Marek Arpad Kowalski

Marek Arpad Kowalski

wtorek, 29 maj 2012 22:06

Radio Luksemburg

Jest w Warszawie na Mokotowie niewielka uliczka o sympatycznej nazwie: Słoneczna. Jest to uliczka willowa. Mieści się przy niej ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburg. A w ambasadzie została zorganizowana czasowa wystawa ?Wspominając Radio Luxembourg w PRL?.

środa, 28 marzec 2012 10:20

Spojrzenie na Wschód

Obecnie dosyć często w naszej publicystyce pojawiają się oskarżenia Polski o to, że w swoim czasie kolonizowała Ukrainę, a dokładniej do tego że Ukrainę, a przynajmniej jej zachodnią część uczyniła swoją kolonią. Można dyskutować, czy słuszna była polska ekspansja na Wschód, zgadzać się lub nie, ale określanie tego dążenia mianem akcji kolonialnej uważam za błąd; więcej, za terminologiczne nadużycie. Podobnie jak definiowanie kolonializmu jedynie w kategoriach podboju i kontrolowania ziem oraz dóbr przynależących do innych ludzi.

poniedziałek, 27 luty 2012 22:52

Brzemię Białego Człowieka

Niekiedy tytułowa sentencja brzmi ?Jarzmo białego człowieka?. Właściwie jest to tożsame. Jednakże słowo ?brzemię? jest bardziej, jak sądzę, eleganckie i literackie, więc będę trzymał się ?brzemienia?.

czwartek, 29 grudzień 2011 14:43

Cyganie i Romowie

Chwyćmy od razu byka za rogi. Kiedyś byli tylko Cyganie. Dziś zasady poprawności każą mówić jedynie Romowie. Jak więc należy się do nich zwracać i jak ich nazywać? Otóż można i tak, i tak. Terminu Rom zaczęli używać nie-Cyganie, oni sami używali terminu Cygan, a i do dziś nie są zgodni, jakie określenie stosować. Używają wymiennie jednego i drugiego. Zatem jedno i drugie jest właściwe. Tym bardziej że znaczenia obu nazw ?Romowie? i ?Cyganie? nie są identyczne. Zwłaszcza że niektóre grupy nie uważają się za Romów, acz na pewno wszyscy są Cyganami.

wtorek, 29 listopad 2011 23:55

Czas mroku i czas słońca

Względnie niedawno, bo dokładnie 30 października zmienialiśmy czas letni na czas zimowy. Czeka nas teraz długi czas mroku ? wydłużające się ciemności i noce aż do przesilenia około 22 do 25 grudnia, kiedy to od Bożego Narodzenia mrok powolutku, bardzo powoli będzie się skracać, dnie zaś będą się powolutku, bardzo powoli wydłużać, aż do zrównania czasowego nocy i dnia w marcu. Ale to jeszcze odległa przyszłość.

poniedziałek, 31 październik 2011 19:35

Oblicza wielokulturowości

W najbardziej popularnym i największym przed wojną nakładowo polskim dzienniku ?Ilustrowany Kurier Codzienny?, w numerze 78 z 19 marca 1938 r. ukazała się korespondencja własna z Londynu, podpisana przez niejakiego S.H. (trudno dziś powiedzieć, kto się krył pod tymi inicjałami), zatytułowana ?Chłop polski jest doskonałym kolonistą?.

środa, 28 wrzesień 2011 20:03

Madagaskar i Żydzi

Kiedy czasem tłumaczę znajomym, że zajmuję się polskimi usiłowaniami kolonialnymi przed 1939 r., niektórzy robią porozumiewawczą minę mówią: ?Żydzi na Madagaskar?. Hasło to nie miało jednak nic wspólnego z polskimi dążeniami kolonialnymi, nigdy nie było wysuwane przez władze ani przez Ligę Morską i Kolonialną (była to organizacja formalnie społeczna, pozarządowa, acz miała liczne związki personalne z czynnikami rządowymi i była przez nie wspierana), natomiast rzucone zostało przez opozycyjną wówczas Narodową Demokrację, czy raczej pewne bardziej radykalne jej elementy. Ale wiem, że z mitologią, z jaką mamy w tym przypadku do czynienia, nikt nie wygrał. Uważam wszakże, że uporczywie należy prostować fałszywe mniemania. Zwłaszcza że mają one zakres międzynarodowy.

środa, 28 wrzesień 2011 18:10

Przed i po Grunwaldzie

Bitwa pod Grunwaldem doczekała się wielu dokładnych i skrupulatnych oraz powierzchownych, acz popularnych opracowań. Ale bitwa ta była zwieńczeniem kilkuletniej wojny Polski z Zakonem Krzyżackim, która zaczęła się nieco wcześniej i trwała później jeszcze jakiś czas, a w której uczestniczyła nie tylko Polska, ale i Mazowsze. Nie wchodziło ono wtedy w skład Królestwa Polskiego, o czym warto pamiętać, lecz było samodzielnym lennem Korony, a dokładniej dwa księstwa: Księstwo Mazowieckie ze stolicą w Płocku, gdzie panował Siemowit IV, oraz Księstwo Czersko-Warszawskie z panującym Januszem I. Przy tym Mazowsze traktowane jako całość było terenem ważnym strategicznie, bo osłaniało terytorialnie Koronę od Zakonu i stanowiło niejako przedpole wielkiej wojny.

środa, 31 sierpień 2011 14:41

90 lat temu

Właściwie zaczęło się kilka lat wcześniej, bo w końcu 1918 r. Właśnie skończyła się I wojna światowa. Niemcy skapitulowały, tracąc swoje zamorskie kolonie, które przeszły pod władztwo państw sprzymierzonych, aczkolwiek nie miały one własnej osobowości prawnej i nieco później terytoria te przeszły w gestię nowo powstałej Ligi Narodów. W każdym razie już wtedy, w końcu 1918 r. Polska zainteresowała się koloniami, mimo że wskrzeszone państwo nie miało jeszcze zapewnionego bytu.

sobota, 02 lipiec 2011 22:49

Zmagania z ojczyzną

Jacek Wegner, dziennikarz, publicysta i nauczyciel akademicki, jest opętany historią. Opętany w dobrym znaczeniu tego słowa, bowiem nieustannie stara się w niej tropić dlaczego Polska jest taka, jaka jest, czy jej stan obecny wynika z historii, czy z jakichś innych przyczyn, a jeśli te inne przyczyny miały jakiś wpływ na dzieje Rzeczypospolitej, to jaki i dlaczego, a może jednak historia jest najważniejsza? Historia dodajmy, rozumiana nie tylko jako katalog dat, wydarzeń i faktów, ale jako proces; więcej ? jako kultura narodu i społeczeństwa. Stąd dalsza próba szukania odpowiedzi: co przyczyniło się do tego, że owa kultura jest taka, jaka jest, czy dziś jesteśmy odpowiedzialni za to, jacy jesteśmy, czy też automatycznie dziedziczymy po przodkach swoją własność, swoistość, czy jesteśmy niejako ich kontynuacją, czy przeciwnie, staliśmy się odmienni.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.