Adrian Nikiel

Adrian Nikiel

niedziela, 31 styczeń 2010 21:13

?bo tylko ona na mnie czeka

W naszej literackiej podróży po krajach skandynawskich docieramy tym razem do Danii. Książka pani dr Joanny Cymbrykiewicz (z Katedry Skandynawistyki UAM) to publikacja niewątpliwie specjalistyczna, ale przede wszystkim oryginalna i niezwykle interesująca. Szczególnie ważna, gdyż na ten temat jedyna w polskim (i nie tylko polskim!) obiegu naukowym i literackim. Niewiele wiemy o literaturze duńskiej, a jeszcze mniej o poezji. Tym bardziej pionierską pracą (pierwotnie doktorską) musi być dzieło poświęcone tak specyficznym gatunkom, czy może odmianom gatunkowym, jak poezja epitafijna, czyli wiersze zwykle odnoszące się do konkretnej śmierci i imiennie wskazanych zmarłych, oraz poezja tanatologiczna, czyli mówiąc bardziej precyzyjnie: wyrażająca postawy tych, którzy pozostali, wobec odejścia bliskich lub wobec własnego nieuchronnego przemijania. Poezję epitafijną i tanatologiczną można zatem zamknąć ostatecznie w zmaganiu, niepewności, pytaniu i próbie odpowiedzi: jak sam się zachowam wobec tak niepowtarzalnego doświadczenia granicznego, jakim jest śmierć?
czwartek, 28 styczeń 2010 22:33

?Monarchia narodowa? - z perspektywy XXI wieku

Dla prawicy nazwisko Leszka Gembarzewskiego (1899-1944), ?polskiego Maurrasa?, to symbol bezkompromisowego monarchizmu lat II RP. Obszerny wybór jego artykułów i broszur, który jako istotny punkt odniesienia zaistniał we współczesnej polskiej myśli politycznej dzięki nieocenionej inicjatywie krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej, można zatem traktować ? patrząc z perspektywy kilku dziesięcioleci i radykalnie odmiennych warunków społeczno-politycznych ? jako historyczne świadectwo zarówno siły, jak i słabości rodzimego, intelektualnego rojalizmu. Co ciekawe, monarchizm międzywojenny wydaje się nie mieć wiele wspólnego z ideą rozwijaną po przełomie 1989 r. Odmienne źródła inspiracji, sposób argumentowania, wyznaczone cele. Współcześni monarchiści są znacznie większymi pesymistami niż Gembarzewski w odniesieniu do możliwości restauracji tradycyjnego ustroju. Cóż, inwolucja świata (post)chrześcijańskiego postępuje?
czwartek, 28 styczeń 2010 22:31

Ostatecznym celem śmierć

Ian Curtis nie pragnął pociągnąć za sobą nikogo. Niesamowite wizje, którymi przesiąknięte są kompozycje Joy Division, powinny spełniać rolę swoistego katharsis ? oswoić człowieka z najczarniejszą stroną rzeczywistości, zmusić go, by spróbował otworzyć ?drzwi zatrzaśnięte mu prosto w twarz?, aby nie poddawał się, nie ?odchodził w milczeniu?.
Tomasz Beksiński
poniedziałek, 25 styczeń 2010 17:50

Bez kompromisów z rewolucją

Krótka, piękna i niezwykle pożyteczna publikacja wydawnictwa Święty Wojciech. Esej biograficzny poświęcony Proboszczowi z Ars ? św. Janowi Marii Vianneyowi, to nie tylko pouczające dzieło religijne, lecz również garść bardzo interesujących informacji natury politycznej i społecznej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.