wtorek, 29 maj 2012 22:27

Odwrócony Dekalog

Napisane przez

Wojna jest ostateczną emanacją każdego konfliktu. Jej celem jest zwycięstwo. Zawiść stanowi zachętę do zabijania, motywację ? poczucie doznanych krzywd, a grabież podyktowana jest chęcią łupu. Gdy w 1939 roku Europa stanęła w ogniu walk, dla wielu nacjonalistycznych i anarchistycznych ruchów otworzyły się bramy do wielkiej polityki. Na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, chcąc wykorzystać globalny konflikt, otwarcie nawoływała do utworzenia ?Wielkiej Ukrainy?. Fundamentem tego projektu był Dekalog ukraińskiego nacjonalisty.

II wojna światowa miała wyrównać narodowe krzywdy, obalić niesprawiedliwy ład wersalski oraz ustanowić nowy światowy porządek. Podporządkowana Sowietom Ukraina była całkowicie zmarginalizowana pod względem politycznym oraz gospodarczym. Ukraińska mniejszość, która znalazła się na terytoriach Polski, Rumunii i Czechosłowacji, starała się zachować swe zwyczaje język i tradycję. Próby asymilacji, w zależności od regionu przybierały różne formy. Zniszczenia, jakich dokonała I wojna światowa, oraz administracyjne zmiany na terenach II Rzeczpospolitej podsycały nacjonalistyczny antagonizm. Rozbudowa ukraińskiego życia w ramach nieukraińskiego państwa uważana była przez nacjonalistów za tłamszenie narodowych aspiracji.

Mimo że ustawa zasadnicza II RP z 1921 roku stanowiła, iż Każdy obywatel ma prawo zachowania swojej narodowości i pielęgnowania swojej mowy i właściwości narodowych, a także, że Obywatele polscy należący do mniejszości narodowych, wyznaniowych lub językowych mają prawo zakładania, nadzoru i zawiadywania swoim własnym kosztem zakładów dobroczynnych, religijnych, społecznych, szkół i innych zakładów wychowawczych oraz używania w nich swobodnie swojej mowy i wykonywania przepisów swej religii, to stanowisko OUN pozostawało niezmiennie negatywne, szerząc antypolską propagandę. Ze zrozumiałych względów politycznych odrodzonej Polsce zależało na scaleniu i silnym zintegrowaniu swych obywateli. W praktyce często wywoływało to odwrotny skutek, gdyż nacjonaliści ukraińscy wykorzystywali wszelkie państwowe starania do udowadniana swoich tez o przymusowej polonizacji.

Gdy w 1939 roku Polska padła ofiarą nazistowskiego terroru, OUN starała się wykorzystać postępujący demontaż państwa do walki o niezależną Ukrainę. Wielu badaczy i komentatorów tragicznej historii Kresów głównych przyczyn późniejszych aktów ludobójstwa upatruje w złych decyzjach politycznych.. ?Konflikt na tle etnicznym? czy ?walki polsko-ukraińskie? ? tak w powszechnej świadomości określa się ukraińskie działania, mające na celu utworzenie jednolitego etnicznie państwa o obszarze zajmującym 1,2 mln km2. Ideologia przyjęta podczas trwania pierwszego kongresu OUN w 1929 roku nie powinna budzić wątpliwości. To właśnie filozoficzne podstawy programu nacjonalistycznego doprowadziły do ludobójczej tragedii. OUN, podobnie jak wczesne bojówki NSDAP, była organizacją o charakterze militarnym, a jej ideologią był rasizm i ksenofobia. Projekt ?Wielkiej Ukrainy? inspirowany był ideą III Rzeszy, gdzie panowała monopartia skupiająca całość władzy politycznej i militarnej, na czele której stał nieomylny przywódca, zarazem naczelny wódz narodu sprawujący pełnię władzy nad swym ludem.

(?)

Wyświetlony 5271 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.