ezoteryzm przez wiele osób, takich jak np. H.G. Wells, uważany był wręcz za dopełnienie naukowej wizji świata. Wyrazem tej syntezy scjentyzmu i okultyzmu jest inżynieria społeczna, eugenika i wiele poglądów leżących u podstaw ruchów totalitarnych, zarówno komunizmu, jak i nazizmu. Z dzisiejszej perspektywy nietrudno dostrzec, że zarówno marksizm-leninizm, jak i hitleryzm, były w istocie jedynie zeświecczonymi wariantami gnozy.

New Age i popkultura

Prawdziwy rozkwit ideologii New Age rozpoczął się po II wojnie światowej, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Czasy młodzieżowej ?kontrkultury?, ruchów hippisowskich i eksperymentów narkotykowych to okres staczania się zachodniej cywilizacji w odmętu okultyzmu, który tym razem znalazł szeroki wyraz w popkulturze. Zarówno muzyka, jak i kino, literatura czy teatr stały się nośnikiem, dzięki któremu idee ?nowej ery? trafiały do szerokiej publiczności, zyskując równie szeroką akceptację. Z pozoru idee te wydawały się optymistyczne i obiecujące: powszechny pokój, miłość, troska o przyrodę, wiara w duchowość, globalne braterstwo itp. Faktycznie jednak pod tym płaszczykiem skrywały się te same niebezpieczne idee, które wcześniej zainspirowały nazistów i komunistów do ich brutalnych zbrodni.

Ideologia New Age jest na ogólnym poziomie dość prosta i da się wyrazić w kilku podstawowych hasłach, takich jak holizm (jedność całego kosmosu), organicyzm (wszystko jest ożywione), panteizm (boskość tkwi w przyrodzie), wiara w samozbawienie człowieka przez oświecenie (główna cecha gnozy), a także rodzaj ?mitu Matrixa?, a więc przekonanie, że ludzie zostali uwięzieni w złym świecie iluzji, z którego muszą zostać uwolnieni przez oświeconych ezoteryków. Na tym ogólnym poziomie bardzo łatwo pomylić niektóre idee New Age z poglądami chrześcijańskimi bądź poglądami zaczerpniętymi z innych wielkich religii, głównie religii Wchodu. Trzeba wszakże pamiętać, że New Age nie ma nic wspólnego z żadną z nich: jest eklektyczną mieszanką, której cel nie jest wyłącznie duchowy czy religijny. Celem ideologii i ideologów New Age jest bowiem zmiana otaczającej nas rzeczywistości. Są oni nie bowiem tylko prorokami nowej ery, ale również rewolucjonistami, pragnącymi za po mocą różnych środków ? edukacji, kultury, polityki ? zaprowadzić nowy ład. Tak więc pod pozornie niegroźną, popkulturową i przyjazną wersją znajdujemy stare gnostyczne pragnienie uczynienia człowieka bogiem poprzez nadanie mu nadludzkiej władzy nad innymi ludźmi.

(...)

Wyświetlony 4635 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.