Wyświetlenie artykułów z etykietą: Koniec dzieciństwa

środa, 31 sierpień 2011 20:12

Koniec dzieciństwa

Co jest podstawową cechą ustroju totalitarnego? Wbrew pozorom nie jest nią przemoc. Przemoc jest jedynie narzędziem do realizacji rzeczy dużo bardziej istotnej: absolutnej władzy nad jednostką, jej życiem, własnością i ? o czym się często zapomina ? rodziną. Państwo staje się totalitarne nie wówczas, gdy w sposób pełny wykorzystuje tę władzę, ale dużo wcześniej ? gdy ustanawia takie prawo, w świetle którego może z tej władzy korzystać.

środa, 31 sierpień 2011 20:00

Margines został uznany za normę

Z Tomaszem Elbanowskim, prezesem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców rozmawia Stanisław Żaryn

W ostatnim czasie w Polsce doszło do uchwalenia tzw. ustawy przemocowej, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz obniżenia obowiązku szkolnego. Zmiany te dotyczą edukacji i wychowania dzieci. Wszystkie rozbudowują kompetencje państwa w tym zakresie. Czy można już mówić, że w Polsce rodzice przestają być podmiotem i decydentem w procesie wychowywania swoich dzieci?

Wszystkie te ustawy, choć trudno tu mówić o zamierzonym działaniu, prowadzą do ubezwłasnowolnienia rodzica-obywatela względem władzy. Dobrze ilustruje to przykład kobiety, która zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc. Z powodów zdrowotnych przestała posyłać dziecko na zajęcia w zerówce. Szkoła postawiła sprawę na ostrzu noża i teraz tej kobiecie grozi ograniczenie praw rodzicielskich. Nie było tam patologii, a matka była w kontakcie ze szkołą. Jedynym powodem interwencji jest uchybienie przepisom.

środa, 31 sierpień 2011 19:52

Młodzieży chowanie

Próby wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci od lat sześciu są kolejnym działaniem mającym na celu sparaliżowanie wszelkiej opozycji. Pozornie wydaje się, że obowiązek szkolny, taki czy inny, nie ma nic wspólnego z aktualną rozgrywką na arenie politycznej. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie.

środa, 31 sierpień 2011 19:40

Dehumanizacja szkoły

Szkoła jest instytucją, w której z konieczności musi dokonywać się pewna depersonalizacja funkcjonujących w jej ramach osób. Instytucja szkoły polega bowiem na tym, że wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży powierza się osobom obcym, przy czym liczba uczniów zwykle znacznie przewyższa liczbę pracujących w szkole nauczycieli.

W wakacje 2011 roku oświatowe prawo stanu Minnesoty regulujące edukację domową (homeschooling) zmieniło się na lepsze. Krótko mówiąc: władza wymaga od rodziców mniej niż przed zmianą prawa. I choć przyzwyczajonemu do publicznego i szkolnego kształcenia umysłowi trudno to pojąć, naprawdę nie ma się czemu dziwić.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.