środa, 28 marzec 2012 21:29

Rozmowa miejscowa

Napisał

To, co obecnie dzieje się w Izraelu, można skwitować popularnym dowcipem. Do USA przybywa delegacja rządowa tego państwa. W  Nowym Jorku widzi ona na ulicy złotą budkę telefoniczną. Pytają, co to takiego? ? A to budka do rozmowy z Panem Bogiem. ? A ile rozmowa kosztuje? ? Sto dolarów. Wkrótce Amerykanie są z rewizytą w Jerozolimie. Patrzą, a tu na ulicy stoi złota budka telefoniczna. Pytają, co to takiego? ? A to budka do rozmów z Panem Bogiem. ? A ile taka rozmowa kosztuje? ? Jednego dolara. ? Dlaczego tak tanio? ? Dlatego ? mówią Żydzi ? że jest to rozmowa miejscowa!

 

Światowy potentat

Konkluzję tę potwierdzają ostatnie kolosalne odkrycia złóż gazu i ropy naftowej w tym państwie. Pięć lat po powstaniu Izraela zostały powołane służby geologiczne, których zadaniem było znalezienie ropy naftowej i gazu ziemnego. Wiele przesłanek przemawiało za tym, że ich odkrycie na tym terytorium jest możliwe. Wskazywał na to przede wszystkim równoleżnikowy ciąg bogatych w ropę i gaz utworów skalnych przebiegający w przybliżeniu od Iranu poprzez Irak, Jordanię Izrael i Egipt oraz dalej w kierunku Libii i Algierii. W tym ciągu krajów jedynie w  Jemenie i w Izraelu nie znaleziono dotąd znaczących złóż węglowodorów. W ostatnich trzech latach w Izraelu nastąpiły odkrycia stawiające ten mały kraj w rzędzie największych światowych potentatów zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Są one tak duże, że dla potrzeb tego kraju starczą na kolejne tysiąclecie. Dlatego przewiduje się ich eksport przede wszystkim do Europy i na Daleki Wschód. W ramach europejskich dostaw przewiduje się, że surowce z tego kierunku dotrą również do Polski. Mają one stanowić konkurencję cenową dla istniejących arabskich i rosyjskich monopolistów. Sprawa tych niezwykle bogatych zasobów nie jest jednak ani prosta, ani łatwa.

Odkrycie

Na terytorium Izraela znajdywano dotąd skromne złoża ropy i gazu, które przypominały zasoby, jakie znajdowano również w Polsce. Poszukiwania prowadzono w rejonie Morza Martwego, gdzie podobnie jak w Beskidach występują powierzchniowe wycieki ropy i asfaltu. Przez dziesiątki lat utwierdzano się w pesymistycznym nastawieniu co do występowania tu węglowodorów. Jednym z negatywnych kryteriów była budowa geologiczna skał paleozoicznego podłoża w Izraelu. W skałach tych bardzo rzadko występują poważne zasoby ropopochodnych surowców. Wyżej legżące skały mezozoiczne będące na ogół nośnikami tych złóż tu, na izraelskim wypiętrzeniu tektonicznym, zostały całkowicie zerodowane. Pozornie wydawało się, że sytuacja jest bez wyjścia. Zachodzące jednak w pierwszym dziesięcioleciu tego wieku radykalne zmiany w technice i technologii poszukiwań złóż kazały od nowa przyjrzeć się wszystkim możliwościom. Tu pierwsze po USA zostały praktycznie zastosowane techniki poszukiwania gazu łupkowego, który najczęściej występuje właśnie w paleozoicznych łupkach. Ponieważ ich miąższość dochodzi tu do ok. 300 m i występują na terenie całego kraju, ocenia się, że zawierają one ok. 260 miliardów baryłek ropy naftowej. Są pod tym względem porównywalne do zasobów Arabii Saudyjskiej. Ich wydobycie poprzez proces szczelinowania jest jednak dużo droższy i trudniejszy. Eksploatacja złoża położonego ok. 50 km na południe od Jerozolimy ma rozpocząć się w 2018 roku.  Uzyskanie nawet 4-5 miliardów baryłek będzie dla tego kraju też dużym sukcesem.  Szczególnie że zużycie tego surowca na własne potrzeby waha się w granicach jednej setnej tej wielkości. Intensywne poszukiwania ropy i gazu łupkowego doprowadziły do odkrycia tego samego rodzaju złóż również w sąsiedniej Jordanii.

Podobnie jak wszędzie, tak i tu odezwały się głosy protestujących ekologów w sprawie możliwości zatrucia wód podziemnych. Izraelskie służby geologiczne prowadzą szeroko zakrojoną akcję informacyjną, uzasadniając niemożliwość wystąpienia tego rodzaju zdarzeń. Mają temu zapobiec przede wszystkim kilkusetmetrowej grubości warstwy izolacyjne, które uniemożliwiają połączenie roztworów z procesu szczelinowania z podziemnymi wodami pitnymi.

(?)

Wyświetlony 2716 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.