poniedziałek, 21 czerwiec 2010 16:29

Heterofobia

Napisane przez

Po udanych przemarszach przeciwników dyskryminacji osób "kolorowych", dyskryminacji kobiet, dyskryminacji ekosfery, ulicami zachodniego świata przetaczają się hałaśliwe demonstracje "przeciwników homofobii". Co ze swojej istoty jest celem tych zgromadzeń, skoro "prywatne" praktykowanie homoseksualizmu cieszy się dzisiaj tą samą równością, co "prywatne" praktykowanie "heteroseksualizmu"? O zdobycie społecznej akceptacji dla tego typu praktyk?

 

Współczesny politycznie zorganizowany homoseksualizm nieraz powołuje się na obiegową opinię świata nauk humanistycznych, że potęgę kulturową starożytnej Grecji stworzyli homoseksualiści, a w każdym razie, iż twórcy tej kultury uważali homoseksualizm za całkowicie akceptowalną formę zachowań. Czy na tę opinię można się zgodzić? Czyżby jednym z filarów Europy był homoseksualizm?
Książka Heterofobia? dr. Marka Czachorowskiego krytycznie podejmuje zagadnienie homoseksualizmu, odsłaniając słabość tzw. naukowej argumentacji jej zwolenników. Autor, filozof i etyk, z precyzją, wspierając się bogatym materiałem źródłowym, ukazuje m.in. fałszywość teorii, jakoby wybitni filozofowie starożytnej Grecji przychylnie odnosili się do homoseksualizmu. Krok po kroku obala też pozostałe mity na ten temat. Autor omawia również homoseksualną mitologię naszych czasów.
Książka uzyskała pozytywną opinię wielu środowisk katolickich, m.in. ks. biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, który bardzo życzliwie odniósł się do jej treści podczas spotkania na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin i Jesiennej Sesji Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego, na Jasnej Górze w dniu 24 września br.
Od założenia w 1999 roku wydawnictwo Maternus Media oferuje głównie pozycje naukowe i popularno- naukowe, największy nacisk kładąc na aspekt filozoficzno-pedagogiczny. W środowisku wywodzącym się z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z niepokojem obserwowane są objawy kryzysu, jaki nasila się w różnych dziedzinach wychowawczych. Przyczyna tego kryzysu tkwi w tzw. błędzie antropologicznym. Wobec tego faktu nie można pozostać obojętnym. Stąd podejmowanych jest wiele przedsięwzięć wydawniczych, propagujących zdrową myśl o człowieku. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie wydanie książki dr. Marka Czachorowskiego. Jej celem nie jest potępienie samego człowieka-homoseksualisty, któremu zawsze należny jest szacunek ze względu na to, że jest osobą, lecz wykazanie braku podstaw tzw. naukowo udowodnionych tez popierających homoseksualizm.

Marek Czachorowski, Heterofobia? Homoseksualizm a greckie korzenie Europy, Maternus Media, Tychy 2006.

Wyświetlony 4287 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.