wtorek, 28 styczeń 2014 11:33

Nowa permanentna rewolucja

Napisała

Ideologia, oparta o definicję gender ? płci społeczno-kulturowej jest kolejnym projektem utopii społecznej, która jak niegdyś komunizm i eugeniczny socjalizm materializuje się na naszych oczach. Do lat 90. funkcjonowała, jako przedmiot abstrakcyjnych rozważań prowadzonych na marginesie nauki, dzisiaj wbija się w struktury polityczne i społeczne poprzez nowe akty prawne mające sankcjonować gender jako normę i podstawę funkcjonowania nowoczesnego, postmodernistycznego społeczeństwa!

Wywodząc się poniekąd z marksizmu, gender jest płodem rewolucji seksualnej, której korzenie tkwią w rewolucji francuskiej. Uwolnienie w sferze seksualnej szło równolegle z ?wolnościowymi? filozoficznymi koncepcjami organizacji świata bez Boga i jego praw, od początku będąc ich motorem. Człowiek przekroczył demarkacyjną linię podporządkowującą go Bogu i ustanawiając w miejsce dziesięciu przykazań Deklarację Praw Człowieka, postawił sam siebie w Jego roli. Od tego momentu, to on zaczął decydować, o tym, co jest prawem i normą, nie dostrzegając, że im bardziej oddala się od ustanowionych przez Boga zasad, w tym większy popada absurd i obłęd.

Odurzeni pożądaniem

?Jeśli tradycję religijną określić ?opium dla ludu?, to nową rewolucyjną wiarę nazwać można amfetaminą dla intelektualistów? 1) ? pisze James H. Billington w Płonących umysłach, wskazując paryskie kawiarnie Palais-Royal jako miejsca dojrzewania myśli rewolucyjnych, spełniające rolę sanktuariów dla intelektualistów. Były one równocześnie miejscami pijaństwa, prostytucji, rozwiązłości i szerzenia się dewiacji seksualnych propagowanych przez pornograficzną literaturę Markiza de Sade. Traktat filozoficzny Człowiek-maszyna Julien Offraya de La Mettrie, który uczynił z człowieka zwierzę, i powieść Justyna czyli nieszczęścia cnoty Markiza de Sade sforsowały drzwi purytańskiej obawy przed ?czynieniem wszystkiego dla siebie, czerpania z wszystkiego, co nas otacza, nie bacząc na cenę, jaką ponoszą inni za ich przyjemności? (cyt. z Justyny).

Przyjemnościami seksualnymi kusił komunizm, obiecując obywatelom seksualny raj. Engels pragnął seksu bez ograniczeń we wspólnotach, które będą miały strukturę pierwotną, nieskażoną opresyjnym stereotypem cywilizacyjnym. Rodzina była według niego wytworem społeczno-kulturowym. W traktacie Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, powołując się na badania Lewisa H. Morgana prowadzone wśród dzikich plemion indiańskich, opiewa ideał społeczeństwa ?wielożennego lub wielomężnego?. Dzieci należą do wszystkich, a pomiędzy dorosłymi panują dowolne relacje krzyżowe, horyzontalne i międzypokoleniowe. Pisze: ?Jeżeli najpierwotniejsze znane nam formy rodziny oczyścimy ze związanych z nimi wyobrażeń kazirodztwa ? wyobrażeń, które są najzupełniej różne od naszych, a często wprost sprzeczne z naszymi ? otrzymamy wówczas formę stosunków płciowych, którą nazwać można jedynie nieuregulowaną. Nieuregulowaną w tym sensie, że nie było jeszcze ograniczeń wprowadzonych później przez obyczaje...?. Poglądy te podzielał Marks i przywołał je w Manifeście komunistycznym, nawiązując do wolnych związków, heteroseksualną rodzinę określił pierwszym miejscem ucisku klasowego.

Rewolucja seksualna w Rosji, wprowadzana przez Aleksandrę Kołłontaj na bazie feministycznego wyzwolenia kobiet, nie powiodła się jednak. Useksualnienie obywateli według wizji Engelsa doprowadziło do zapaści ekonomicznej, epidemii chorób wenerycznych, masowego porzucania rodzin przez kobiety, których większość skończyła, uprawiając prostytucję, a ich dzieci tworząc armię ok. 7 mln sierot, wałęsały się po ulicach. Bolszewicy wycofali się z rewolucji seksualnej, dostrzegając, że nie tylko moralnie, ale również ekonomicznie rozkłada ona państwo. Zofia Smidowicz, następczyni Kołłontaj na stanowisku przewodniczącej Żenotdiełu, zastanawiała się: ?Nie wiem, dlaczego w nas, na Północy, rozwinęły się takie afrykańskie chucie?.

  1. 1) James Billington, Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary, 2012, Wydawnictwo Wektory.

(...)

Wyświetlony 2162 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.