Wyświetlenie artykułów z etykietą: Polska

wtorek, 21 grudzień 2010 12:26

Z pamiętnika bezrobotnego

Praktycznie wszystkie masowe media są zgodne, że być bezrobotnym to prawdziwa tragedia. Do tego ochoczo dołącza się także Kościół, który głęboko ubolewa nad losem bezrobotnych i jest pełen współczucia: Pracodawca cię zwolnił. On niczego nie rozumie. Ciężki krzyż, bezrobocie (cytat z jednego niedzielnego kazania). Poniższy tekst dedykujemy właśnie tym, którym tak bardzo ciąży los każdego pojedynczego bezrobotnego.

Numer: Nr 5 maj 2002
wtorek, 21 grudzień 2010 11:31

Węże FOZZ

Mija 10 lat od czasu opublikowania książki "Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski", którą napisałem, razem z moim przyjacielem, fizykiem z Warszawy, prof. Mirosławem Dakowskim.

wtorek, 21 grudzień 2010 11:16

Przekonania religijne a poglądy polityczne

Wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce stawia sobie pytanie: dlaczego w kraju, w którym ogromny procent ludzi uważa się za wierzących katolików, tak dużym poparciem cieszą się partie lewicowe?

Kim jest prezydent? Jakie są jego prawa i obowiązki? Jakie jest jego miejsce na scenie politycznej? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w Konstytucji i uzupełniających ją aktach prawnych. Ja wraz z grupą studentów Uniwersytetu Warszawskiego poszukałam jej wśród mieszkańców Nowego Targu i okolic.

wtorek, 21 grudzień 2010 10:20

Kontra

Osiemdziesiąt procent Polaków żywi przekonanie, że główną przyczyną trudnej dziś sytuacji gospodarczej jest prywatyzacja. Blisko trzy czwarte Polaków uważa, że gospodarka państwowa jest lepsza od opartej na własności prywatnej, a renacjonalizacja jest najprostszą drogą wiodącą od dzisiejszego kryzysu ku jutrzejszej pomyślności. W opinii ponad połowy Polaków PRL był krajem bezpieczeństwa i zamożności i powinien jak najszybciej się odrodzić. Fakt, że przekonania powyższe są irracjonalne pogarsza jedynie sytuację. Z poglądami opartymi na faktach i argumentach można dyskutować, z poglądami ukształtowanymi w oparciu o resentymenty i propagandę - nie.

Panie Premierze,

Ten list kierujemy do Pana, jako osoby odpowiedzialnej za przebieg ogólnonarodowej dyskusji na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
wtorek, 21 grudzień 2010 10:17

Fascynujące przeżycie marszałka Tuska

Co roku się to powtarza i nieodmiennie wywołuje u mnie ten sam niesmak. Oto 1 czerwca wszystkie media prześcigają się w radosnym relacjonowaniu wizyty kilkuset dzieci w Sejmie. Określa się to jako "obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży", mówi się o "młodych posłach", o posiedzeniach, rezolucjach, uchwałach itp. Młodociani "parlamentarzyści" apelują do ludzi dorosłych, pouczają i nawołują... Straszliwie przy tym mędrkują, posługując się słowami i pojęciami, których normalne dziecko z pewnością nie zna i nie rozumie.

wtorek, 21 grudzień 2010 10:16

Z placu budowy

Przez czterdzieści lat "cały naród" budował "socjalistyczną ojczyznę". Przedsięwzięcie to okazało się jednak stanowczo niezgodne z wymogami BHP i w końcu pozwolenie na budowę wycofano. Ponieważ jednak człowiek, istota twórcza, budować coś musi, natychmiast przystąpiono do budowy "społeczeństwa obywatelskiego". Z braku laku do budowy wynajęto wkrótce tę samą ekipę budowlaną, i do nowych majstrów dołączyli ich starsi, bardziej doświadczeni koledzy. I tak będzie, jak jedni i drudzy majstrują pospołu, już lat dwanaście. Owocem tego majstrowania jest Konstytucja Trzeciej Rzeczypospolitej, czyli, jak wiadomo, sam fundament "społeczeństwa obywatelskiego".

wtorek, 21 grudzień 2010 00:15

Państwo wirtualne

Polska jest dziś krajem, który przypomina państwa feudalne na krótko przed upadkiem.

wtorek, 21 grudzień 2010 00:14

Mąż stanu pilnie poszukiwany

Z Elżbietą Marusik i Januszem Korwin-Mikke rozmawia Natalia Dueholm

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.