poniedziałek, 21 czerwiec 2010 18:02

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisane przez

OBYWATELE I OBYWATELKI !

Tak, jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 r. Podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy. Wszystkie doniosłe reformy będą kontynuowane w warunkach ładu, rzeczowej dyskusji i dyscypliny. Odnosi się to również do reformy gospodarczej. Nie chcę składać obietnic. Przed nami trudny okres. Po to, aby jutro mogło być lepiej, dziś trzeba uznać twarde realia, zrozumieć konieczność wyrzeczeń. Jedno chciałbym osiągnąć ? spokój. Jest to podstawowy warunek, od którego zacząć się powinna lepsza przyszłość. Jesteśmy krajem suwerennym. Z tego kryzysu musimy więc wyjść o własnych siłach. Własnymi rękami musimy odsunąć zagrożenie. Historia nie przebaczyłaby obecnemu pokoleniu zaprzepaszczenia tej szansy. Musimy położyć kres dalszej degradacji, jakiej ulega międzynarodowa pozycja naszego państwa. 36-milionówy kraj w sercu Europy nie może pozostawać w nieskończoność w upokarzającej roli petenta. Nie wolno nam nie dostrzegać, że znów odżywają szydercze opinie o "Rzeczypospolitej, co nierządem stoi". Trzeba uczynić wszystko, by opinie takie trafiły do lamusa historii. W tym trudnym momencie zwracam się do naszych socjalistycznych sojuszników i przyjaciół. Wielce sobie cenimy ich zaufanie oraz stałą pomoc. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu, gwarancją nienaruszalności naszych granic. Polska jest i będzie trwałym ogniwem Układu Warszawskiego, niezawodnym członkiem socjalistycznej wspólnoty narodów. Zwracam się również do naszych partnerów w innych krajach, z którymi pragniemy rozwijać dobre, przyjazne stosunki.

Prezes Rady Ministrów, generał Wojciech Jaruzelski
"Głos Wybrzeża", 14 grudnia 1981


Jerzy Grygolunas
HUTA "POKÓJ"
Biała stal płynie ciężko. Dymią gliniane stągwie.
Zielone jest powietrze, kiedy oczy odwrócisz od pieca.
Hutnicy spod ręki zgiętej sprawdzają różowe ognie.
Biała stal płynie w formy fosforowaną rzeką.
Tu budują Warszawę: mosty, szyny, żelbeton.
Odbudowują Polskę: zgięci, w formy wsłuchani.
Kiedy wysoko jak żagle dym unosi się z pieców,
przyszłym miastom, fabrykom, nowe nazwy wymarzasz.
"Kuźnica", nr 7, 1950


I KONGRES ZSP

W niedzielę bm. zakończył się w Warszawie I Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich. Jako jedno z ważnych zadań określono troskę o rozwój samorządności uczelni, o zwiększenie udziału przedstawicieli ZSP w organach kolegialnych szkoły wyższej. W uchwale w sprawach międzynarodowych wyrażono spore zaniepokojenie obecną skomplikowaną i pełną napięć sytuacją międzynarodową wywołaną polityką konfrontacji prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych. W części końcowej uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego, Sekretarz KC PZPR, Jan Główczyck, Sekretarz KC PZPR, Waldemar Świrgoń, członek Prezydium, Sekretarz NK ZSL, Roman Szarek, Członek Prezydium CK SD, Andrzej Lewiński, Sekretarz Generalny RK PRON, Jerzy Jaskiernia, kierownicy wydziałów KC PZPR, ministrowie, przedstawiciele kierownictwa bratnich związków młodzieży.
"Żołnierz Wolności", 12 marca 1985
oprac. D. Leszczyński

 

Wyświetlony 4858 razy

Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.