Nr 4/16 kwiecień 2003

Nr 4/16 kwiecień 2003

 

W numerze:


wtorek, 07 grudzień 2010 10:24

Ropa między Libanem a Cyprem

Napisane przez
Na przełomie stycznia i lutego 2003 roku prasa libańska doniosła o potwierdzeniu bardzo wysokiego prawdopodobieństwa istnienia u wybrzeży Libanu zasobnych podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego!
Kilka lat temu, mieszkając w Rzymie, miałem okazję spotkać księdza Gabriela Amortha, pracującego w kurii watykańskiej. Nie ukrywam, że przy każdej nadarzającej się okazji dążyłem do spotkania z zawsze uśmiechniętym kapłanem. Każde spotkanie napawało mnie niewymownym optymizmem, tak jakby radosna osobowość i ogromny optymizm księdza Gabriela przechodziły bezpośrednio na mnie. Ogromne było jednak moje zdziwienie, gdy przypadkowo dowiedziałem się, że ksiądz Amorth jest głównym egzorcystą Rzymu, codziennie spełniającym swą trudną posługę zmagania się z szatanem (przez siedem lat posługi udzielił egzorcyzmów ok. 20 tys. osób!).
Kolejny fragment pracy magisterskiej Tomasza Cukiernika, obronionej w ubiegłym roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor prezentuje w niej prawicowe koncepcje państwa oraz precyzuje i porządkuje terminologię liberalną.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:22

Fatalne zauroczenie?

Napisane przez
Według tzw. sondaży odsetek Polaków popierających przystąpienie naszego kraju do UE wciąż waha się pomiędzy 50% a 60%. Sondaże sondażami, ale wyniki wyborów (prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych) systematycznie je potwierdzają! Mam na myśli to, że suma procentowych wyników osiągniętych przez kan-dydatów reprezentujących partie popierające akces Polski do UE, pomnożona przez frekwencję wyborczą w danym głosowaniu, daje wynik podobny do tego uzyskiwanego w sondażach.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:21

Zdzisława Sadowskiego przypadki

Napisał
To prawdziwa przyjemność odpowiedzieć na zarzuty Zdzisława Sadowskiego (publicysty "Dziś") dotyczące problemów podatku liniowego. W jego niedawnym (luty 2003) artykule znalazło się kilka nagiętych stwierdzeń ekonomicznych, które powinniśmy wyprostować.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:20

Świat

Napisane przez
Szliśmy tą drogą już dobrą godzinę. Wiatr gwizdał. W powietrzu czuło się jesień. Mijaliśmy resztki domów powoli wrastające w ziemię, zdziczałe sady. A co krok bielały kamienne krzyże. Wsie rozsypane w dolinach, zielone łąki, lasy - znajomy krajobraz. Łemkowszyczyzna. A innym razem, to było zimą, droga dłużyła się niemiłosiernie. Aż w końcu doszliśmy do Jasionki. Ciasnej, stłoczonej, ale jakby wymarłej wsi. Pustka po pegeerze. Snują się ludzie, wyglądają zza winkla zgłodniałe przygód i słodyczy dzieci. Psy ujadają. Za wsią najmniejsza stacja benzynowa świata - jeden porośnięty pokrzywami dystrybutor. Dawno już ulotnił się zapach benzyny.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:20

Rysa na lodowcu niechęci?

Napisał
Hupka i Czaja to postacie, których działalność elektryzowała mnie już w czasach, gdy byłem przedszkolakiem. Telewizyjna relacja Edmunda Męclewskiego ze zjazdu "rewanżystów" śniła mi się wtedy częściej, niż film z Frankensteinem. A że temat żądań rewizji granic znakomicie budował upragniony przez komunistów klimat "zagrożenia z Zachodu" - opowieści o niemieckich ziomkostwach tworzyły ciągnący się aż do lat dziewięćdziesiątych serial horrorów z wieczornego dziennika.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:18

Sumienie Herberta Hupki

Napisane przez
Nadanie wspomnieniom tytułu "Niespokojne sumienie" rodzi nadzieję, że sędziwy autor zmienia poglądy, których głoszenie przez dziesięciolecia sprzyjało budowaniu klimatu niechęci między sąsiadującymi narodami. Sumienie Herberta Hupki obciąża niewątpliwie wiele politycznych działań owocujących jedynie pogarszaniem relacji między Polakami a Niemcami.
wtorek, 07 grudzień 2010 10:17

Ciche grusze wycięte na miedzy

Napisane przez
Literatura. Sztuka tworząca słowem naprawdę jest sztuką łączącą wszystkie inne. Malarstwo, muzyka, rzeźba, to wszystko jest w niej. Słowo gra muzyką niepowtarzalną, gra najpiękniej wirtuozerią Literatury Wielkiej, pozostającej na długo albo na zawsze w tonacjach dźwięków wydobytych z instrumentu naszej wyobraźni.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.