wtorek, 07 grudzień 2010 10:12

Apel o nową ordynację wyborczą

Napisane przez

Pozostając sceptykami co do skuteczności apeli adresowanych do polityków, prezentujemy niniejszy dokument w przekonaniu, że porusza on kluczową kwestię naszego systemu politycznego. Uważamy jednocześnie, że stanowi on ważne świadectwo narastania w naszym kraju poważnego, dramatycznego kryzysu politycznego. Przekonanie o tym łączy – jak widać z listy sygnatariuszy apelu - wielu ludzi o bardzo różnych drogach życiowych i poglądach politycznych.

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o nową ordynację wyborczą

Polski system polityczny jest pogrążony w głębokim kryzysie. Koalicja rządząca rozpadła się w przededniu tak ważnej dla losów kraju decyzji o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Parlament nie potrafi wyłonić zdolnej do rządzenia większości. Partie przypominają bardziej związki zawodowe polityków niż organizacje przejętych losem wspólnoty obywateli. Polityka nie jest traktowana jako troska o dobro wspólne, lecz jako narzędzie zabiegów o własny ? grupowy lub indywidualny ? interes.
Państwo paraliżuje siatka korupcyjnych powiązań między światem polityki i biznesu. Afera Rywina ujawniła to, co uważni obserwatorzy dostrzegali już wcześniej ? korupcja przybrała tak zastraszające rozmiary, że trudno ją nazwać chorobą życia publicznego, bo stała się jego normą.
Jeżeli nie chcemy dopuścić do erozji fundamentów polskiej demokracji, trzeba zatrzymać ten proces. Nie ma cudownego sposobu, który z dnia na dzień zaowocuje naprawą Rzeczypospolitej. Są jednak kroki, jakie można ? i trzeba! ? podjąć zaraz. Jesteśmy przekonani, że należy do nich zmiana trybu, w jakim obywatele wybierają swoich przedstawicieli, czyli ? ordynacji wyborczej.
Obecne prawo wyborcze oddaje ten wybór w ręce partyjnych funkcjonariuszy. To oni decydują, kto dostaje się na listy kandydatów i jaki jest skład parlamentu. Trzeba im te decyzje odebrać i oddać obywatelom. Sprawdzoną w najlepiej funkcjonujących demokracjach świata drogą do tego celu jest ordynacja oparta na jednomandatowych okręgach wyborczych i głosowaniu większościowym, według zasady jeden okręg wyborczy ? jeden poseł. Ludzie odzyskają wówczas, wraz z poczuciem odpowiedzialności, wpływ na losy państwa, a politycy mogą się stać prawdziwymi reprezentantami społeczeństwa. Apelujemy do Pana Prezydenta o inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, tak aby już najbliższe wybory parlamentarne odbyły się według nowego prawa wyborczego.

Warszawa, 14 marca 2003 r.

Magdalena Bajer
Władysław Bartoszewski
Prof. Andrzej Białas
Prof. Tadeusz Bielicki
Halina Bortnowska
Stefan Bratkowski
Bohdan Cywiński
Jan Englert
Prof. Magdalena Fikus
Zbigniew Gluza
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Józefa Hennelowa
Gustaw Holoubek
Prof. Jerzy Holzer
Michał Jagiełło
Janusz Jankowiak
Adolf Juzwenko
Ryszard Kaczorowski
Prof. Antoni Kamiński
Ryszard Kapuściński
Prof. Witold Karczewski
Wojciech Kilar
Prof. Witold Kieżun
Janusz Kochanowski
Prof. Jan Kofman
Prof. Aleksander Koj
Michał Komar
Prof. Jerzy Kłoczowski
Hanna Krall
Ireneusz Krzemiński
Olga Krzyżanowska
Jan Kułakowski
Prof. Marek Kuś
Maciej Łukasiewicz
Krystyna Mokrosińska
Ks. Wiesław Niewęgłowski
Jan Nowak-Jeziorański
Krzysztof Pawłowski
Prof. Andrzej Piekara
Prof. Jerzy Pomianowski
Prof. Jerzy Pomorski-Mikułowski
Prof. Jerzy Przystawa
Prof. Jerzy Regulski
Janusz Reiter
Prof. Marek Rocki
Prof. Andrzej Rottermund
Prof. Ferdynand Ruszczyc
Andrzej Sadowski
Prof. Henryk Samsonowicz
Prof. Romuald Schild
Prof. Andrzej Siciński
Prof. Włodzimierz Siwiński
Zygmunt Skórzyński
Jan Stefanowicz
Prof. Jerzy Szacki
Prof. Jan Szomburg
Prof. Adam Strzembosz
Paweł Śpiewak
Prof. Łukasz Turski
Stanisław Tym
Andrzej Wajda
Prof. Włodzimierz Wesołowski
Rafał Wieczyński
Prof. Wacław Wilczyński
Stefan Wilkanowicz
Prof. Edmund Wnuk-Lipiński
Piotr Wojciechowski
Henryk Woźniakowski
Prof. Jacek Woźniakowski
Prof. Jerzy Wyrozumski
Krzysztof Zanussi
Prof. Maciej Żylicz
Wyświetlony 10737 razy

Więcej w tej kategorii: « "Demokracja niszczy wolny rynek"
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.