Wyświetlenie artykułów z etykietą: Idee

Rozmowa z redaktorem naczelnym kwartalnika "Fronda" Grzegorzem Górnym

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 22:33

Spsiały świat

Nikt nie może wyjąć z gniazda jajka, dajmy na to orła bielika, i usmażyć jajecznicy, nie ryzykując więzienia. Z drugiej strony niemal w całej Europie każdy ginekolog może bezkarnie rozkawałkować i spuścić do ścieku kilkumiesięczny ludzki płód. Oto nasz świat.

Zresztą to nie całe jego zatrute oblicze. Po ubiegłorocznym incydencie, w którym włoska lekarka zabiła zdrowe dziecko, choć planowała zabić chorego na zespół Downa bliźniaka (nieutuleni w żalu rodzice natychmiast zażądali ponownej aborcji – i zabieg przeprowadzono!), pewien naukowiec wyartykułował wprost to, co inni jeszcze szepczą po kątach: eugeniczna aborcja jest prawem każdej kobiety, ponieważ każda kobieta ma prawo do posiadania zdrowego potomstwa.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:19

Histeria i propaganda

Starożytni Grecy byli przekonani, że histeria wywoływana jest przez przemieszczanie się w obrębie ciała pewnego żeńskiego organu, a dokładnie macicy. Teoria ta została dziś zarzucona, choć pewne jej elementy przetrwały w kulturze, czego dowodem jest choćby stosowanie w celu ukojenia nerwów waleriany, którą kompani Hipokratesa uważali za jedyny skuteczny środek zdolny zmusić macicę do powrotu na właściwe miejsce. Dzisiejsze wyjaśnienia histerii są bardziej skomplikowane i mniej malownicze, jednak na poziomie symbolicznym nadal można by opisywać ją jako wynik przemieszczania się wewnątrz ciała jednego z ważnych organów - mózgu, co prowadzi do efektu tzw. pustej makówki.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:17

Czy globalizacja zagraża lokalności?

Zagadnienia globalizacji dotykano szeroko na świecie już w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, kiedy to ostateczny upadek i kompromitacja komunizmu jako idei oraz systemu politycznego otworzyły niektórym oczy na wizję świata bez ideologii (Raymond Aron), koniec historii (kazus neokonserwatysty Francisa Fukuyamy, zmuszonego w obliczu brutalnych faktów do wycofania się ze swojej sztandarowej tezy), tryumf postmodernizmu czy świt ery postpolityki.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:15

Polacy, Rumuni, Ukraińcy

Jest rzeczą stwierdzoną wielokrotnie w badaniach socjologicznych, że my, Polacy, cechujemy się zaniżoną samooceną, albowiem nawet w ocenie społeczeństw najbardziej nam niechętnych wypadamy lepiej, niż kiedy oceniamy sami siebie. "Bo, my, Polacy, to tak zawsze - niczego nie potrafimy zrobić porządnie - nigdy nie potrafimy się zorganizować - gdzie dwóch Polaków tam trzy partie, nigdy, zawsze" - to jest stały ton utyskiwania polskich inteligentów na swoją nację.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:14

13 punktów Leona XIII

Przypadający na lata 1878-1903 pontyfikat Leona XIII często uważany jest za przełomowy, gdyż miało się wtedy dokonać otwarcie Kościoła katolickiego na nowoczesność, a zwłaszcza na społeczne i polityczne przemiany, które ona przynosi. Myliłby się jednak ktoś, kto owo „otwarcie” rozumiałby jako bezkrytyczne przyjęcie jakichś nowości, a porzucenie starych zasad, na których Kościół przez wieki opierał się w swoim nauczaniu. Wielkość pontyfikatu Leona XIII polegała właśnie na tym, że papież ten potrafił odnieść niezmienne zasady katolickiej nauki społecznej do wielu aktualnych, często wręcz palących problemów współczesnego mu świata, nie ograniczając się przy tym – jak jego bezpośredni poprzednicy – do napiętnowania błędów, lecz oferując zarazem pewne pozytywne wskazania. Encykliki Leona XIII pokazują nam, jak może wyglądać odważna, budująca konfrontacja Kościoła ze światem. Jednocześnie lektura tych dokumentów uświadamia nam, jak bardzo współczesny świat oddalił się od Kościoła i jego tradycyjnego nauczania. Jeśli więc nawet ktoś nie podziela wyrażonych w tych encyklikach poglądów, to zaznajomienie się z nimi pozwoli mu świeżym okiem spojrzeć na szereg rozpowszechnionych dzisiaj liberalno-demokratycznych oczywistości. W niniejszym artykule będę chciał przypomnieć najważniejsze wątki nauczania społecznego Leona XIII, zbierając je w trzynastu kluczowych punktach 1.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:12

Dobry kompromis

Problem tak zwanej aborcji powraca w Polsce jak senny koszmar. W poprzedniej kadencji sejmu była szansa na zmianę naszego haniebnego prawa i objęcie ludzkiego życia ochroną od chwili, kiedy się ono faktycznie zaczyna. Niestety, nie udało się. Najbardziej zadziwiający był jednak fakt, że przeciwnikami zmian okazali się również ludzie, którzy deklarują swój szacunek dla życia i przywiązanie do tradycyjnych wartości. Często uzasadniali swoją postawę lękiem o to, by nie stało się jeszcze gorzej.

poniedziałek, 05 kwiecień 2010 21:10

"Człowieki" bez przyszłości

Ludzie przestali interesować się własną przeszłością. Nie znają jej. Przeszłość ich nie obchodzi. W efekcie nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co sobą reprezentują i kim są. Ani kim być powinni.

wtorek, 30 marzec 2010 23:44

Aborcja i "Wyborcza"

Czwartego marca na swojej okładce ?Gazeta Wyborcza? informowała o budzącym ?niedowierzanie i szok? (swoją drogą, czy taki emocjonalny ton przystoi nestorom ?rzetelnego dziennikarstwa??) billboardzie antyaborcyjnym w centrum Poznania, na którym widnieje Adolf Hitler, zdjęcia ofiar aborcji oraz podpis i hasło: ?Aborcja dla Polek. Wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943 r.?

wtorek, 30 marzec 2010 23:38

Etyka w drodze na manowce

Ideolodzy przemysłu aborcyjnego zachowują się identycznie jak Niemcy na rampie kolejowej Auschwitz. Orzekają, kto ma prawo żyć, a kto nie. Ostatnio polski sąd wziął ich stronę w sporze dotyczącym słów.

Chrześcijaństwo to religia miłości, więc księża nie powinni posługiwać się mową nienawiści ? orzekła pani sędzina sądu apelacyjnego, podtrzymując orzeczenie sądu niższej instancji w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko ?Gościowi Niedzielnemu?. Mało tego, sąd potwierdził również, że redaktor naczelny ?Gościa? porównał bohaterkę publikacji do hitlerowskich zbrodniarzy.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.