wtorek, 31 sierpień 2010 18:51

Piekło Korei - E-mail Justyny

Część z Was wie, że ostatnich 10 dni spędziłam w Korei Południowej na międzynarodowej konferencji na temat praw człowieka i uchodźców w Korei Północnej. Chciałabym podzielić się z Wami tym, co usłyszałam, bo to są rzeczy, o których nie wolno milczeć.

W poniedziałek 14 marca 2005 o 11.30 odbył się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu otwarty wykład prof. Briana Ray'a z USA, prezesa Narodowego Instytutu Badań nad Edukacją Domową (http://www.nheri.org/) i autora wielu książek na ten temat.

wtorek, 31 sierpień 2010 18:40

Dziesięć pytań

Tym razem na pytania redakcji odpowiada Rafał Ziemkiewicz.

wtorek, 31 sierpień 2010 18:38

Okiem liberała (stronniczy przegląd prasy)

W gronie znanych mi osobiście osób jestem jedynym nieszczęśnikiem, który w całości przeczytał projekt konstytucji europejskiej (na marginesie, w związku z tym traumatycznym doświadczeniem rozważam coraz popularniejszą w Polsce możliwość złożenia tzw. pozwu do Strasburga z żądaniem odszkodowania za straty moralne i nieodwracalnie zmarnowany czas).

wtorek, 31 sierpień 2010 18:32

Wehikuł czasu

50 lat temu
Lenin i jego dzieło są wartościami niewymiernymi i w języku tak ścisłej nauki jak matematyka, która dla określenia różnych wielkości używa liczb różnego rzędu, znajduje swój odpowiednik wyłącznie w pojęciu nieskończoności, wyrażanym znakiem leżącej ósemki. Nie siląc się więc na bezskuteczne poszukiwanie przymiotników, które można by umieścić przy omawianiu Jego nieśmiertelnego czynu i Jego nieśmiertelnych płodów ducha ? uczcijmy pamięć Lenina przez możliwie pogłębioną analizę tego, co stanowi bezcenny skarb, jakim obdarzył On całą ludzkość. A tym skarbem jest przede wszystkim Jego nauka: leninizm ? twórcza kontynuacja nauki Marksa i Engelsa. Nauka ta była natchnieniem i busolą dla powstania i rozwoju awangardowej siły mas, która w rewolucyjnym zwycięskim szturmie obaliła zmurszałe bastiony zacofania społecznego dawnego samodzierżawia.
Leninizm ? życiodajne źródło społecznego rozwoju ludzkości, "Życie gospodarcze", 17 kwietnia 1955

Pracownicy Południowych Zakładów Obuwia w Chełmku postanowili, w ramach czynu festiwalowego, wzmóc prace nad oszczędnościową produkcją, racjonalniej wykorzystując surowiec. Podejmując to zobowiązanie, młodzi robotnicy z Chełmka, wystosowali do młodzieży zatrudnionej w innych zakładach branży skórzanej apel, wzywający do wzmożenia wysiłków celem oszczędniejszej i lepszej jakościowo produkcji.
Oszczędniej i lepiej, "Trybuna Ludu", 11 kwietnia 1955

poniedziałek, 30 sierpień 2010 11:07

Od redakcji

Anuncio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Uczestniczymy w tej radości, z nadzieją, szacunkiem i sympatią witając Benedykta XVI, papieża-Niemca, choć w żywej pamięci mamy przeżycia związane z odchodzeniem z tego świata papieża-Polaka. Kwietniowe smutne dni były dla nas czasem ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. I ponownie ? może na krótko ? odmienione zostało oblicze tej ziemi. Nas wszystkich, bo przecież od dawna nikt inny nie wywarł na Polaków takiego wpływu, jak właśnie polski papież.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 11:06

DUCH

Na wznak tam leży, gdzie wszedł między króle,

Śpi bez oręża, niegroźny już człowiek,
Bezwładny, w ciemnej zamknięty szkatule,
Brwią nie poruszy, nie błyśnie spod powiek.
poniedziałek, 30 sierpień 2010 11:05

Wiadomości nieparlamentarne

Niemiecka Partia CDU zamierza przemianować berlińską aleję Karola Marksa na aleję Jana Pawła II.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:47

Oświadczenie JOW

Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych przyjęte na V Zjeździe Krajowego Komitetu Referendalnego JOW w Wyborach do Sejmu RP w Koninie, 16 kwietnia 2005

poniedziałek, 30 sierpień 2010 09:48

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

50 lat temu
W Hucie im. Lenina trwają gorące dni rozruchu i oddawania obiektów przemysłowych do użytku. Załoga Zjednoczenia Przemysłowego Budowy Huty oddaje do eksploatacji II Wielki Piec, drugi piec martenowski i potężną walcownię zgniatacz (...) Dobrze się stało, że właśnie w tym okresie wzmożonego wysiłku produkcyjnego kierownictwo Zjednoczenia i komórka partyjna nie zapomniały o najważniejszej obecnie sprawie ? o kosztach własnych (...) Obok bowiem ogromnych osiągnięć budowniczych Huty należy wskazać także na ich braki, wyrażające w realnych złotówkach jak drogo i nieekonomicznie budowano dotychczas wielkie obiekty przemysłowe (...) Załogi budowlane zjednoczenia niejednokrotnie analizowały przyczyny tych strat, wskazywały na ich źródła. Były to jednak akcje fragmentaryczne i nie obejmowały całokształtu spraw najważniejszych. Obecnie znalazły się w ogniu dyskusji konferencyjnej wszystkie najjaskrawsze wypaczenia procesu budowlanego, którym na imię: bezmyślność, niewłaściwe planowanie, marnotrawstwo, brakoróbstwo, niewykorzystanie pracy sprzętu i ludzi oraz nieusprawiedliwione opuszczanie pracy przez członków załogi.
Z konferencji partyjno-ekonomicznej budowniczych Huty im. Lenina, "Życie gospodarcze", 1.05.1955.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.