Song Hongbing

Song Hongbing


Na początku XIX wieku Wielka Brytania jako pierwsza na świecie ustanowiła jednolity system standardu złota, zgodnie z którym wartość jednej uncji ustalono prawnie na 3 funty 17 szylingów i 10,5 pensa. Ogólnie rzecz ujmując, Bank Anglii zobowiązał się do nabycia / skupu złota w każdej chwili i w każdej ilości po cenie 3 funtów 17 szylingów i 9 pensów oraz do nieograniczonej dostawy złota na rynek po cenie 3 funtów 17 szylingów i 10,5 pensa za uncję. Bank Anglii był wówczas największym na świecie animatorem światowego rynku złota, a jego głównym zadaniem było utrzymanie cen złota na odpowiednim poziomie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu parytetu złota.

Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie 6 października 1973 roku nie był przypadkowy. W maju tego samego roku, podczas obrad Klubu Bilderberg, 84 bankierów, szefów wielkich korporacji międzynarodowych oraz wybranych polityków rozważało nad problemem dotykającym ich wszystkich: zmierzającym do upadku, pozbawionym wsparcia złota amerykańskim dolarem.

wtorek, 15 styczeń 2013 00:47

Powrót do przyszłości

Powrót do Przyszłości to jeden z amerykańskich filmów należący do gatunku science fiction. Opisuje on historię młodego Marty?ego McFly, który, ratując swoje życie, uruchamia wehikuł czasu skonstruowany przez swojego przyjaciela, profesora Browna i z roku 1985 przenosi się trzydzieści lat wstecz. W ten sposób rozpoczyna się pełna kolejnych gwałtownych zwrotów akcji historia. Spróbujmy wsiąść do wehikułu czasu i przenieść się aż do roku 2024, czyli czasu, gdy założony zostanie światowy bank centralny oraz funkcjonować zacznie wspólna światowa waluta.

piątek, 28 styczeń 2011 20:08

Ekologia i władza

Przeciętny człowiek sądzi, że ekologia jest moralnie chwalebną troską o przyrodę i świat, w jakim wszyscy żyjemy. Mało kto podejrzewa, że tak niewinna, zdawałoby się, działalność, jak ochrona środowiska, może być przykrywką dla działań finansowych. Jeszcze mniej osób wie o tym, jak dzięki ekologii potężne instytucje międzynarodowe uzyskują coraz szerszą władzę.

piątek, 31 grudzień 2010 15:54

Od silnika do wojny

W roku 1855 niemiecki inżynier Gottlieb Daimler wynalazł samochodowy silnik benzynowy, znacznie bardziej precyzyjny i efektywny niż ówczesne węglowe silniki parowe. Mógł być on wykorzystany przy budowie statków transportowych, okrętów wojennych, później zaś samochodów i samolotów. W ten sposób zasoby ropy naftowej znalazły się w centrum zainteresowania. Wzrok całego świata skierował się na kraje arabskie i ich złoża roponośne.

Linia kolejowa Berlin-Bagdad

Wielka Brytania dzięki swej flocie zmusiła w XIX wieku Niemcy do poszukiwania szans strategicznego rozwoju gospodarczego na lądzie. Od końca tamtego stulecia Niemcy rozpoczęły inwestycje i zakładanie banków na Półwyspie Anatolijskim. Na północ od Anatolii znajduje się Morze Czarne, na zachód Morze Egejskie, na południe Morze Śródziemne. Był to kluczowy punkt w komunikacji pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem. Strategiczny cel Niemiec był niezwykle czytelny ? zbudowanie wielkiej arterii kolejowej z Berlina do Bagdadu. Ta linia kolejowa połączyłaby potężne siły wytwórcze niemieckiego przemysłu z obfitymi zasobami naturalnymi, takimi jak ropa naftowa, materiały, ziarno i żywność, oraz potencjalnymi rynkami zbytu. Patrząc z punktu widzenia strategii gospodarczej, wszystkie siły wytwórcze i materiały z Europy Środkowej, Bałkanów i Bliskiego Wschodu zostałyby zintegrowane, co przełożyłoby się na gospodarczą i polityczną sytuację Europy zachodniej i południowej. Doszłoby do otwarcia szlaku komunikacyjnego z Zatoki Perskiej aż po Ocean Indyjski, który omijałby obszar znajdujący się pod kontrolą Royal Navy, w tym kontrolowany przez Anglię i Francję Kanał Sueski.

Było oczywiste, że ta strategiczna próba doprowadziła do zaognienia się stosunków brytyjsko-niemieckich. Podobnie jak Wielka Brytania, Francja i Rosja również ostro sprzeciwiały się budowie linii kolejowej Berlin-Bagdad. Wielka Brytania zwróciła się do Imperium Osmańskiego, próbując przekonać sułtana, że chodzi o niemiecką konspirację, której celem jest zniszczenie Turcji. Rząd Francji wydał rozporządzenie zakazujące transakcji papierami wartościowymi bagdadzkich linii kolejowych na francuskiej giełdzie. Ten brak kompromisu ze strony Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, starających się za pomocą blokady złamać Niemcy, był jednym z ważnych powodów, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej.

Incydent w Agadirze

Wskutek pojawienia się silnika spalinowego nastąpił gwałtowny wzrost popytu na ropę naftową ze strony marynarki oraz wszystkich branż przemysłowych. Francuski bank Rothschildów szybko sprzymierzył się z amerykańską rodziną Rockefellerów, dokonując podziału światowych złóż ropy. Idea związku planów rozbudowy floty wojennej z opanowaniem złóż ropy została przez Rothschildów przedstawiona Churchillowi. Churchill uwierzył, że w przyszłej wojnie morskiej konieczne będzie użycie dużej liczby okrętów napędzanych ropą. Należało więc zwiększyć i przyspieszyć rozbudowę floty.

W roku 1888 brytyjski bank Rothschildów dokonał emisji wartych 225 tysięcy funtów udziałów firmy Naval Construction and Armaments Company. Mimo wygenerowania wielkich zysków, bank pozostawał niezadowolony, zaraz potem udzielając mocnego wsparcia dla projektu budowy wielkich okrętów morskich na potrzeby Rogal Navy.

Incydent w Agadirze, zwany również Drugim Kryzysem Marokańskim, bezpośrednio dostarczył dowodu wielkiego zagrożenia ze strony niemieckiej marynarki wojennej.

1 lipca 1911 r. słaby, niemający jasnego celu działania cesarz Wilhelm II wysłał okręt wojenny ?Panther? w rejon kontrolowanego przez Royal Navy wybrzeża marokańskiego w celu udzielenia pomocy znajdującym się tam w stanie zagrożenia niemieckim obywatelom. Cała sprawa zamieniła się w wyzwanie rzucone przez Niemcy hegemonii Royal Navy, które mocno wstrząsnęło brytyjskim społeczeństwem. Chmury wojny zaczęły gromadzić się nad Europą.

W istocie Incydent w Agadirze zasługuje na miano ?samobójczego? wydarzenia. Oto przyczyny wypadków. W 1909 r. Maks Warburg poznał tajemniczego młodego człowieka, dr. Wilhelma Charlesa Regendanza. Ten twierdził, że przygotował kompletny i perfekcyjny plan, dzięki któremu Niemcy będą mogły zdobyć kolonie na kontynencie afrykańskim. W tym czasie Niemcy pozostawały daleko w tyle, nie nadążając za Portugalią, Hiszpanią, Wielką Brytanią, Francją i innymi państwami Europy, które posiadały wykrojone z mapy globu posiadłości kolonialne. Wprawiało to Niemcy w ponury nastrój. Z tego powodu każdy plan ekspansji kolonialnej wzbudzał wielkie zainteresowanie. Regendanz wyglądał na młodego człowieka mającego wizję.

Maks Warburg bardzo szybko uległ wpływowi Regendanza, dając mu funkcję konsultanta prawnego w banku Warburgów. W istocie głównym zadaniem Regendanza było opracowanie planu zdobycia afrykańskich kolonii. 16 czerwca 1911 Warburg zaaranżował dla niego audiencję u cesarza Wilhelma. Podczas niej Regendanz lobbował na rzecz założenia kolonii na południowym wybrzeżu Maroka, które opisał jako dziką, bezludną krainę o żyznych polach, bogatą w surowce mineralne, przekonując, że posiadanie tego terytorium odpowiada najżywotniejszym interesom Niemiec. W istocie opisywany przez niego region to nic innego, jak pustynia. Pierwszą reakcją cesarza był ostry sprzeciw wobec całej awantury. Cesarz obawiał się konfliktu dyplomatycznego z Francją i Wielka Brytanią. Ostatecznie jednak dał się przekonać i wyraził zgodę na wysłanie okrętów wojennych do wspomnianego regionu.

(...)

tłum. Tytus Sierakowski

czwartek, 01 lipiec 2010 19:37

Banki, spiski i wojny

Coraz częściej mówi się dziś o ?rządzie światowym? czy ?światowej walucie?, które miałyby być lekarstwem na polityczne i ekonomiczne kryzysy współczesnego świata. Rzadziej natomiast mówi się o tym, że ów globalny rząd ? jak każdy ? chciałby narzucić na wszystkich nowy, globalny podatek. W tym kontekście warto przypomnieć znaną prawdę: jeśli władza korumpuje, to władza globalna korumpować będzie w skali globalnej.

piątek, 28 maj 2010 19:58

Nixon i koniec standardu złota

Do 15 sierpnia 1971 roku światowa gospodarka działała na podstawie o pośredniej wymienialności pieniądza na złoto bazując na założeniach z Bretton Woods. Tego dnia jednak prezydent Richard Nixon ogłosił że USA przestaje honorować zobowiązania z Bretton Woods. Od tego momentu rozpoczęła się epoka niekontrolowanego produkowania pieniędzy ?z powietrza?, której dotkliwe skutki odczuwamy dziś.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.