wtorek, 07 grudzień 2010 00:25

Kartki z kalendarza - Czerwiec

Napisane przez

1 czerwca
1434 ? W Gródku Jagiellońskim zmarł Władysław Jagiełło, król polski i wielki książę litewski.
1926 ? Marszałek Józef Piłsudski zrzekł się godności Prezydenta.
1930 ? Na trasie Gdańsk ? Warszawa ? Lwów ? Bukareszt uruchomiona została pierwsza polska linia lotnicza dla ruchu pasażerskiego.
1958 ? W podziemiach Bazyliki św. Piotra poświęcona została Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy ołtarzu umieszczono napis: Polska zawsze wierna.2 czerwca
1926 ? Zgromadzenie Narodowe wybrało na Prezydenta prof. I. Mościckiego.
1940 ? W Warszawie i Krakowie okupant zaczął wprowadzać niemieckie nazwy ulic.
1979 ? Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
1992 ? Duńczycy opowiedzieli się w referendum przeciw takiej integracji z UE, jaką proponuje Traktat z Maastricht.
1998
? Według danych CBOS 62% Polaków opowiada się za wejściem naszego kraju do UE. 12% jest zdecydowanie przeciwnych.
? Trzynaścioro Polaków otrzymało medal "Sprawiedliwy wśród narodów świata" za ratowanie Żydów w czasie wojny.

3 czerwca
1880 ? W Krakowie zmarł Oskar Kolberg, wybitny kompozytor i etnograf.
1917 ? W Wersalu mocarstwa Ententy proklamowały zjednoczoną i niepodległą Polskę, zgodnie z paragrafem 13 warunków Wilsona.
1918 ? Premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch ogłosili we wspólnej deklaracji, że warunkiem pokoju w Europie jest wolna Polska posiadająca dostęp do morza.
1925 ? Po raz pierwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości przybyła do kraju znakomita uczona Maria Skłodowska-Curie.
1932 ? Katastrofą zakończyła się pierwsza próba amerykańskiego lotnika przelotu z Ameryki do Polski.
1937 ? Na zamku Cande we Francji odbył się ślub księcia Windsoru z panią Simpson. Książę Windsoru musiał się zrzec tronu brytyjskiego.
1943 ? Żydzi we Lwowie podjęli zbrojną samoobronę przeciw Niemcom.
1951 ? Beatyfikacja Piusa X, nazywanego papieżem Eucharystii.
1963 ? Zmarł papież Jan XXIII, który zwołując Sobór Watykański II rozpoczął współczesną odnowę Kościoła.
1992 ? W Rio de Janeiro rozpoczął się "Szczyt Ziemi".
1996 ? Lech Wałęsa został przyjęty przez prezydenta USA Clintona. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Rosji i rozszerzenia NATO.
1997 ? W Płowdiwie (Bułgaria) konsekrowano pierwszą, od pięćdziesięciu lat, świątynię katolicką. W Mongolii otwarto pierwszy katolicki kościół.
1998 ? Prezydent USA, Bill Clinton podpisał protokoły o przyjęciu do NATO Polski, Czech i Węgier.
2002
? O. Marian Żelazek, misjonarz pracujący od 50 lat w Indiach, a od 20 wśród trędowatych, jest polskim kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla.
? Dla piłkarzy i kibiców uczestniczących w Piłkarskich Mistrzostwach Świata w Korei Południowej przygotowano bezpłatne egzemplarze Ewangelii w 10 językach.
? Polscy członkowie Konwentu obiecali, że wniosą na forum obrad postulat umieszczenia Invocatio Dei i będą proponować taki kształt zapisu, jaki jest w naszej Konstytucji. ? W Europie przyszłości nie może zabraknąć Boga ? stwierdził abp Józef Życiński.

4 czerwca
1872 ? W Warszawie zmarł Stanisław Moniuszko, wybitny muzyk i kompozytor. Oprócz oper (m.in. Halka, Straszny Dwór) skomponował ponad 300 pieśni i wiele utworów religijnych.
1917 ? Dekretem prezydenta Republiki Francuskiej sformowana została na czas wojny autonomiczna armia polska pod dowództwem francuskim.
1919 ? W Wielkopolsce, na wypadek niepodpisania przez Niemcy, wydano rozkaz o formowaniu Obrony Krajowej.
1920 ? Kontrofensywa armii rezerwowej gen. K.Sosnkowskiego na froncie północnym.
? Polska uznała de facto Litwę.
1930 ? Pogrom polskich instytucji w Kownie.
1940 ? Klęska wojsk sprzymierzonych w walce z Niemcami. Do Wielkiej Brytanii ewakuowano około 338 500 żołnierzy okrążonych pod Dunkierką.
1944 ? Wyzwolenie Rzymu.
? W Oświęcimiu zmarł Bronisław Czech (ur. 1908 r.), słynny zawodnik narciarski i olimpijczyk.
1989 ? Pierwsze (prawie) wolne wybory w PRL. Z listy „rządowej” przeszedł tylko 1 kandydat.
1996 ? Szef dyplomacji rosyjskiej Primakow, w czasie konferencji NATO w Berlinie stwierdził, że w zasadzie Rosja nie jest przeciwna poszerzeniu paktu na Wschód, pod warunkiem, że na terytoriach nowo przyjętych państw nie będą rozmieszczane wojska i broń jądrowa NATO.

5 czerwca
1257 ? Książę Bolesław Wstydliwy wydał nowy akt lokacyjny dla Krakowa na tzw. prawie czynszowym (niemieckim).
1920 ? Przerwanie frontu polskiego między VI i III armią przez armię konną Budionnego, pod Skwirą (na południe od Kijowa). Dzień przełomowy w wyprawie kijowskiej. Inicjatywa przechodzi w ręce bolszewików.
1924 ? Porozumienie Polski z Niemcami w sprawie odszkodowań dla wywłaszczonych kolonistów niemieckich.
1928 ? Na obradach Ligi Narodów wszyscy przedstawiciele mocarstw wystąpili przeciw Litwie za jej nieustępliwe stanowisko w załatwieniu sporu z Polską, która gotowa jest iść na ustępstwa.
1930 ? Amerykańska firma nie będzie elektryfikować Polski, ponieważ wydanie koncesji byłoby niekorzystne dla polskiej gospodarki.
1992 ? Po upadku rządu J. Olszewskiego misję utworzenia nowego rządu otrzymał Waldemar Pawlak (PSL).
1995
? Dziennik watykański "Osserwatore Romano" określił zamrażanie ludzkich embrionów jako niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.
? W Moskwie nadano pierwszą religijną audycję radiową.
1996 ? Norweski armator ostrzegł rząd polski, że doprowadzenie do upadłości Stoczni Gdańskiej SA wstrzyma współpracę armatorów światowych z polskimi stoczniami.

6 czerwca
1530 ? W Sycynie urodził się Jan Kochanowski, jeden z największych poetów polskich.
1818 ? W Winnogórze zmarł gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech.
1931 ? W Związku Radzieckim obowiązuje 10-godzinny dzień pracy.
1944
? Z obozu koncentracyjnego w Płaszowie hitlerowcy wywieźli do Oświęcimia około 6 000 Polek.
? Wojska brytyjsko-amerykańskie wylądowały w Normandii, uaktywniając pierwszy front.
1998 ? 15 ubogim krajom będzie darowana część długów ? zadecydował szczyt G-8 w Birmingham.
2002 ? Przy całym zrozumieniu dla desperacji Palestyńczyków i ich poczucia upokorzenia, stosowany przez nich terroryzm, a szczególnie samobójcze zamachy zasługują na potępienie ? oświadczył kard. Roberto Tucci.

7 czerwca
1492 ? W Kaplicy Świętego Krzyża w Katedrze Wawelskiej złożono ciało zmarłego króla Kazimierza Jagiellończyka. Grobowiec króla wykonał Wit Stwosz.
1916 ? Wielka ofensywa armii angielskiej we Flandrii.
1931 ? Konflikt między Litwą i Watykanem. Nuncjusz papieski opuszcza Kowno.
1933 ? Parafowanie w Rzymie Paktu Czterech przez Mussoliniego oraz ambasadorów mocarstw Francji, Anglii i Niemiec.
2002
? Około 50 mln noworodków na świecie nie jest nigdzie rejestrowanych. Jest to 41% wszystkich dzieci rodzących się na świecie ? podała UNICEF. Najwięcej takich dzieci żyje w Afryce.
? Liczba głodujących wynosi 800 mln, czyli głoduje co siódmy człowiek.
? Do 65 300 000 wzrosła liczba katolików w USA.

8 czerwca
1915 ? Boje II Brygady Legionów nad Prutem.
1920 ? Sejm RP uchwalił ustawę o emisji przymusowej pożyczki państwowej.
1927 ? W czasie przejazdu na dworzec Wileński, poseł ZSRR, Wojkow został zabity strzałem rewolwerowym, przez emigranta rosyjskiego Kowerdę.
1937 ? W Liskowie, idealnej wsi stworzonej przez ks. Blizińskiego, otwarta została wystawa "Pracy i kultury wsi". Ksiądz Bliziński, jej twórca, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP.
1942 ? Kilkudziesięciu Polaków, którzy przemycali żywność dla Żydów z warszawskiego getta, zostało rozstrzelanych przez Niemców.
1943 ? W Krakowie obradowała konferencja biskupów polskich, której przewodził abp A. Sapieha. Uchwalono orędzie potępiające prześladowania narodu polskiego przez niemieckich okupantów.
1956 ? W Nowym Jorku zmarł wybitny polski poeta Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz).
1995 ? Rozpoczął się w Gdańsku VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Przewodniczącym Związku wybrano ponownie M. Krzaklewskiego. Prezydent L. Wałęsa, który był gościem Zjazdu, zaproponował "Solidarności" zbudowanie bloku politycznego sił proreformatorskich, aby powstrzymać ofensywę sił starego porządku i odebrać im polityczną inicjatywę.
1996
? W Łańcucie rozpoczęło się spotkanie prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej.
? Rzeczniczka służb wywiadu zagranicznego Rosji zdementowała oskarżenia, jakoby A. Kwaśniewski współpracował z wywiadem radzieckim lub rosyjskim.
? Bob Dole, republikański kandydat na prezydenta poparł zapisany w programie jego partii zakaz aborcji.
1998
? Na kraje, które dyskryminują swych obywateli z powodów religijnych, będą nałożone sankcje ? zdecydował Senat USA.
? Po burzliwych debatach sejmowych ustalono, że Polska podzielona zostanie na 15 województw. Decyzja należy do senatu.
2002 ? W Jerozolimie, mimo wielu protestów, odbyła się pierwsza w historii tego miasta parada gejów i lesbijek.

9 czerwca
1815 ? Przedstawiciele mocarstw, które pokonały Napoleona, na obradach w Wiedniu, podjęli decyzję o utworzeniu Królestwa Polskiego. Miało być ono połączone z Rosją unią personalną. Królem miał być car. Car Aleksander I nadał Królestwu Polskiemu konstytucję, a swego brata księcia Konstantego mianował namiestnikiem.
1918 ? W odległości 70 km od Paryża trwają zaciekłe walki. Francuzi po czterech dniach walk, kontratakiem odrzucają Niemców.
1919 ? Naczelnik Państwa wydaje rozkaz o zjednoczeniu wszystkich polskich formacji.
1923 ? Prezydent Wojciechowski przyjmuje dymisję Marszałka Piłsudskiego.
1933 ? Ratyfikacja traktatu przyjaźni, prawno-konsularnego i handlowego między Polską a USA.
2002
? Powrót do fundamentalnych wartości to jedyna droga, by przywrócić duszę Europie ? stwierdził prof. F. Adornato na sympozjum odbywającym się w Lublinie.
? Na Piłkarskich Mistrzostwach Świata drużyna polska poniosła dotkliwą porażkę.

10 czerwca
1916 ? Działacze litewscy wystosowali do władz niemieckich memoriał zawiadamiający o chęci utworzenia samodzielnej Litwy bez jakiegokolwiek związku z Polską.
1918 ? Rozformowanie III Korpusu WP na Wschodzie. Zdemobilizowanych zostaje 3 000 żołnierzy i 200 oficerów.
1919 ? Mianowanie msr. Rattiego nuncjuszem apostolskim w Polsce.
1922 ? Konflikt między Naczelnikiem Państwa i Sejmem.
1940 ? Benito Mussolini uderzył na Francję, która toczyła zacięte walki z wojskami hitlerowskimi.
1973 ? Papież Paweł VI ogłosił rozpoczęcie Roku Świętego, ogłaszanego przez kościół co 25 lat.
1979 ? 2 miliony osób wzięło udział w Mszy św. na Błoniach Krakowskich, którą odprawiał Jan Paweł II.
1995 ? "The Times" opublikował dane świadczące o tym, że rząd brytyjski ukrywał przed społeczeństwem masakrę tysięcy polskich oficerów, dokonaną w kwietniu 1940 roku przez NKWD, a także wzdragał się przed pomocą dla powstania warszawskiego.
1996 ? Poseł Konrad Napierała ujawnił tajny rozkaz szefa UOP płk. A. Kapkowskiego (z kwietnia) o rozpoczęciu inwigilacji zakładów pracy przez agentów UOP. Według szefa MSW Z. Siemiątkowskiego, rozkaz jest zgodny z prawem.

11 czerwca
1898 ? W Krakowie powstało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".
1931 ? W Warszawie odbył się zjazd delegatek kobiecych organizacji słowiańskich.
1934 ? Polska ekspedycja polarna wyjechała na Szpicbergen.
1937 ? Rozpoczął się proces przeciw marszałkowi Tuchaczewskiemu i siedmiu wysokiej rangi oficerów, którzy oskarżeni są o zdradę i szpiegostwo. Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy i zostali skazani na śmierć.
1938 ? Do Polski sprowadzono relikwie św. Andrzeja Boboli.
1941 ? W Palmirach k. Warszawy rozstrzelano kolejną grupę więźniów z Pawiaka.
1995 ? W Miednoje pod Twerem wmurowano akt erekcyjny pod polski cmentarz wojskowy.
1996
? W czasie 283. Konferencji Episkopatu Polski mówiono m.in. o zaprogramowanej ateizacji w Polsce.
? Jan Paweł II przekazał 100 000 dol. na budowę domów dla ubogich.

12 czerwca
1935 ? Konferencja Dalekowschodnia uznała Gdynię za port zasadniczy w komunikacji z Dalekim Wschodem. Wprowadza to zrównanie stawek frachtowych Gdyni ze stawkami Hamburga, Antwerpii i Rotterdamu.
1998 ? Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji Jasera Arafata, przywódcę Autonomii Palestyńskiej.

13 czerwca
1915 ? Historyczna szarża pod Rokitną. Na niezdobyte przez piechotę okopy rosyjskie ruszają ułani rtm. Dunin Wąsowicza. Wśród huraganowego ognia przebywają poczwórne linie okopów, otwierając drogę piechocie. W szarży ginie 15 ułanów i rtm. Dunin-Wąsowicz.
1921 ? Likwidacja III powstania górnośląskiego. Między strony wkraczają wojska angielskie, włoskie i francuskie. Oprócz walczących zginęło 3000 osób cywilnych, wymordowanych przy zajmowaniu wsi i miasteczek przez orgeschowców.
1922 ? Utworzenie nowego rządu polskiego powierzono Wojciechowi Korfantemu.

14 czerwca
1634 ? Zawarcie pokoju wieczystego między Polska i Moskwą. Moskwa miała zapłacić 200 000 odszkodowania za zniszczenia wojenne, a król Władysław IV zrzekł się tytułu cara moskiewskiego.
1917 ? Otwarcie Ogólnego Zjazdu Wojskowego Polaków w Piotrogrodzie. W zjeździe wzięło udział 384 delegatów. Honorowym prezesem zjazdu wybrano Komendanta Józefa Piłsudskiego. Odczytany list Kiereńskiego, który wzywa do wypełnienia obowiązków względem Polski przez wzmocnienie armii rosyjskiej, wywołał ogromne niezadowolenie.
1940
? Niemcy bez walki zajęli Paryż. Armia francuska cofa się w nieładzie. Rząd francuski rozpoczyna rokowania o warunkach kapitulacji.
? Z Tarnowa i Krakowa wywieziono 728 osób do nowo utworzonego na rozkaz Himmlera obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

15 czerwca
1794 ? Wojska pruskie wspierające Rosję w walce z Powstaniem Kościuszkowskim zajęły i zrabowały Wawel.
1918
? Gen. J. Haller podpisuje w Moskwie umowę o pomocy, ekwipowaniu i transporcie wojsk polskich na Murmań.
? Ofensywa armii austriackiej na froncie włoskim, która kończy się klęską i wycofaniem Austriaków.
1922 ? Obejmowanie Górnego Śląska przez delegacje rządu polskiego.
1923 ? W Sejmie odsłonięto tablicę poświęconą zamordowanemu prezydentowi Narutowiczowi.
1934 ? Zabójstwo ministra gen. Pierackiego przez zamachowca ukraińskiego.
1935 ? Władze niemieckie zakazały rozpowszechniania na terenie Prus Wschodnich powieści Sienkiewicza Krzyżacy.
1941 ? Wydano pierwszy rozkaz w sprawie organizowania Komendy Głównej Chłopskiej Straży (od 1942 Bataliony Chłopskie).
1960 ? 200 000 osób wzięło udział w procesji Bożego Ciała w Warszawie, demonstrując w ten sposób poparcie dla Prymasa Wyszyńskiego i Kościoła.

16 czerwca
1915 ? Ostatni bój Bajończyków we Francji. Po wzięciu cmentarza w miasteczku Souchez kończą się dzieje pierwszej polskiej formacji utworzonej przy boku Francji. Straty w ludziach i sprzęcie powodują koniec istnienia oddziału.
1922 ? Konflikt dotyczący powoływania rządów przez Sejm. Sejm ustala, że do Naczelnika Państwa należy inicjatywa powoływania rządów, a do Sejmu tylko w przypadku, gdy zrzeka się on tej inicjatywy.
1992 ? Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją ustawę lustracyjną i zawiesił jej stosowanie.
2002
? Rada Miejska w Tarnowie odrzuciła projekt budowy pomnika Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.
? Papież Jan Paweł II uważa, że rozszerzenie UE jest jedną z najważniejszych spraw potrzebnych naszemu kontynentowi.
? Związek zawodowy nauczycieli i stowarzyszenie rodziców wystosowały protest przeciw powieszeniu wielkiego krzyża w sali szkolnej w Lyonie, gdzie odbywał się egzamin maturalny.

17 czerwca
1025 ? Zmarł król Bolesław Chrobry, pierwszy koronowany król polski.
1501 ? W wieku 41 lat zmarł w Toruniu król Jan Olbracht, syn Zygmunta Starego.
1922 ? Decyzja Rady Ambasadorów w sprawie podziału Śląska. Polska otrzymuje 3221 km2 wraz z okręgiem przemysłowym. 1934 ? Decyzją Prezydenta RP w Berezie Kartuskiej został utworzony obóz izolacyjny dla osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
1938 ? Ksiądz kard. Kakowski został kanclerzem kapituły orderu "Orła Białego".
1940 ? Sformowana we Francji Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich stoczyła bitwę pod Lagarde.
1971 ? W Izbie Lordów odbyła się debata na temat Katynia. Mimo podkreślania bezspornej winy Rosji wiele było głosów poddających w wątpliwość powracanie do tej sprawy.

18 czerwca
1815 ? Klęska Napoleona Bonaparte w bitwie pod Waterloo.
1938 ? W Warszawie otwarto nowy gmach Muzeum Narodowego.
1940
? Hans Frank, generalny gubernator zlikwidował Polską Akademię Umiejętności.
? W Londynie powstał Komitet Wolnej Francji. Nieliczne grupy Francuzów skupione wokół gen. Charlesa de Gaulle’a postanowiły kontynuować walkę zbrojną z Niemcami.
1995 ? Konstytucja w kształcie przygotowanym przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego, jest nie do przyjęcia ? stwierdzili polscy biskupi.

19 czerwca
1917 ? W Piotrogrodzie Polacy-żołnierze z armii carskiej postanowili utworzyć na terenie Rosji Narodowe Wojsko Polskie.
1922 ? Wojska państw Ententy opuszczają Górny Śląsk. Na lokalach i urzędach ukazują się polskie sztandary.
1932 ? Janusz Kusociński pobił na dystansie 3 km (8:18,8) dotychczasowy rekord Nurmiego.
1937 ? Narodowe wojska hiszpańskie zajęły stolicę Basków, Bilbao.
1992 ? Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją i niektórymi ustawami uchwałę Sejmu z 28 maja, tzw. ustawę lustracyjną oraz zawiesił w całości jej stosowania od dnia wydania swojego orzeczenia.

20 czerwca
1768 ? Masowe przystępowanie szlachty i mieszczan krakowskich do Konfederacji Barskiej.
1915 ? Odwrót Rosjan ze Lwowa.
1922 ? Powitanie wojsk polskich na Górnym Śląsku. Na moście szopienickim przy symbolicznym łańcuchu następuje spotkanie wojska, powstańców i ludności cywilnej. Przy śpiewie Roty powstaniec Chowaniec rozbija łańcuch i otwiera wojsku drogę na Śląsk, która wytyczona jest 22 bramami triumfalnymi i tysiącami ludzi.
1938 ? Maturzyści muszą odbyć obowiązkową służbę pracy w Junackich Hufcach Pracy.

21 czerwca
1793 ? Rozpoczął obrady Sejm Nadzwyczajny ? ostatni Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej zwołany i obradujący pod terrorem wojsk carskich po kapitulacji Polski w wojnie 1782 r. Zatwierdził II rozbiór Polski i przywrócił stary ustrój. Obradował do 23 listopada.
1916 ? Kulminacyjny punkt bojów o Verdun. Niemcy zastosowali gazy. Mimo nadludzkich wysiłków nie odnoszą sukcesu.
1917 ? Kiereński wycofuje się z tworzenia wojska polskiego na Wschodzie. Misję tworzenia wojska otrzymuje gen. Dowbór-Myśnicki.
1919 ? Badania Komisji Koalicyjnej okrucieństw ukraińskich w Złoczowie. Na ekshumowanych zwłokach ujawniono bestialski sposób znęcania się (wyłupywanie oczu, zdzieranie pasów z ciała, obcinanie kończyn).
1924 ? Delegacja rządu polskiego obejmuje przyznane Polsce tereny Księstwa Cieszyńskiego.
1940
? Marszałek Petain podpisał haniebny dla Francji pokój. Znaczna część kraju została oddana Niemcom, a rząd Vichy zmuszony był płacić ogromną kontrybucję.
? W Palmirach pod Warszawą rozstrzelano Macieja Rataja ? działacza ruchu ludowego.
1945 ? Wyrokiem Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR uwięziono bezprawnie 16 polskich patriotów, członków władz podziemnych. Gen. Leopold Okulicki, Stanisław Jankowski i Stanisław Jasiukiewicz zmarli w sowieckim więzieniu.
1963 ? Kardynał Jan Montini, arcybiskup Mediolanu został wybrany papieżem. Przyjął imię Paweł VI.
1996 ? Członkowie "Solidarności" urządzili w Warszawie demonstrację na znak protestu przeciw rozwiązaniu Stoczni Gdańskiej.

22 czerwca
1584 ? W Lublinie zmarł Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych polskich poetów.
1812 ? Wielka Armia Napoleona Bonapartego rozpoczęła wojnę z Rosją.
1854 ? W Bóbrce koło Krosna uruchomiono pierwszy na świecie szyb naftowy.
1905 ? Wybuchło zbrojne powstanie proletariatu Łodzi. Trwało do 24 VI. W krwawo stłumionych walkach na barykadach zginęło około 300 osób, 1000 było rannych. Lenin uznał je za pierwsze zbrojne wystąpienie robotników w Rosji.
1918
? Pierwsze posiedzenie Rady Stanu zwołanej przez Rząd Regencyjny.
l Zaprzysiężenie pułków armii polskiej we Francji.
1919
? Zatopienie flotylli niemieckiej, internowanej przez mocarstwa zachodnie. Załogi internowanych krążowników i statków topią je w myśl rozkazu Wilhelma z 1914 roku, aby okręty niemieckie nigdy nie dostały się w ręce wroga.
? Powrót do kraju 4. Dywizji gen. Żeligowskiego.
1921 ? Liga Narodów przyznaje Polsce obronę lądową Gdańska, portu dla okrętów i składu amunicji.
1931 ? Stany Zjednoczone, ze względu na kryzys gospodarczy przyznały kredytobiorcom odroczenie spłat długów na rok.
1940 ? Francja podpisała w Compiegne zawieszenie broni z Niemcami.
1941 ? Niemcy dokonały zbrojnej napaści na Związek Radziecki. W wojnie tej wzięły też udział: Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Finlandia. Na froncie wschodnim zgromadzono 152 dywizje i 2 brygady niemieckie oraz 29 dywizji i 16 brygad państw współdziałających z Niemcami.
1981 ? W Poznaniu, w 25. rocznicę Poznańskiego Czerwca odsłonięto pomnik Męki, Chwały i Zwycięstwa oraz tablicę ku czci Romka Strzałkowskiego ? pierwszej ofiary kuli wystrzelonej z budynku UB.
1995 ? W Paryżu zakończyła się sesja Unii Zachodnioeuropejskiej. Zaproponowano przekształcenie oddziałów szybkiego reagowania w stałe wielonarodowe europejskie siły zbrojne, oddane pod dowództwo UZE.
1997 ? Hongkong jest już własnością Chin.

23 czerwca
1818 ? W krypcie św. Leonarda złożono trumnę ze zwłokami Tadeusza Kościuszki. Mszę św. odprawił biskup Jan Paweł Woronicz.
1905 ? Na stokach warszawskiej cytadeli stracono Stefana Okrzeję, robotnika, członka PPS, schwytanego w czasie zamachu na cyrkuł.
1923 ? Uchwalenie ustawy o ustanowieniu "Krzyża Zasługi".
1930 ? Pierwszy gigantyczny lot Europa-Ameryka. Anglik K. Smith wyrusza z Irlandii samolotem "Krzyż Południa" do Stanów Zjednoczonych; w Nowym Jorku ląduje po 30 godzinach i 30 minutach.
1936 ? Napad na Myślenice inż. Adama Doboszyńskiego. Na czele oddziału sformowanego ze swych zwolenników maszeruje on na Myślenice, zdobywa miasteczko i po zniszczeniu sklepów żydowskich wycofuje się w góry, gdzie aresztuje go policja.
1937 ? Zatarg między rządem i władzą kościelną. Arcybiskup krakowski A. Sapieha poleca przeniesienie trumny ze zwłokami marszałka Piłsudskiego do krypty wieży Srebrnych Dzwonów, wbrew woli Prezydenta. Do dymisji podaje się Premier Składkowski. Przeciw osobie abpa Sapiehy protestują różne związki i organizacje. Konflikt kończy wyjaśnienie arcybiskupa.
1997 ? W rosyjskiej Dumie przegłosowano projekt ustawy o wolności religijnej. W preambule wymieniającej wyznania nie ma wzmianki o katolicyzmie. Jest natomiast prawosławie, buddyzm, islam i judaizm.

24 czerwca
1838 ? Urodził się w Krakowie Jan Matejko.
1918 ? Gen. Foch rozpoczyna nad Sommą wielką ofensywę. Po siedmiodniowym bombardowaniu pozycji niemieckich, zmusza Niemców do odwrotu. Nie pokonany dotąd Ludendorff zarządza odwrót.
1926 ? Powołanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) do wykonywania wszelkiego rodzaju banknotów, obligacji, znaczków pocztowych itp.
1937 ? Rządy niemiecki i włoski wycofują się z Komitetu Nieinterwencji, który miał zlikwidować pośredni udział trzech państw w hiszpańskiej wojnie domowej.
1992 ? W Tbilisi odbyła się nieudana próba przewrotu dokonana przez zwolenników obalonego prezydenta Z. Gamsahurdii. Rebelianci opanowali wieżę telewizyjną. Zginęły trzy osoby, 26 było rannych.
1995 ? Prymas Polski, kard. Józef Glemp powołał Zespół do Przygotowania Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.
1996
? Watykan planuje po zakończeniu procesu integracji gospodarczej Unii Europejskiej bić własne monety euro.
? Przeciętny poziom życia w Polsce jest najwyższy w Europie środkowo-wschodniej ? stwierdzają eksperci Banku Światowego.

25 czerwca
1655 ? Armia szwedzka wkroczyła do Wielkopolski. Rozpoczął się dramatyczny okres w dziejach Polski zwany „potopem”. Polska była ogarnięta powstaniem kozackim pod wodzą B. Chmielnickiego. Król szwedzki postanowił wykorzystać osłabienie Rzeczpospolitej i mimo rozejmu rozpoczął wojnę pod pretekstem, że król Jan Kazimierz używa tytułu króla Szwecji. Pod Ujściem pospolite ruszenie skapitulowało bez walki.
1807 ? W Tylży nad Niemnem podpisany został traktat kończący wojnę (1806-11807) między Francją a Prusami i Rosją. Traktat wiązał sojuszem Francję i Rosję. Postanawiał m.in. utworzenie Księstwa Warszawskiego (z ziem II i III zaboru pruskiego).
1917 ? W obozie Sille de Guillaume rozpoczęło się formowanie pierwszego pułku armii polskiej we Francji. Do jej szeregów wstępują najliczniej Polacy-jeńcy armii niemieckiej, ale też Polacy z całego świata.
1924 ? Przyjęcie posła polskiego przez prezydenta Turcji Kemal Paszę. Turcja była jedynym państwem, które przez cały okres zaborów rezerwowało w korpusie dyplomatycznym miejsce dla posła Lechistanu (Polski).
1932 ? Dla uczczenia setnej rocznicy przyjazdu Chopina do Paryża odbyło się wiele imprez, w tym specjalny koncert utworów chopinowskich w wykonaniu Ignacego Paderewskiego.
1933 ? Reorganizacja Kościoła ewangelickiego w Niemczech. Rozwiązano zarządy wszystkich gmin. Nowe wybory przeprowadzono pod dyktando komisarza rządu. Do zarządów weszli w większości hitlerowcy. Rada Kościoła złożyła skargę do Trybunału w Lipsku.
1935 ? Na zaproszenie marynarki niemieckiej z Kilonii, pierwszą wizytę oficjalną złożyła w Niemczech marynarka polska: kontrtorpedowce "Wicher" i "Burza".
1937 ? W Poznaniu odbyła się inauguracja Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla z udziałem legata papieskiego, ks. kard. Hlonda i polskich władz państwowych.
1997
? Sobiesław Zasada przejął fabrykę samochodów ciężarowych Star.
? Papieska Akademia Pro Vita potępiła klonowanie ludzi.
1998
? Na Litwie byli funkcjonariusze KGB nie będą mogli przez 10 lat pełnić funkcji państwowych.
? Pigułka aborcyjna RU-486 nie będzie rozprowadzana na rynku amerykańskim ? zadecydował Kongres USA.

26 czerwca
1935 ? Uchwalenie przez Sejm nowej ordynacji wyborczej, która przewiduje podział na okręgi. Wybiera się w nich dwóch kandydatów ilością głosów nie mniejszą niż 10 000. Liczba posłów ? 208, senatorów ? 90, w 1/3 powoływanych przez Prezydenta, w 2/3 przez obywateli odznaczonych za walki o niepodległość lub mających wyższe wykształcenie.
1997
? Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił legalizacji eutanazji.
? Koreańczycy z Północy, stojący u progu klęski głodu zgodzili się nieoczekiwanie na rozpoczęcie rokowań z Seulem. Wojna koreańska, która wybuchła w roku 1950, formalnie nie została zakończona.
1998 ? Prezydenci Polski i Ukrainy: Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma wmurowali kamień węgielny pod polsko-ukraiński cmentarz ofiar totalitaryzmu w Piatichatkach pod Charkowem.
1998 ? Zarząd Telewizji Polskiej SA został ponownie zdominowany przez PSL i SLD. Nowo mianowany prezes Robert Kwiatkowski będzie otrzymywał 35 000 zł pensji.
2002 ? W wielu częściach Państwa Watykańskiego wprowadzono zakaz palenia papierosów. Nie wolno też palić w miejscach odwiedzanych przez pielgrzymów, turystów i w miejscach pracy.

27 czerwca
1862 ? Andrij Potiebnia, rewolucjonista ukraiński, twórca tajnej organizacji oficerów rosyjskich w Królestwie, dokonał w Warszawie zamachu na A. Ludersa, namiestnika Królestwa Polskiego.
1898 ? Na rynku krakowskim odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza.
1910 ? Kongres Polonii Amerykańskiej zażądał przywrócenia Polsce wolności.
1916 ? Generalny gubernator Beseler wydał zarządzenie o przymusowym oddaniu do 15 X wszystkich wyrobów i przedmiotów metalowych: klamek, łańcuchów, szyldów, ogrodzeń, numerów domów, kranów, rur, rynien. Uchylenie się zagrożone było karą roku więzienia i 5000 marek grzywny.
1921 ? Złożenie Radzie Ligi Narodów projektu w sprawie rozwiązania problemu litewsko-polskiego. Propozycja polska przewiduje utworzenie dwóch kantonów: wileńskiego i kowieńskiego, z autonomicznymi sejmami, ale wspólnym prezydentem i polityką gospodarczą i zagraniczną.
1995 ? Według informacji OBOP, 52% Polaków uważa, że w czasie rządów koalicji SLD i PSL, w naszym kraju zmieniło się na gorsze.

28 czerwca
1794 ? Lud Warszawy, inspirowany przez jakobinów wyciągnął z więzienia targowiczan i powiesił ich bez sądu. Wśród nich bp. Masalskiego i ks. A. Czetwertyńskiego.
1910 ? Na skutek interwencji ambasady rosyjskiej z wystawy w Monachium usunięty został obraz Fabijańskiego Pogrom w Kijowie.
1914 ? Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Był to impuls do rozpoczęcia wojny światowej.
1923 ? Na wniosek posła Dębskiego, głosami 162 przeciw 88, uchwalono orzeczenie: Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz zasłużył się narodowi.
1927 ? W podziemiach katedry wawelskiej złożono sprowadzone z Paryża zwłoki Juliusza Słowackiego (obok trumny Adama Mickiewicza).
1941 ? Duchowieństwo polskie zignorowało wydany przez władze niemieckie nakaz usunięcia z kościołów wszelkich pamiątek historycznych.
1956 ? W Poznaniu robotnicy z fabryki Cegielskiego, w odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen, wyszli na ulice. Władze komunistyczne stłumiły manifestacje przy użyciu wojska i służb bezpieczeństwa. Zginęło ponad 70 osób, kilkaset zostało rannych.

29 czerwca
1863 ? W Wilnie został stracony Zygmunt Sierakowski, b. oficer armii rosyjskiej, w Powstaniu Styczniowym dowódca na Żmudzi, naczelnik wojenny płn. Litwy i Białorusi.
1904 ? Parlament pruski uchwalił ustawę o kolonizacji prowincji wschodnich.
1905 ? Rozruchy we wszystkich portach rosyjskich, zwłaszcza w Odessie. Śmierć poniosły setki osób.
1910 ? W Palestynie powstały 32 kolonie żydowskie. 56 000 osób osiedliło się w Jerozolimie, a 8600 w Tyberiadzie.
1927 ? Prymas Hlond został mianowany kardynałem.
1930 ? Decyzja marszałka Piłsudskiego o ograniczeniu wpływu Sejmu na decyzje dotyczące państwa spowodowała konsolidację opozycji. Centrolewica zwołuje kongres w Krakowie, podejmujący walkę z rządem. Aresztowano liderów i osadzono ich w więzieniu wojskowym w Brześciu.
1934 ? Do Warszawy wrócili bracia Adamowiczowie. Pierwsi Polacy, którzy dokonali przelotu przez Atlantyk.
1941 ? W Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, światowej sławy pianista i kompozytor, premier rządu w 1919 r.
1975 ? Tynieccy benedyktyni obchodzili 900-lecie fundacji swojego klasztoru.
1997 ? Po raz pierwszy od 36 lat na placu przed katedrą w Hawanie odprawiono Mszę św.
2002 ? Jan Paweł II oświadczył, że w nowej konstytucji Europy powinna się znaleźć wzmianka o wartościach chrześcijańskich, bez których nie sposób zrozumieć najgłębszej tożsamości Europy.

30 czerwca
1651 ? Po trzech dniach ciężkich walk wojsko polskie pod wodzą Jana Kazimierza zmusiło pod Beresteczkiem do ucieczki armię tatarsko-kozacką, którą dowodził Bohdan Chmielnicki.
1908 ? W Syberii Wschodniej spadł olbrzymi meteoryt tzw. tunguski, który spowodował ogromną eksplozję.
1940 ? Ok. 30 000 nazwisk zawierała pierwsza lista gończa, którą sporządziło gestapo. Znaleźli się na niej przewidziani do aresztowania znani działacze polityczni i państwowi, nauczyciele, księża, lekarze i wojskowi.
1943 ? W Warszawie został aresztowany gen. dywizji Stefan Rowecki-Grot, komendant Armii Krajowej. Agent gestapo, Eugeniusz Świerczewski, winien aresztowania, został z wyroku podziemnego Sądu Specjalnego powieszony w czerwcu 1944 r. Jego wspólnicy Ludwik Kalkstein i Blanka Kaczorowska (żona), skazani w PRL na dożywotnie więzienie, wkrótce zostali zwolnieni.
1949 ? Rozpoczęto budowę Nowej Huty. Kombinat powstaje w oparciu o dokumentację radziecką.
1995 ? Sejm przyjął ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Opozycja stwierdziła, że ustawa jest zła i stanie się rodzajem łupu politycznego dla rządzących partii. Podobne zdanie miał Leszek Balcerowicz.
1997
? W kościele ojców Dominikanów w Jarosławiu, w czasie prac konserwatorskich zidentyfikowano cenny relikwiarz, w którym przechowywano szczątki 118 świętych. Relikwiarz był jednym z elementów XVIII-wiecznego ołtarza, który do Jarosławia przewieziono z Kresów Wschodnich w czasie wojny.
? Klęska powodzi w Polsce i Czechach.
2002 ? Katechizm kościoła katolickiego, zaaprobowany przez Papieża dziesięć lat temu, stał się światowym bestsellerem. Został opublikowany w 50 językach (m.in po chińsku i rosyjsku). Liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła 10 000 000.


 

Opr. Halina Nehring
Wyświetlony 10275 razy
Więcej w tej kategorii: « Od redakcji Trzecia władza »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.