Nr 6/30 czerwiec 2004

Nr 6/30 czerwiec 2004

 

W numerze:


czwartek, 30 wrzesień 2010 07:41

Nazistowskie państwo opiekuńcze (cz. 5)

Napisane przez
Ubezpieczenia społeczne NSDAP przeprowadziło reformę ubezpieczeń społecznych. W 1934 r. zlikwidowano ich samorządność. W 1938 r. objęto rzemieślników ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, a rolników ? chorobowymi. W 1941 r. zniesiono możliwość zmniejszania świadczeń w szczególnych wypadkach. Od 1942 r. zapewniono górnikom lepsze emerytury. Przymusowe ubezpieczenia społeczne dziś, jak i za rządów NSDAP są instrumentem lewicowych rządów w procesie zniewalania obywateli i rozbijania rodzin, będących zagrożeniem dla totalnej władzy państwa. Ubezpieczenia społeczne obiecują złudne i nieosiągalne bezpieczeństwo socjalne za cenę realnej, coraz większej biedy.
Deregulacja Margaret Thatcher jest zdania, że wysokie podatki i przeregulowanie gospodarki powoduje ucieczkę bogactwa i talentów do bardziej sprzyjających rozwojowi gospodarek. I w końcu paradoksalnie oba czynniki ? nadmierne opodatkowanie i rozbuchane regulacje, które zwiększają państwową kontrolę, spowoduje w rezultacie zmniejszenie się autorytetu państwa ? coraz więcej aktywności gospodarczej przesunie się poza prawo i wejdzie do nieformalnej lub czarnorynkowej strefy. (...) kapitalizm najlepiej działa przy minimum regulacji. (...) każda regulacja wprowadza restrykcje dla wolności, każda regulacja powoduje koszty. (...) Kapitalizm może dobrze działać tylko wtedy, gdy ciężary fiskalne i regulacyjne w stosunku do jednostek i do biznesu są lekkie1. Stanisław Wellisz uważa, że rząd, który usiłuje robić zbyt wiele, traci kontrolę nad wszystkim. Nie będzie w tych warunkach możliwe systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia biznesu, będzie natomiast kwitło przekupstwo, marnotrawstwo i nieudolność2. Profesor ekonomii George J. Stigler, laureat Nagrody Nobla z…
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:40

Trójwymiarowa wolność

Napisane przez
We współczesnej publicystyce panuje chaos pojęciowy. Lewicowy rząd prowadzi prorynkową politykę, natomiast partie prawicowe opowiadają się za państwowym interwencjonizmem w gospodarce. Każda teoria polityki proponuje własne rozumienie wolności. Pora na rewizję doktryn politycznych w omawianym aspekcie. Jednowymiarowy podział na lewicę i prawicę to anachronizm.
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:39

Fenomen Wal-Martu

Napisane przez
Czy jeden skromny człowiek z prowincji może stworzyć kapitalistyczne imperium? Czy amerykański sen to nie zwyczajna blaga, a kariera przysłowiowego pucybuta, wspinającego się mozolnie w pocie czoła na sam szczyt powodzenia, to nie tani chwyt propagandowy, podawany otumanianym przez kapitalistów masom? Historia życia twórcy Wal-Martu, tj. największej amerykańskiej sieci sklepów detalicznych, potwierdza, że American dream to rzeczywistość, a nie wytwór fantazji apologetów wolnego rynku i wolnej przedsiębiorczości.
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:37

Wilczy kapitaliści i inni barbarzyńcy

Napisane przez
Z wielkim zainteresowaniem jak również zaniepokojeniem przeczytałem artykuł p. Jerzego Pawlasa pt. "Barbarzyństwo supermarketów", w której można znaleźć supozycję jakoby istnienie supermarketów było jedną z głównych przyczyn bezrobocia w Polsce. Tego typu hasła doskonale się wpisują w retorykę premiera RP in spe Andrzeja Leppera i z pewnością są wodą na młyn dla jego wesołej ferajny, pełnej znawców ekonomii w rodzaju Renaty Beger czy Danuty Hojarskiej. Lepiej zająć się jednak rzeczową argumentacją.
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:34

W obronie supermarketów

Napisane przez
W artykule pod wstrząsającym tytułem "Barbarzyństwo supermarketów", Jerzy Pawlas prowadzi sąd nad supermarketami, domagając się ograniczenia ich ekspansji, a może nawet i likwidacji. Z argumentacji autora można wnioskować, że jest on rzecznikiem tzw. małego handlu (przynajmniej cztery osoby zatrudnione w drobnym handlu stają się bezrobotne, gdy tworzy się jedno nowe miejsce pracy w dużym sklepie) oraz Urzędu Skarbowego (podczas gdy na całym świecie handel przynosi zyski, to działające w Polsce zachodnie sieci handlowe wykazują straty)
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:33

Barbarzyństwo etatystów

Napisał
Kiedy w ostatnim numerze "Opcji na Prawo" (nr 5 z 2004 r.) czytałem artykuł Jerzego Pawlasa pt. "Barbarzyństwo supermarketów", wydawało mi się, że nie czytam mojego ulubionego miesięcznika, a komunistyczną "Trybunę"! Nie spodziewałem się, że takie etatystyczne brednie wyczytam w prawicowej gazecie.
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:31

W kapitalizmie decydują konsumenci, a nie urzędnicy

Napisane przez
W nr. 5 "Opcji" p. Jerzy Pawlas w tekście pt. "Barbarzyństwo supermarketów" przemycił sporo antykapitalistycznej, lewicowej i niemal totalitarnej retoryki. Jego populistyczno-etatystyczne hasła, wygłoszone chyba tylko ku poklaskowi aktywistów z biało-czerwonymi krawatkami (ale czy "Opcja na Prawo" to jest to właściwe medium?), nie tylko niewiele mają wspólnego z prawicowością, ale i naszą zachodnio-łacińską cywilizacją (etatyzm to przecież bizantynizm czystej wody!).
czwartek, 30 wrzesień 2010 07:20

Proszę o powagę

Napisane przez
Kilka artykułów zamieszczonych w "Opcji" podjęło temat liczby ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. Wszystkie prowadzą do wniosku, że jego rozmiary zwykle są zawyżone. Nie przeczę, że tak może bywać. Znam też jednak przykłady przeciwne. Wiem, że informacje na ten temat mają się pojawić w jednym z najbliższych numerów.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.