Mateusz Machaj

Mateusz Machaj

sobota, 02 październik 2010 15:45

Mity podatku liniowego

Podatek liniowy uchodzi za fantastyczny, magiczny wręcz, symbol, z którego bardzo lubią korzystać partie polityczne. Z jednej strony czytamy w "Bez Dogmatu", że SLD odchodzi od wartości lewicowych, ponieważ podatek liniowy to rzekomo wymysł wolnorynkowców, a z drugiej wywiad z profesorem Winieckim w "Gazecie Polskiej", że jest on sprawiedliwy i powinien zostać wprowadzony, jeśli Polska ma zacząć się rozwijać. Zadziwiające jest to, jak wiele błędów przedstawia każda ze stron sporu.

sobota, 02 październik 2010 13:03

Kilka słów

Odpowiedź na polemikę Tomasza Cukiernika

czwartek, 30 wrzesień 2010 07:59

Kultura a wolny rynek

Gdyby nie istniało prawo własności, nie byłoby mowy o rozwiniętej kulturze. Potrzeby kulturalne pojawiają się u człowieka, ponieważ spełnione zostały potrzeby "niższego rzędu", jak się to czasem określa. Dzięki rozwojowi gospodarczemu i zaopatrzeniu w technologie (oraz kapitał, który te technologie wprowadza), człowiek może przeznaczać część zasobów na realizację innych pragnień. Pojawiają się potrzeby "wyższe".

piątek, 24 wrzesień 2010 12:30

Karl Marx, komunista

Czym jest komunizm?
Chrześcijańska wizja relacji Bóg-człowiek jest wizją w gruncie rzeczy optymistyczną. Bóg stworzył świat i człowieka obdarzonego wolną wolą z powodu miłości. Właśnie przez to pozytywne uczucie wykreował świat i ofiarował go człowiekowi. Jednakże skoro człowiek został obdarzony wolną wolą, to może podejmować wybory słuszne lub błędne. Takim wyborem było zerwanie jabłka przez Adama. Przez to pojawiła się alienacja Boga od człowieka. Nie jest to jednak alienacja metafizyczna, tylko alienacja moralna. Odseparowanie od Boga wynika z tego, że człowiek dopuścił się takiego, a nie innego wyboru. Należy także wyraźnie podkreślić, że człowiek nie musi popełniać błędów i grzeszyć, aby być wolnym. Można być wolnym i jednocześnie nie popełniać błędów (w praktyce jest to niezwykle trudne). Jednakże sama wolność nie implikuje konieczności popełniania grzechu jako świadectwa wolności.

czwartek, 23 wrzesień 2010 11:33

Socjalizm jest niemożliwy

Socjaliści przez wiele lat milczeli w kwestii komunistycznego raju, który ma być stworzony, gdy dojdą do władzy. Żaden z nich nie odpowiadał na pytanie, w jaki sposób zostaną rozwiązane podstawowe problemy nowego społeczeństwa.

wtorek, 31 sierpień 2010 20:55

Utopia kredytu społecznego

Od momentu powstania kapitalizmu rozwijała się jego naukowa analiza nazwana "teorią ekonomii". Wraz z tą naukową rozwijał się, jak to niektórzy określają, "podziemny nurt ekonomii". Za-sadzał się on zasadniczo na teoriach "podkonsumpcji" lub też "nadprodukcji".

wtorek, 31 sierpień 2010 19:29

Feministyczna dysekonomia

Jedną z najlepszych metod argumentacji i próby przekonania przeciwnika w dyskusji do swojego stanowiska jest zadawanie prostych pytań. Niektóre pytania mogą być wręcz tak kłopotliwe, że strona na nie odpowiadająca musi zdobyć się na wyjątkowo zawiłe tłumaczenie, aby odwrócić naszą uwagę od sedna problemu i wskazania na błąd w rozumowaniu oponenta.

wtorek, 31 sierpień 2010 18:45

Eurosocjalizm? Notatka z Wiednia

W prorynkowych środowiskach przyjął się zwyczaj nazywania wszystkich przeciwników rozwiązań rynkowych "socjalistami". Wydaje się to jednak nie do końca uprawnione, ponieważ jest zasadnicza różnica między socjaldemokracją, która dzisiaj opowiada się za zawansowanym etatyzmem, a socjalizmem, zgodnie z którym należałoby usunąć własność prywatną. Oczywiście, obydwa nurty mają podobne podłoże, filozofię i historię. Niemniej jednak w praktyce różnią się między sobą.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 10:56

Jan Paweł II mówił o wolności

Jan Paweł II przez całe swoje życie występował przeciwko determinizmowi i różnym jego odmianom, które zaraziły mnóstwo doktryn i ideologii. Człowiek nie jest trybem w żadnej maszynie społecznej, lecz jest istotą, obdarzoną wolną wolą. Oznacza to, że może wybierać między rozmaitymi drogami działania i nie jest skazany z góry na żaden scenariusz w jego życiu. Sam człowiek staje przed różnymi opcjami i decyduje, jakie sobie wytyczać szlaki, według jakich reguł postępować, jakie talenty rozwijać, z którymi ludźmi spędzać swoje życie.

niedziela, 29 sierpień 2010 08:14

O własności intelektualnej

Za sprawą niedawnej serii artykułów autorstwa Tomasza Teluka rozpętała się dyskusja na temat tak zwanej własności intelektualnej. Początkowo w "Najwyższym Czasie", następnie w Internecie, a w końcu w ostatnim numerze "Opcji" pojawiały się jego teksty w obronie własności intelektualnej. Ponieważ sprawa jest kluczowa dla organizacji całego systemu gospodarczego, postanowiłem przedstawić austro-libertariańską analizę "własności intelektualnej".

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.