Nr 3/140, lipiec 2015 r.

Nr 3/140, lipiec 2015 r.

sobota, 12 wrzesień 2015 13:17

Mówić prawdę czy kłamać?

Napisane przez
Stanisław Michalkiewicz zapytany, dlaczego stroni od angażowania się w politykę, odpowiedział: „bo nie lubię manipulować”. Manipulacja jest główną zasadą współczesnego rządzenia. Podniesiona do rangi „nauki” jest umiejętnością uzyskiwania legitymacji władzy za pomocą wyuczonych „chwytów”. Jest ubocznym produktem idei postrewolucyjnej „demokracji” i masowego społeczeństwa. Ale też jest czymś szerszym, samą osnową konstrukcji społecznej. Dawniej, kiedy władza pochodziła od Boga i nie musiała być uzasadniana wolą większości, król nie musiał kłamać, by poddani akceptowali prawa tronu. Dzisiaj – jak to ujął kiedyś Janusz Korwin-Mikke – króla nie ma, ale potrzeba „sztuki królewskiej” pozostała... Ktoś rządzić musi. Demokracja stawia nam na piedestale tzw. społeczeństwo obywatelskie, złożone – niczym grecka agora – wyłącznie z rozgarniętych ludzi wolnych, roztropnych i szlachetnych, którzy są w stanie wyrobić sobie zdanie na każdy ważny temat i w głosowaniu decydować o sobie. Owszem, demokracja wśród obywateli może działać. Tak…
sobota, 12 wrzesień 2015 13:11

Od Redakcji

Napisał
Demokracja, jako słaby i skorodowany system okazuje się zawodna. Kadencyjność, sprzeczność interesów poszczególnych grup rządzących, rozbieżność dążeń elektoratu i wybieranej przezeń władzy, wszystko to staje się powodem doskonalenia technik wywierania wpływu na opinię publiczną. Wdrażanie przez tzw. siły postępu kolejnych projektów przemian społecznych, wymaga wsparcia ze strony odpowiedniej agitacji. Tuba propagandy, którą są media, została dobrze wypróbowana w trwającym do niedawna projekcie komunistycznym. Mimo, że komunizm, jako system, został rozmontowany, opisany kierunek wykorzystania gazet i nośników elektronicznych nie uległ znacznej poprawie. W świecie zdominowanym przez idee liberalnej demokracji mamy do czynienia z kolejną rewolucją i jej licznymi przejawami. Postępuje szeroko zakrojone wdrażanie zamysłu zdemontowania reszty tradycyjnych matryc zachowań i stosunków społecznych. Obserwujemy miękki odgórny przewrót moralny i światopoglądowy, dekonstrukcję rodziny i wspólnot narodowych. Świat podbijany jest przez jedynie słuszny model gospodarczy. Trwa instalacja systemu globalistycznego, coraz częściej kojarzonego z neokolonializmem,…

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.