piątek, 07 listopad 2014 00:00

Wzgórza Golan są tyko moje

Napisane przez

Wzgórza Golan. Bazaltowy płaskowyż długości około 60 km i szerokości 25-30 km z licznymi, ale niskimi wzniesieniami, z których zdecydowana większość sięga zaledwie 700-800 m n.p.m. o granicach niegdyś wyznaczonych przez naturę. Pomiędzy rzeką Jordan i Jeziorem Galilejskim na zachodzie a Pustynią Syryjską (el-Hamad), która właściwie rozciąga się aż do Damaszku, na wschodzie; od doliny Jarmuku na południu aż do Hermonu, najwyższego szczytu gór Antylibanu na północy.

Hermon wyróżnia się nie tylko wysokością ? 2814 m n.p.m. U podnóża znajdują się źródła Jordanu zasilane znaczną częścią z 1800 mm rocznych opadów. Na szczycie góry są one widoczne w postaci utrzymującej się nawet latem warstwy śniegu. Z tego względu Arabowie nazywali Hermon ?Śnieżną Górą?, ?Siwowłosą Górą? lub ?Górą Starca?. Rzymianie nazwali tę część Zajordania Gaulanitis, co było nawiązaniem do istniejącego już w czasach Jozuego miasta Gaulon (Joz 20,8; 21,27). Ślad tego określenia przetrwał w nazewnictwie stosowanym współcześnie. Tutejsze żyzne gleby sprzyjały rolnictwu. Pola uprawne i rozległe sady, przez wiele wieków zapewniając obfite plony, dawały też radość oczom prostych ludzi.

Jest to rejon o dużym ? a w szczególnych okolicznościach nawet olbrzymim ? znaczeniu nie tylko dla Bliskiego Wschodu. Panowanie nad nim daje przewagę w trzech podstawowych dla funkcjonowania państwa zakresach ? strategiczno-wojskowym, gospodarczym i religijnym. Władze Izraela od lat zdecydowanie odrzucają możliwość wycofania się ze Wzgórz Golan, uważając swoją militarną obecność na tym obszarze za niezbędną do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Odpowiednie rozmieszczenie tutaj wojsk stanowi bowiem manifestację skierowanej wobec Libanu i Syrii realnej siły militarnej. Z drugiej zaś strony Wzgórza Golan są znakomitą z perspektywy Syrii lokalizacją dla rozmieszczenia stanowisk do potencjalnego ostrzału północnego Izraela.

Część napięć politycznych na tym terenie wyjaśniana jest rywalizacją o wodę. Zapewnienie sobie swobodnego dostępu do bogactwa rzek Jordan (główne źródło wody dla Izraela) i Jarmuk oraz jeziora Galilejskiego prowadziło do wielu konfliktów granicznych między Syrią a Izraelem. W połowie lat 60. nazywano je nawet ?bitwą o wodę?. Dążenie do kontroli nad jej rezerwuarami było w 1967 roku jedną z głównych przyczyn syryjsko-izraelsko-jordańskiej ?wojny sześciodniowej?.

Władanie Wzgórzami Golan ma również znaczenie symboliczne. Zwłaszcza dla chrześcijan. Tutaj bowiem ? jak dowiadujemy się z Ewangelii ? u stóp Góry Hermon zatrzymał się Jezus podróżujący z uczniami do Cezarei Filipowej.

Minęło już 48 lat od ?wojny sześciodniowej?, podczas której Wzgórza Golan zostały zajęte przez wojska Izraela. W tym czasie zmieniały się rządy amerykańskie, rosyjskie, izraelskie i arabskie, minęły kadencje wielu sekretarzy ONZ-u, a ten piękny region na pograniczu Syrii, Libanu i Izraela nadal jest pod izraelską okupacją. Formą stabilizacji w tym rejonie miało być zapewne utworzenie w 1974 roku kontrolowanego przez siły pokojowe ONZ (UNDOF) neutralnego pasa oddzielającego Syrię od ziem pozostających pod kontrolą izraelską. W kilka lat później ? 14 grudnia 1981 roku ? izraelski parlament Knesset przyjął uchwałę o objęciu Wzgórz Golan izraelskim systemem prawnym i administracyjnym, co w praktyce oznaczało ich formalne wchłonięcie przez Izrael.

(...)

Wyświetlony 2014 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.