Nr 10/22 październik 2003

Nr 10/22 październik 2003

 

W numerze:


piątek, 12 listopad 2010 12:03

Kartki z kalendarza - październik

Napisane przez
1 października 1805 ? Dzięki staraniom Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu zostało otwarte Liceum, które stało się głównym obok Uniwersytetu Wileńskiego ośrodkiem kultury polskiej po upadku Rzeczypospolitej. Ukończyło je wielu wybitnych Polaków, m.in. Juliusz Słowacki. 1921 ? Początek działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich, powołanego do roztaczania opieki nad ludnością polską w Niemczech. 1938 ? Wkroczenie wojsk niemieckich do Sudetów. ? Przyjęcie przez rząd Republiki Czechosłowackiej żądań polskich dotyczących zwrotu ziemi śląskiej za Olzą.
piątek, 12 listopad 2010 12:02

Wiadomości nieparlamentarne

Napisane przez
Członkowie Samoobrony zażądali, by debaty w Europarlamencie były tłumaczone na język polski, gdyż żaden z posłów "nie ma odpowiednich kwalifikacji językowych". Jedynie posłanka Renata Beger wyznała, że od dwu miesięcy uczy się podstaw angielskiego.
piątek, 12 listopad 2010 12:02

Wilkowi kozę w gardło?

Napisane przez
W ostatni weekend sierpnia zjechali się w Dziwnówku parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, aby tam debatować nad najlepszym sposobem przejęcia przez partię władzy w Polsce. Wytypowali już premiera, będzie nim Jan (Maria Władysław) Rokita, oraz prezydenta, którym powinien zostać obecny szef partii, Donald Tusk. A zatem z tym, kto będzie sprawował władzę, nie ma problemu. Pozostaje tylko pytanie, jak ją zdobyć? Aby na nie odpowiedzieć, politycy PO przystąpili do opracowania programu gospodarczego i dali sobie stanowczy termin: do końca tego roku!
piątek, 12 listopad 2010 12:01

III RP - nieuleczalny przypadek

Napisane przez
Polska przeżywa od 1989 roku bardzo trudny, jeszcze nie zakończony okres, który można nazwać "czasem utraconych nadziei". Dzisiaj trudno znaleźć Polaka, który z optymizmem patrzyłby w przyszłość naszego kraju. Chociaż nikt faktycznie nie oczekuje w najbliższym czasie znacznej poprawy sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby uzdrowić nasze chore państwo.
piątek, 12 listopad 2010 12:00

Renciści "Solidarności"

Napisane przez
Redaktorzy, drukarze, kolporterzy upowszechniali wolne słowo, promowali niezależną kulturę... W latach 80. pracownicy niezależnej myśli mieli niemały udział w walce o wolność i suwerenność narodu, w destrukcji systemu komunistycznego. Symbolicznym wynagrodzeniem ich ofiarnej pracy, bezinteresownego poświęcenia i ryzyka są odznaki "Zasłużony Działacz Kultury", przyznawane przez ministra kultury, wśród uhonorowanych odznaką jest wielu rencistów i bezrobotnych, m.in. w regionie świętokrzyskim w dwudziestce osób, związanych z tzw. drugim obiegiem, jest czterech bezrobotnych. Polska Rzeczpospolita Grubokreskowa zapomniała o nich.
piątek, 12 listopad 2010 11:59

Celiński powiedział, że trzeba wszystko podpisać

Napisane przez
Z Robertem Bitnerem, reprezentantem podzespołu ds. młodzieży przy "Okrągłym Stole", rozmawia Hanna Karaś
piątek, 12 listopad 2010 11:56

Bitwa o Polskę

Napisała
Ze Stanisławem Tymińskim rozmawia Natalia Dueholm
piątek, 12 listopad 2010 11:55

Proces przeciw górnikom

Napisał
W jednostronnej dyskusji na temat kondycji polskiego górnictwa jest coś ze słynnej powieści Franza Kafki oddającej absurdalną atmosferę anonimowego i nieuchronnego oskarżenia, skazania i wyroku niezależnego od rzeczywistości, której nikt nie chce brać nawet pod uwagę. Prawda, dowody są w tym procesie całkowicie niepotrzebne, a nawet są zbędnym utrudnieniem.
piątek, 12 listopad 2010 11:54

O wolne społeczeństwo

Napisał
Dobrze jest, kiedy ktokolwiek prezentujący opinię na jakiś temat, rozpoczyna dyskusję od podstaw. Adam Maksymowicz słusznie zaczyna o trywialnych rzeczach, czyli powiązaniach gospodarczych między różnymi sektorami. Szczególnie istotne są surowce naturalne, znajdujące się na początku łańcucha gospodarczego. Właśnie z nich wytwarza się dobra kapitałowe, narzędzia, maszyny i półprodukty, które w procesie produkcyjnym w połączeniu z pracą tworzą dobra konsumpcyjne. Spostrzeżenia są słuszne, ale brakuje w nich jeszcze kilku innych niezwykle istotnych uwag.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.