poniedziałek, 03 maj 2010 09:37

Działania na rzecz ludzkiego działania

Napisane przez

Złe systemy społeczne, z natury szkodliwe dla istot ludzkich, należałoby odrzucić, a w ich miejsce wprowadzić rozwiązania korzystne dla społeczeństwa.

Niestety, nie zawsze tak się dzieje. W krótkim okresie przyczyną trwałości szkodliwego ustroju może być obawa przed użyciem karabinów, pistoletów czy innej broni. Państwo, które ma prawny monopol, uniemożliwia jednostce przeciwstawienie się jego tyranii. Parlament wprowadził kolejny podatek zmniejszający oszczędności? Wprowadzono zeznania majątkowe? Nie ma wyjścia ? musisz się podporządkować, w przeciwnym bowiem wypadku suweren skonfiskuje twój majątek i wtrąci cię do więzienia.

Tak może się dziać na krótką metę i w skali jednostkowej. Gdy weźmiemy pod uwagę dłuższy horyzont czasowy i spojrzymy na społeczeństwo jako całość, zrozumiemy, że rząd nie jest mafią, trzymającą ludzi w niewoli, jak banda pospolitych barbarzyńców. Głębsze zrozumienie tej problematyki pozwala nam przyjąć prawdę wyrażoną w zasadach rządu sformułowanych przez Davida Hume?a: instytucja państwa opiera się na biernym poparciu społecznym. Samą swoją postawą ludzie umożliwiają funkcjonowanie aparatu władzy. Spytajmy: Czy tak trudno jest wyobrazić sobie obywatelskie nieposłuszeństwo w odpowiedzi na wprowadzenie zeznań majątkowych? Gdyby 80% Polaków zdecydowało się ich nie wypełniać, gdyby bojkotowano urzędników, którzy każą je składać, poddając ich ostracyzmowi społecznemu, to egzekucja nakazu ich składania z pewnością stałaby się niemożliwa.
Państwo musi robić wszystko, żeby wpływać na umysły obywateli. Po to zapewniło sobie dominującą rolę nie tylko w systemie edukacji, lecz także w mediach. Z tej przyczyny tak trudno zwolennikom wolnego społeczeństwa walczyć z etatystycznymi mitami i wskazywać błędy prowadzonej polityki. Nie miejmy żadnych wątpliwości co do tego, że najważniejszy dla państwa jest cel propagandowy. Tutaj właśnie toczy się prawdziwa walka o prawdę i panowanie nad umysłami. Polityka musi się koncentrować na jednym celu, a mianowicie na tym, by przekonać ludzi o konieczności istnienia jak najbardziej rozbudowanej instytucji państwa. Inwestowanie w środki przymusu jest sprawą trzeciorzędną.
Przyjaciele wolności, którzy chcą przeciwstawić się temu dominującemu poglądowi, powinni inwestować przede wszystkim w wiedzę. Naszym strategicznym, priorytetowym celem powinna być zawsze walka o prawdę. Tylko dzięki niej możliwe jest lepsze jutro. Użycie siły i wywołanie wojny nic nie zmieni. Bezskuteczne będzie także wchodzenie w układy polityczne. Jedyną możliwą i skuteczną drogą jest dokonanie rewolucji w umysłach.
Jednym z kamieni milowych w edukacji ekonomicznej w Polsce może się stać planowane wydanie Ludzkiego działania (Human Action) Ludwiga von Misesa, książki prezentującej klasyczną wersję austriackiej ekonomii. Dzieło to stanowi punkt zwrotny dla ruchu wolnorynkowego w Stanach Zjednoczonych. W swym magnum opus Mises stara się przedstawić całą teorię ekonomii. Wyjaśnia zasady funkcjonowania rynków, mechanizmu cenowego i interwencji. Pokazuje, dlaczego wiedza ta jest istotna dla każdego obywatela i dlaczego jej brak sprawia, że całkowicie niemożliwe staje się obalenie głoszonych przez państwo mitów. Tylko dzięki takim książkom, jak Ludzkie działanie, można poznawać prawdę i przekazywać ją innym, a w konsekwencji zmienić zły system na lepszy.
Tłumaczenie tego znakomitego dzieła dobiegło końca. Jego wydaniu będzie towarzyszyć specjalna konferencja w Warszawie, na którą polski Instytut Misesa serdecznie zaprasza polskich przyjaciół wolności, a także przeciwników wolnego rynku i zwolenników wielkiego państwa. Warto poświęcić czas na spotkanie z rzetelną ekonomią i głębią myśli Misesa. Gościem specjalnym konferencji będzie Hans-Hermann Hoppe, autor niedawno wydanej w Polsce książki Demokracja. Bóg, który zawiódł ? smakowitego kąska dla konserwatystów. Wykłady poprowadzą również znakomici naukowcy polscy ? zarówno ekonomiści, jak i humaniści. Będzie czas na dyskusję i pytania. Dzień konferencji to również pierwszy dzień sprzedaży Ludzkiego działania, które oczywiście będzie można nabyć w konferencyjnym foyer.
Szczegóły na temat konferencji i Ludzkiego działania można znaleźć na stronie www.mises.pl. Serdecznie zapraszamy!

 

Instytut Misesa

Wyświetlony 5033 razy

Więcej w tej kategorii: « Prawo do bezprawia Hebanowy socjalizm »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.