poniedziałek, 13 wrzesień 2010 13:31

Wiadomości nieparlamentarne

Profesor Zygmunt Zdrojewicz przeprowadził badania seksualności studentek wrocławskich uczelni. To pierwszy taki projekt w Polsce. Profesor Zdrojewicz jest zszokowany badaniami, gdyż wyraźnie pokazują, że studentki medycyny uważają, że homoseksualizm jest chorobą i zboczeniem.
? Przerażający jest spory odsetek młodych, wykształconych ludzi, którzy uważają homoseksualizm za zboczenie. Jest to tym bardziej przykre, gdy dotyczy studentek Akademii Medycznej ? komentuje prof. Zdrojewicz.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:35

Nagroda im. Józefa Mackiewicza

11 listopada 2004 r. kapituła literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza ogłosiła, że tegorocznym laureatem nagrody został Wojciech Albiński, autor tomu opowiadań Kalahari. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia: Annie Pawełczyńskiej za Koniec kresowego świata i Wacławowi Holewińskiemu za Lament nad Babilonem.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:21

Wychowawca

www.wychowawca.pl

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:20

O etykę dla pedagogiki

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w kolejnym, dziesiątym numerze "Cywilizacji" jest etyka w kontekście pedagogiki. W tradycji klasycznej pedagogika była dziedziną moralności i stanowiła centrum kultury-paidei.

We wrześniu ukazał się V tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii obejmujący hasła na litery Iq?J?Ko.
Powszechna Encyklopedia Filozofii ukazuje się od roku 2000 nakładem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Societé Internazionale Tommaso d'Aquino) z siedzibą w Lublinie. Jest to pierwsza w dziejach nauki polskiej encyklopedia filozofii i piąte tego typu wydawnictwo na świecie. Powszechna Encyklopedia Filozofii została ofiarowana Narodowi Polskiemu na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II.
Celem Powszechnej Encyklopedii Filozofii jest dać rzetelne podstawy dla pełnego rozwoju klasycznie rozumianej kultury, a więc: nauki, etyki, sztuki (techniki) oraz religii.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:18

BIBLIOTEKA CYWILIZACJI

O narodzie i państwie to pierwsze polsko-łacińskie wydanie napisanej w 1926 r. w języku łacińskim pracy o. Jacka Woronieckiego Quaestio disputata de natione et statu civili. Nowatorską i w sposób oryginalny poprowadzoną refleksję nad narodem o. Woronieckiego uzupełnia w aneksie jego odpowiedź na międzynarodową ankietę o stosunku nacjonalizmu do katolicyzmu, ogłoszoną przez Maurycego Voussard. O. Woroniecki wskazuje na doniosłą rolę narodu w rozwoju moralnym każdej osoby przeciwstawiając się jednocześnie teoriom egoizmu narodowego. Naród, jako pewna "obyczajowa więź" pomiędzy jego członkami, ma za zadanie usprawniać człowieka do wyboru dobra moralnego. Kwestia o narodzie składa się z siedmiu artykułów, w których dyskutowane są: problem różnicy pomiędzy narodem a państwem, problem celu narodu i państwa, naturalnego pochodzenia narodu i państwa, obowiązywania praw moralnych w życiu jednostki oraz państwa i narodu, wyższości narodu wobec państwa, problem hierarchii miłości wobec rodaków i współobywateli oraz zagadnienie państwa narodowego. Prezentowana praca O narodzie i państwie wprowadza nas w scholastyczną tradycję dyskutowania podyktowanego gorącym pragnieniem dotarcia do prawdy, uniknięcia poznawczych błędów i ich skutków.

Środowiska feministyczne bardzo często przedstawiają aborcję tak, jakby to był niegroźny zabieg, np. usunięcie migdałów, po którym można czuć się tylko lepiej. Jeszcze częściej w ogóle nie mówi się o konsekwencjach dla życia psychicznego kobiety, która zabiła dziecko poczęte.

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:16

Okiem liberała (stronniczy przegląd prasy)

Michał Zieliński, z zaiste libertariańsko-anarchokapitalistycznym zacięciem, zapytuje we "Wprost" (nr 43/2004): Czy jeden most może kosztować tyle, ile półtora takiego samego mostu, jeden tunel tyle, ile półtora takiego samego tunelu, jedna linia metra tyle, ile dwie takie same linie, jeden basen tyle, ile pięć takich samych basenów? Owszem, pod warunkiem że mamy do czynienia z publiczną inwestycją za pieniądze podatnika.
poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:15

Dziesięć pytań

Tym razem na pytania redakcji odpowiada Stan Tymiński

poniedziałek, 13 wrzesień 2010 12:14

Wyznania świątecznego karpia

Nie od dziś wiadomo, że w wigilię Świąt Bożego Narodzenia, zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Wiadomo również powszechnie, jak gładko przebiega przedświąteczna konwersacja z Krasulą czy Gniadym. Ale czy ktokolwiek słyszał o rozmowie z rybą? Dajmy na to z karpiem?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.