Nr 7-8/19-20 lipiec-sierpień 2003

Nr 7-8/19-20 lipiec-sierpień 2003

 

opcja19_d

W numerze:


sobota, 13 listopad 2010 12:57

Ekskrementy mediów

Napisał
Życie człowieka owocuje zwykle wzbogacaniem zbiorowości efektami jego pracy. Wytworów tych jest więcej, lub mniej. Mają one też różną wartość -bywają np. produktami wysokiej jakości, genialnymi patentami, albo też udziałem w produkcji masowej, powielanej i schematycznej. Z funkcjonowaniem człowieka wiąże się też wytwarzanie tego, co jest dla niego zbędne - odpadów, śmieci czy odchodów. Jednostki, które nie są obciążone żadną wyrafinowaną patologią, te ostatnie produkty starają się z codziennego życia usuwać. W zależności od ich cywilizacyjnego poziomu - porzucają je w mniejszym lub większym oddaleniu od swych siedzib, ukrywają, utylizują lub przetwarzają.
Kolejny fragment pracy magisterskiej Tomasza Cukiernika, obronionej w ubiegłym roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor prezentuje w niej prawicowe koncepcje państwa oraz precyzuje i porządkuje terminologię liberalną.
sobota, 13 listopad 2010 12:51

Sprywatyzować Pegaza

Napisane przez
"Problematyka finansowania kultury w Polsce jest niezwykle wdzięcznym tematem wielu konferencji i sympozjów, na których mądre głowy zajmują się głównie biciem piany i biadoleniem nad faktem niedofinansowania owej szczytnej dziedziny życia.
sobota, 13 listopad 2010 12:46

Homo emotionus

Napisane przez
Niepojęte jest pragnienie współczesnego człowieka bycia oryginalnym i jednoczesne dryfowanie w monotonnym nurcie pospolitych gustów. Pospolitych, nie znaczy ani tanich, ani jednolitych. Pstrokacizna oferowanych towarów i usług jest nieograniczona, różnorodność zaś pozorna. Bo jaka jest różnica, czy spędzamy wczasy w ośrodku z basenem w Turcji, Tunezji czy na Dominikanie?
sobota, 13 listopad 2010 12:44

Na początek drogi - Przewodnik reakcji

Napisane przez
Był przełom lat 1989/90. W jednym z warszawskich mieszkań zebraliśmy się- studenci przeróżnych katolicko-prawicowych organizacji – aby powołać do życia jakieś porozumienie.
sobota, 13 listopad 2010 12:43

Warszawę odwiedzić byśmy radzi

Napisane przez
Jeżeli obecnie komukolwiek data 6 sierpnia kojarzy się z jakimś historycznym wydarzeniem, to ze zrzuceniem bomby atomowej na Hiroszimę w 1945 r. A tymczasem przed wojną był to dzień świąteczny. Wprawdzie nie wolny od pracy, lecz obchodzony uroczyście. Oto 6 sierpnia 1914 r. nastąpił wymarsz Legionów z krakowskiego parku Oleandry. Dokładnie - oddziałów strzeleckich pod komendą Józefa Piłsudskiego, które niebawem przeformowały się w Legiony.
sobota, 13 listopad 2010 12:42

Dwie Polski

Napisane przez
Słabo poznanym i opisanym fenomenem polskiej historii jest fakt, że przez około 200 lat funkcjonowały dwie Polski: krajowa i emigracyjna. Od upadku powstania kościuszkowskiego, a szczególnie po likwidacji Księstwa Warszawskiego, Polska, jako formacja polityczna i kulturalna, rozpadła się na dwie części. Do dzisiaj, na potrzeby nauki o literaturze pisarzy romantycznych dzieli się na krajowych i emigracyjnych, z wyraźną przewagą po stronie tych drugich... Sztandarowy utwór Mickiewicza, "Dziady", dzieli się na pisaną pod zaborami część kowieńsko-wileńską i na tę pisaną w ówczesnym wolnym świecie.
sobota, 13 listopad 2010 12:41

Czy bluźnierstwa należy przeczekać?

Napisane przez
Tematem listopadowo-grudniowego numeru "Zawsze Wierni" z roku 2002 była współczesna sztuka, czyli jak to trafnie ujęła Redakcja rzeczonego magazynu - "nowoczesna antykatolicka brzydota". Autorzy "Zawsze Wierni" z dużą dbałością odmalowali skalę bluźnierstw, perwersji i niemoralności, którymi karmią nas dzisiejsi artyści (?).
sobota, 13 listopad 2010 12:40

Zachować rozwagę

Napisał
Dziękuję za polemiczny list. Zarzuty stawiane przez W.Sz. P. Mirosława Salwowskiego są ważne i wymagają wyraźnej odpowiedzi.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.