Nr 1/13 styczeń 2003

Nr 1/13 styczeń 2003

 

W numerze:


niedziela, 19 grudzień 2010 12:11

Od redakcji

Napisane przez
Na Nowy Rok - nowa "Opcja"! Jak zwykle niezwykła.
niedziela, 19 grudzień 2010 12:10

Polityka i moralność

Napisane przez
W parę dni po wyborze prezydenta Kwaśniewskiego, w badaniach opinii publicznej 78% respondentów stwierdziło, że kłamca nie powinien zajmować wysokich urzędów państwowych. Ten paradoks jest przyzwoleniem na funkcjonowanie kłamstwa w życiu publicznym.
niedziela, 19 grudzień 2010 12:09

Koniec lustracji, koniec moralności?

Napisane przez
Z sędzią Bogusławem Nizieńskim rozmawia Jerzy Pawlas
niedziela, 19 grudzień 2010 12:08

Pęknięty naród

Napisane przez
Kisiel w swoim Dzienniku w zapiskach już z lat 70. zauważył formowanie się dwóch narodów polskich. Jeden to ten wierny tradycji, pielęgnujący wartości etyczne, drugi to społeczność wykorzeniona z tradycji, relatywistycznie traktująca wartości, lecz też buntująca się przeciw władzy komunistycznej, która krępowała jej aktywność. Alians między obu częściami trwał, póki był wspól­ny nieprzyjaciel. Rozpadł się po jego upadku.
niedziela, 19 grudzień 2010 11:49

Bogactwo bierze się z ducha

Napisał
Za kryzysem gospodarczym, który dotyka Polskę, ukrywa się kryzys cywilizacyjny, znacznie głębszy od gospodarczego, długotrwały i przemilczany, bo przez jednych niedostrzegany, a przez innych ignorowany. Ten kryzys obejmuje całe duchowe życie narodu. Jest jedną z przyczyn zapaści gospodarki, ale sam w sobie jest stanem, który budzić powinien poważne zaniepokojenie.
niedziela, 19 grudzień 2010 11:48

Ucieczka po Polskę

Napisane przez
Może tylko nieświadomie wypieramy się ojczyzny. Jest nam niepotrzebna, jak nie-potrzebny jest patriotyzm teraz, kiedy mamy się zlać z innymi w Unii Europejskiej. Wyróżnik narodowy trąci sarmatyzmem. Już nas nie razi minister prezydencki, chcący gestem całowania polskiej ziemi, wyśmiać, zdawać by się mogło, naturalny, wieczysty, święty związek narodu z jego ziemią. Zdarza się, że to, co mówią starsi Polacy, ci po czterdziestce, jest już niezrozumiałe dla generacji młodych. Omija się więc tematy. Ucieka od słowa ojczyzna.
Kolejne teksty dotyczące stosunku Górali do polityki pokazują, jak bardzo ich sposób mówienia o problemach życia pub-licznego jest różny od dyskursu oficjalnego. W rozmowach między sobą używają innych sformułowań, innych wyrażeń, inaczej opisują wydarzenia, wyciągają z tych doświadczeń inne wnioski. Jeśli zapytać ich o znaczenie terminów ważnych dla oficjalnej debaty publicznej, takich jak np. "demokracja", okazuje się, że rozumieją je oczywiście, ale często wiążą z nimi zupełnie nieoczekiwane dla badacza znaczenia.
niedziela, 19 grudzień 2010 11:46

Święte miejsce

Napisane przez
Najstarsze pokolenie mieszkańców obwodu to z reguły ludzie w wieku lat 70. Ich motywacją do zmiany miejsca zamieszkania była w większości przypadków chęć poprawy warunków bytowych. Przybywający na Nizinę Pruską młodzi pozostawiali zazwyczaj biedne rodzinne wioski wraz z rodzicami.
Z treści dokumentu końcowego opublikowanego z okazji zakończonego w drugiej połowie listopada ub.r. szczytu przywódców państw Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii oraz Portugalii wynika, że poza koniecznością udzielenia pomocy lokalnym producentom kawy, a także walką z terroryzmem i narkotykami, region ten nie ma większych zmartwień.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.