wtorek, 29 maj 2012 23:40

Palikot przeciw odkrywkom

Napisał

Ruch Palikota wyruszył na wojnę przeciwko górnictwu odkrywkowemu, a konkretniej przeciw odkrywkowym kopalniom węgla brunatnego. Stanowisko tego ugrupowania politycznego ogłosił poseł Wincenty Elsner na konferencji prasowej w Sejmie RP.

Dotąd protesty przeciwko temu górnictwu w skali ogólnopolskiej reprezentowało legnicko-lubińskie Stowarzyszenie ?STOP ODKRYWCE? Sprzeciw ten jest wspierany przez pojedynczych posłów prawie wszystkich partii politycznych. Było to jednak wyłącznie ich osobiste w tej sprawie zdanie. Na ogół są to posłowie z regionu Legnicy, którzy przy poparciu popularnego na tym terenie ruchu protestu chcą uzyskać mandaty w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Tym razem w poniedziałek 23 kwietnia na konferencji prasowej w Warszawie działania w tej materii poparł Ruch Palikota. Ponieważ jest to znacząca partia polityczna, jej zdanie w tej sprawie może zablokować dalszy rozwój tego rodzaju polskiego górnictwa. Warto w tej sprawie sięgnąć zarówno do historycznych analogii, jak i po raz kolejny do argumentów rzeczowych. Zauważyć też trzeba, że przynajmniej na Dolnym Śląsku nasilają się protesty przeciw wszelkiemu górnictwu odkrywkowemu. Ich zwolennicy przyłączają się do wspierania Stowarzyszenia ?Stop Odkrywce?, którego nazwa pozwala im na sprzeciw wobec wszelkiego górnictwa odkrywkowego.

Wolność i niewola

Jednocześnie nie sposób nie zauważyć pewnego w tej materii podobieństwa do debaty sprzed 221 lat, wszak minęła akurat kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Polska szlachta ponad życie ceniła sobie wolność. Była to wolność do wszystkiego. Wobec całkowitego rozbicia poglądów niczego nie można było uchwalić. Wolność utożsamiona została z anarchią. Próby jej opanowania były postrzegane jako zamach na wolność. Tego rodzaju wolność była hojnie wspierana przez sąsiednie mocarstwa. Stało się to tak popularne, że każdy, kto brał pieniądze z tego źródła, zaliczał się do ?patriotów?. Przykładem tragicznej pomyłki jest Stanisław Szczęsny Potocki (1752-1805), wojewoda ruski w latach 1782-1789, generał artylerii koronnej 1788-1792, współtwórca i marszałek konfederacji targowickiej 1792. Aktywny przywódca stronnictwa rosyjskiego. Wielki Mistrz polskiej masonerii w latach 1784-1789. Był on święcie przekonany o swoim umiłowaniu ?złotej wolności? stanowiącej podstawę istnienia Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze, do którego się on walnie przyczynił, złożył wizytę imperatorowej Katarzynie II. Pierwsze słowa, jakie powiedział, to: ?Moja ojczyzna??, na co imperatorowa przerwała mu, stukając obcasem w podłogę i krzyknęła: ?Teraz twoja ojczyzna jest tutaj??. Tak kończą się łatwe i proste złudzenia posiadania absolutnej racji, bez oglądania się na jakiekolwiek inne argumenty. O ile taką drogą mogą pójść niezorientowani ludzie, to sejmowa partia polityczna, która to wspiera, staje się zagrożeniem dla dalszej suwerenności RP.

Historyczne analogie

Górnictwo odkrywkowe znane jest już od czasów faraonów, potem za rzymskiego cesarstwa było jednym z filarów jego imperium. Na Dolnym Śląsku, który jest jednym z regionów najbogatszych we wszelkiego rodzaju surowce, jest ono od setek już lat podstawą dobrobytu. Śląsk właśnie dzięki wydobywanym odkrywkowo surowcom stał się najbogatszą częścią Polski piastowskiej, skąd w oparciu o te bogactwa stale żywa i aktywna była idea zjednoczenia państwa w czasie rozbicia dzielnicowego. Zawzięte walki o tę dzielnicę między naszymi sąsiadami szczęśliwie zakończyły się dopiero pod koniec 1945 roku przyznaniem nam całości tego terenu.

Jednym z koronnych argumentów za nieprzyznaniem tych ziem Polsce na konferencji w Poczdamie był argument Winstona Churchilla, że Polacy nie potrafią wykorzystać i zagospodarować rozwiniętego tutaj górnictwa odkrywkowego surowców naturalnych będących podstawą jego rozwoju gospodarczego. Tezy te w sposób przekonujący i jednoznaczny obalił uczestnik tej konferencji, górnik i geolog, nieżyjący już prof. Andrzej Bolewski z AGH. Swoje wspomnienia z tamtych lat opisał on w kolejnym wydaniu swojej książki na ten temat pt. ?Z drogi do Poczdamu?. Historia lubi się powtarzać i dobrze jest znać jej tragiczne pomyłki, choćby tylko po to, aby ich więcej nie naśladować.

(?)

Wyświetlony 3680 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.