sobota, 31 lipiec 2010 15:41

Od redakcji

Rada Etyki Mediów na swój sposób uczciła prima aprilis. Wpisując się w motywowaną ideologicznie i politycznie nagonkę na Radio Maryja, wydała 1 kwietnia haniebne oświadczenie, w którym zaatakowano imiennie naszego autora, Stanisława Michalkiewicza.

sobota, 31 lipiec 2010 15:37

List otwarty do Benedykta XVI

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty
Benedykt XVI

Nasze środowiska jednoczą głównie młodych ludzi o nastawieniu konserwatywnym. Ośmielamy się tedy pisać do Waszej Świątobliwości w związku z wydarzeniami w naszym kraju, które wprowadzają nas w głębokie zakłopotanie.
sobota, 31 lipiec 2010 14:23

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

SABOTAŻYŚCI I SZPIEDZY Z B. ZARZĄDU PZN CHCIELI
PODPORZĄDKOWAĆ POLSKĄ GOSPODARKĘ ROLNĄ
INTERESOM KAPITALISTÓW

Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się w dniu 24 bm. proces zorganizowanej grupy byłych obszarników, którzy, opanowawszy czołowe stanowiska w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich (PZN), uprawiali zakrojony na szeroką skalę sabotaż gospodarczy i szpiegostwo na rzecz wywiadu amerykańskiego. Działalność oskarżonych naraziła Skarb Państwa na wielomilionowe straty, spowodowała opóźnienie rozwoju gospodarstw państwowych i produkcji towarowej w PZN, zahamowała realizację socjalistycznych metod pracy w gospodarstwach państwowych i starała się zamienić PZN w bazę popierania gospodarki kułackiej.
Na ławie oskarżonych zasiedli: Witodl Maringe ? b. naczelny dyrektor PZN, jego zastępca Lucjusz Kempisty oraz ich główni współpracownicy. W pierwszym dniu rozprawy zeznawał Lucjusz Kempisty... Kempisty przyznał, że działalność jego oraz całej grupy b. obszarników znajdujących się w Zarządzie Centralnym PZN miała na celu stworzenie takich warunków, aby opóźnić proces socjalizacji gospodarstw oraz, aby realizować założenia gospodarki kapitalistycznej i popierać bogatszych chłopów. O stosunku Kempistego do socjalizacji rolnictwa najlepiej świadczy następująca jego wypowiedź: "Nasz stosunek do spółdzielni produkcyjnych był negatywny. Nikt z nas nie miał zamiaru pracować dla stworzenia spółdzielni produkcyjnych". Kempisty nie ukrywa również swego negatywnego stosunku do współzawodnictwa i do zasady awansu społecznego...
"Trybuna Ludu", 26 stycznia 1951

sobota, 31 lipiec 2010 14:22

Wiadomości nieparlamentarne

Ogromny billboard reklamujący film Kod Leonarda da Vinci, wchodzący wkrótce na ekrany kin, zawieszono na rusztowaniu remontowanego kościoła w centrum Rzymu. Wielką płachtę z reklamą filmu zawieszono na fasadzie kościoła pod wezwaniem świętego Pantaleona na Piazza dei Massimi.

sobota, 31 lipiec 2010 13:46

Od redakcji

Krucha postać w bieli naprzeciw wielkich rzesz ludzi... Łagodnie uśmiechnięty, wyciszony Benedykt XVI przyniósł nam bardzo wiele swoją krótką, trzydniową wizytą w Polsce.

A(10.05.2006) Podczas homoseksualnej parady w Krakowie doszło do znieważenia szczególnego miejsca pamięci narodowej jakim jest Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki, gdzie spoczywają prochy bohaterów i męczenników, którzy oddali swe życie za Polskę.

sobota, 31 lipiec 2010 12:45

Wiadomości nieparlamentarne

 Masoni stoją za akcją reklamową książki i filmu "Kod da Vinci" ? uważa profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej, diakon Andriej Kurajew. ? Tego, co działo się w trakcie kampanii reklamowej książki Dana Browna nie można scharakteryzować inaczej, niż jako elementu zimnej wojny, jaka od lat toczy się między Kościołem katolickim a masonami ? powiedział prawosławny teolog. ? W kampanii reklamowej książki można było dostrzec rzeczywiste struktury masonerii, która działa w naszym świecie ? zaznaczył diakon Kurajew.

sobota, 31 lipiec 2010 11:59

Od redakcji

Pouczają nas wszyscy wokół. Noblista Elie Wiesel, zachwalając w liberalnej prasie amerykańskiej nowe dzieło Tomasza Grossa "Strach: antysemityzm w Polsce po Auschwitz", pisze, że Polacy muszą się skonfrontować z własną przeszłością.

sobota, 31 lipiec 2010 11:11

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

WALCZĄCA SZTUKA "CZERWONEJ GRUPY"
Trudno dziś w Danii o zespół bardziej popularny niż "Czerwona Grupa" ? młodzieżowy kolektyw, skupiający plastyków, piosenkarzy, aktorów i muzyków. "Czerwona Grupa" działa od 1969 roku i zaczęła od prezentowania plakatów potępiających wojnę wietnamską. Z biegiem czasu ich tematem stało się również codzienne życie Duńczyków. Powstały pieśni, związane z tematyką plakatów, widzowie śpiewali je wraz z aktorami. Zespół zaczął występować w czasie demonstracji robotniczych i na zebraniach związkowych.
"Trybuna Ludu", 4 marca 1975

sobota, 31 lipiec 2010 11:10

Wiadomości nieparlamentarne

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zakazał stosowania wobec usuwania ciąży określeń typu "zabijanie dzieci" czy porównywania tego procederu do holocaustu. Niemieccy obrońcy życia, chcąc podkreślić masowość zabijania najmłodszych, nazywali je babycaustem. Obecnie słowo to jest zakazane. Aborcja jest natomiast w Niemczech w pełni legalna.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.