piątek, 12 kwiecień 2013 00:47

Króluj nam Chryste

Napisane przez

Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył ? czytamy w Piśmie świętym (Rdz 1,27). Ów obraz oznacza: wyższość człowieka ponad resztą stworzenia (niech panuje), męskość i kobiecość (Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę), powołanie do małżeństwa (mężczyzna łączy się ze swoją żoną) i do płodnego rodzicielstwa (bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną), do nieśmiertelności (na rozkaz Boga wyrosło drzewo życia w środku rajskiego ogrodu), uzdolnienie do wolności, samowiedzy i samostanowienia (drzewo poznania dobra i zła), wezwanie do odpowiedzialności za użytek czyniony z wolności (z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść), do świadomości, jakie są skutki złego wyboru (gdy z drzewa poznania dobra i zła spożyjesz, niechybnie umrzesz), do relacji posłuszeństwa i zaufania wobec Boga, który, stwarzając człowieka, ukoronował dzieło stworzenia. Obraz Boży oznacza więc właściwości natury ludzkiej (męskiej i kobiecej) oraz zdolność do tworzenia i podtrzymania wspólnoty Bożo-ludzkiej i międzyludzkiej. Dar nieśmiertelności uległ częściowej utracie wskutek grzechu prarodziców, dziedziczonego jako grzech pierworodny. Pozostała jednak nieśmiertelność duszy i przyszłe powołanie do zmartwychwstania ciała darowane przez Wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć i zmartwychwstanie i przez uprzedzającą łaskę niepokalanego poczęcia Matki Bożej.

Skoro stworzenie i zbawienie jest dla człowieka darem od Boga, ten dar może być przyjęty albo odrzucony. Przyjęcie Bożego daru spełnia się przez współdziałanie z Bogiem Stwórcą i Zbawcą w duchu miłości i posłuszeństwa. Odrzucenie natomiast dokonuje się przez wspólnictwo ze złym duchem sprawcą kłamstwa i śmierci, wynalazcą śmierci (inventor mortis diabolus). Szatan za zgodą ludzi usiłuje zniszczyć obraz Boży w człowieku zarówno w znaczeniu osobistym, jak i wspólnotowym; chce więc odebrać nieśmiertelność, zdeprawować ciało i duszę, zerwać i zniszczyć wspólnotę z Bogiem i wszelkie wspólnoty ludzkie, poczynając od małżeństwa i rodziny; chce zrównać człowieka z bytami zwierzęcymi, uczynić go samotnym i skazanym na wieczny konflikt. Diabelski posiew nienawiści i rozłamów wymaga wspólnictwa w świecie ludzkim. A takie wspólnictwo ludzi i demonów staje się namiastką wspólnoty.

Koniec Zachodu, gdyby nastąpił, oznaczałby kres cywilizacji określanej mianem Christianitas, a zarazem kres Kościoła, co jak wiadomo nie jest możliwe (bramy piekła go nie przemogą). Możliwa jest jednak lokalna zapaść cywilizacyjna w skali państw i narodów, a nawet całej Europy, która niegdyś budowała cywilizację chrześcijańską, a obecnie poganieje, wchodząc na drogę samozniszczenia. O ile jednak dawne pogaństwo niosło ze sobą dobra kultury, pewien szacunek dla natury i prawdy obiektywnej (cywilizacja klasyczna została wchłonięta i przetworzona przez chrześcijaństwo), o tyle współczesne pogaństwo w swoim nihilizmie nie nawiązuje do klasyki, lecz chce wszystko, co obiektywne, prawdziwe i dobre, zniszczyć. Temu służy dyktatura relatywizmu.

Współcześnie pojawiają się w kręgu cywilizacji zachodniej nihilistyczne, nie tylko zakłamane, ale wręcz bezsensowne ideologie, które wmawiają w człowieka: stwarzasz i zbawiasz siebie sam. Wybieraj człowieku: możesz być podobny do zbuntowanego anioła albo do zwierzęcia, możesz budować globalistyczną cywilizację śmierci, albo od razu popełnić samobójstwo i pójść do piekła. Ponieważ diabeł woli sukcesy zbiorowe od indywidualnych zwycięstw, tworzy gigantyczne projekty superpaństwowe w rodzaju Unii Europejskiej lub światowego totalitarnego globalizmu. Temu służą diabelskie ideologie: pogański feminizm, ideologia gender, ruch Greenpeace, ?globcio?, ?multikulti?, poprawność polityczna. Chodzi o odebranie ludziom rozumu, wolności, szacunku dla duszy i ciała, wszelkich darów Bożych poza istnieniem (ale jakie ono jest i jakie będzie?), wspólnoty i zdolności budowania na trwałym fundamencie. (...)

Wyświetlony 1540 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.