wtorek, 31 sierpień 2010 20:47

Internetowe Wspólnoty Obywatelskie w budowie społeczeństwa przyszłości

Napisane przez

Czasy przełomowe nieraz charakteryzowały się wieloma napięciami. Wymagało to czasami sięgnięcia po zupełnie nowe środki, by je rozwiązać. Nie inaczej jest również dziś. Pogłębiająca się coraz bardziej frustracja społeczna, wynikająca z bardzo małej skuteczności i efektywności działań polityków oraz struktur, które oni reprezentują, zaowocowała pogłębiającą się niewiarą w możliwość wymuszenia zasadniczych zmian w kształcie funkcjonowania państwa oraz jego instytucji.

Najbardziej wymownym tego potwierdzeniem jest coraz mniejsza frekwencja przy urnach w czasie wyborów. Jak dotąd nikt nie podjął nawet próby przekonania głosujących nogami do zmiany swej postawy. Zresztą ze strony kolejnych ekip sprawujących władzę brak jest jak dotąd jakichkolwiek pomysłów, co należałoby w tym kierunków zrobić. A faktycznie bez zmobilizowania szerokich mas społeczeństwa do solidarnego działania nie ma co marzyć o przełamaniu zaklętego kręgu niemożności. Wędrówka od wyborów do wyborów z tym samym sztafażem partyjnego pustosłowia i pozornych działań może prowadzić tylko do anihilacji kolejnych ekip sprawujących władzę.
Społeczeństwo mające przed sobą tyle problemów co nasze nie może być bierne. Musi ono niezależnie od zawirowań na scenie politycznej budować solidarnie swoje obywatelskie struktury. Solidarnie to nie znaczy jednomyślnie. Solidarność oznacza tylko zgodę co do podstawowych celów oraz kryteriów oceny ich realizacji. Budowa tych struktur obywatelskiego społeczeństwa powinna się zacząć w gminie i to od podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.
Czy w ogóle jest to możliwe? Wydaje się, że tak, pod warunkiem wykorzystania zdobyczy technologicznych, jakimi dziś dysponujemy. Korzystając z sieci rozległej, a więc z Internetu można powołać do życia prawie we wszystkich gminach w naszym kraju Internetowe Wspólnoty Obywatelskie, które będą zrzeszać całkowicie dobrowolnie wszystkich, którzy są zainteresowani sprawami lokalnej społeczności, i to niezależnie od tego, gdzie aktualnie mieszkają, jakim mówią językiem oraz jakiego są wyznania. Ważne jest to, że chcą się czynnie interesować tym, co się dzieje w danej lokalnej społeczności.
Internetowa Wspólnota Obywatelska nie będzie zatem miała żadnych granic, gdyż Internet łączy wszystkich, którzy tylko tego chcą, niezależnie od tego, czy są bliskimi sąsiadami, czy też są od siebie oddaleni o tysiące kilometrów. Jest to więc nowa jakość, która może doprowadzić do stopniowej przebudowy mentalności społeczeństwa, tworząc jednocześnie nowe perspektywy i możliwości tak dla lokalnych społeczności, jak również państw i narodów.

Środki dialogu w Internetowych Wspólnotach Obywatelskich
Internetowe Wspólnoty Obywatelskie powinny być organizmami, w których stale będzie prowadzony ożywiony dialog. Może on być oparty na już dziś istniejących licznych gminnych portalach i serwerach oraz osiedlowych sieciach komputerowych. Jest to niemal gotowa infrastruktura techniczna, dzięki której można będzie budować Internetowe Wspólnoty Obywatelskie.
Sam dialog można realizować rozmaitymi środkami pozwalającymi na wymianę poglądów i ich prezentację czy też na zwyczajne pogaduszki albo plotki. Dialog pomiędzy wieloma ludźmi można będzie prowadzić dzięki wielu istniejącym dziś grupom dyskusyjnym. W mniejszych kręgach nadają się do tego fora dyskusyjne, które zorganizować może niemal każdy, nawet nie mając dużych zasobów finansowych.
Bezpośrednie rozmowy można odbywać korzystając z licznych dziś darmowych komunikatorów, prowadząc za ich pomocą tzw. chaty. Dla szybkiej wymiany korespondencji nie ma lepszego środka niż poczta elektroniczna. Powszechna i szybka informacja jest możliwa dzięki masowemu dostępowi do różnego typu poczty elektronicznej, w tym również darmowej. Bardzo istotnym uzupełnieniem jest telefonia komórkowa. Ta ostatnia zresztą rozwija się bardzo szybko.
Swoje poglądy czy zainteresowania, jak również profesjonalną działalność można prezentować oraz prowadzić za pomocą swoich własnych witryn internetowych. Ich budowa i prowadzenie w środowisku wspólnoty może być o wiele tańsze i bardziej efektywne niż poza nią. Internetowe Wspólnoty Obywatelskie mogą też patronować kawiarniom internetowym.
Te wszystkie możliwości są w zasięgu ręki każdego człowieka, który potrafi czytać i pisać. Warto, zatem zastanowić się, co można osiągnąć, posługując się tymi środkami.

Internetowe Wspólnoty Obywatelskie wsparciem rodziny
Rodziny żyjące dziś często w trudnych warunkach mogą zyskać w Internetowych Wspólnotach Obywatelskich istotne wsparcie dla siebie. Można wskazać tu niektóre z możliwości, jakie wydają się znajdować niemal w zasięgu ręki.
Jedną z największych klęsk społecznych obecnych czasów jest bezrobocie. W Internetowych Wspólnotach Obywatelskich można będzie łatwo zorganizować giełdy wymiany usług oraz towarów. Za ich pośrednictwem można będzie kojarzyć tych, którzy poszukują wykonawców różnego typu usług, oraz tych, którzy podejmą się ich realizacji. Nawet jeżeli będą to najczęściej prace dorywcze, to i tak warto pomyśleć serio o takiej formie aktywizacji zawodowej, bo jest ona w stanie szybko poprawić często bardzo trudną sytuację materialną osób niepracujących oraz ich rodzin.
Wymiana towarów ? zarówno tych używanych, jak i nowych, pozwoli nie tylko pozbyć się przedmiotów nieraz w pełni jeszcze nadających się do użytku, ale z uwagi na modę czy też szybkie zmiany technologiczne uważane za mniej przydatne. Ustalając na nie symboliczne ceny, można będzie znaleźć szybko nabywcę. Ryzyko oszustw, owszem, istnieje, ale nie wydaje się być ono większe niż przy innych rodzajach działalności, tym bardziej że w lokalnych środowiskach mało kto jest anonimową postacią.
Internetowe Wspólnoty Obywatelskie, łącząc ze sobą ludzi praktycznie nieraz rozrzuconych po całym świecie, pozwolą na utrzymanie żywszych kontaktów osobistych, przeciwdziałając w pewnym stopniu negatywnym skutkom dłuższej emigracji. W takiej społeczności łatwiej też będzie znaleźć partnerów gotowych do współpracy w realizacji zwłaszcza drobnych przedsięwzięć biznesowych. Nie będzie to wcale konkurencja dla wielkich międzynarodowych korporacji. Jednak z uwagi na możliwość szybkiego działania Internetowe Wspólnoty Obywatelskie zapewne znajdą znaczące miejsce w tworzącej się na naszych oczach globalnej wiosce. Jednak wartością, którą do niej mogą wnieść, jest utrzymanie bliskich więzów pomiędzy ludźmi. To jest wielka szansa nie tylko dla rodzin i lokalnych społeczności, ale również dla Polonii, rozrzuconej niemal po całym świecie.

(?)

 

 

Helmut Kopański
Wyświetlony 3121 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.