Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz

środa, 03 listopad 2010 18:57

Po co są media?

Zwykle odpowiada się naiwnie i standardowo, że są one po to, aby informować połeczeństwo o tym, co dzieje się w kraju i za granicą. Z drugiej strony same media starają się taką opinię podtrzymać. Opinię ?misji? informacyjnej, opinię ?bezstronności?, opinię ?fachowości? upowszechniają o sobie największe gazety i wszystkie programy radia i telewizji. Tymczasem, jak zauważa wielu ludzi bliżej znających rynek medialny, nic z tych rzeczy.

środa, 03 listopad 2010 11:45

Przedwojenny dziennikarz

Jedną z ról odgrywanych przez media na współczesnej scenie życia jest ich za-angażowanie polityczne, czego nie sposób ani potępić, ani zabronić, wszyscy wszak korzystamy z wolności, w tym również do wyrażania swoich opinii w kwestii władzy i rządów. Sposób tego chorobliwego wręcz zainteresowania z użyciem brutalnych, bezwzględnych, a nawet poniżających metod skłania do postawienia po raz kolejny tytułowego pytania.

czwartek, 30 wrzesień 2010 21:27

Walka z cieniem akcjonariatu pracowniczego

Panująca dziś wolność prasy i słowa oraz pluralizm polityczny, ekonomiczny, związkowy i wszelki inny, umożliwia publiczną prezentację każdego, nawet najbardziej absurdalnego poglądu czy też propozycji, pod warunkiem, że nie narusza ona paragrafów kodeksu karnego, cywilnego i pozostałych przepisów prawa. Na tym też polega wolność i demokracja. Każdy ma prawo głosu. Popularną formą korzystania z tego prawa jest publikacja własnych opinii na dany temat. Do rzadkich przypadków na-leżą opinie przedstawiające obiektywny stan rzeczy, uwzględniające zróżnicowane poglądy, sprzeczne stanowiska i bezsporne fakty. Dużo częściej opinia taka polega na zręcznym i wybiórczym doborze wydarzeń, z tendencyjnym komentarzem, pomijaniem sprzecznych z tym stanem rzeczy dowodów oraz na stanowczym i pryncypialnym wyciąganiu wniosków wynikających z tak przygotowanego materiału.

czwartek, 30 wrzesień 2010 10:08

Strażnik skarbu

Mało kto o tym wie, że Polska jest jednym z najbogatszych w surowce mineralne krajów Europy. W powodzi powszechnego narzekania i biadolenia na brak pomysłów gospodarczego ożywienia światowy dorobek polskiego górnictwa i nauk o Ziemi ulega zapomnieniu i lekceważeniu. Ta właśnie niewiedza o gospodarczym dziedzictwie jest też miarą upadku polskich elit, której jednym ze skutków jest narastające bezrobocie i pogłębiająca się bieda. Dziedzictwo to nie tylko związane jest z eksploatacją węgla kamiennego. Ostatnio i to górnictwo też zaczyna odnosić skromne sukcesy ekonomiczne związane z podwojeniem ceny węgla na rynkach międzynarodowych. Ucichły strajki i protesty. Zaprzestano gwałtownych nacisków na daleko idącą likwidację górnictwa.

środa, 29 wrzesień 2010 14:38

KGHM Polski Złom

Coraz większy udział złomu w produkcji KGHM Polska Miedź SA w Lubinie uzasadnia tytułową propozycję zmiany jej nazwy. To nie jest złośliwość czy też uszczypliwość. To fakt. Ktoś mógłby powiedzieć, że smutna rzeczywistość. Mimo tradycyjnie ujemnych skojarzeń dotyczących handlarzy złomem, na towarze tym równie dobrze się zarabia, jak na górnictwie złóż rud miedzi. Po prostu KGHM z roku na rok coraz więcej miedzi produkuje ze złomu. Dumne górnictwo Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) powoli odchodzi w przeszłość. Nowy kierunek zaopatrzenia hut w surowiec zasługuje na uznanie. Jest nim właśnie pozyskiwanie złomu miedzi na rynku krajowym i europejskim.

Na świecie trwa nieustanna rywalizacja ekonomiczna, gospodarcza i cywilizacyjna, o której najistotniejsze informacje w sposób bardzo skąpy podawane są do wiadomości publicznej. O jej gospodarczych skutkach nie uczy się w szkole, nie pisze się popularnych książek, nie tworzy się filmów nagradzanych na festiwalach. Pomijam tu wiedzę statystyczną, jaką wykłada się również na wyższych uczelniach, której nie sposób zapamiętać dłużej niż jeden dzień po egzaminie.

środa, 01 wrzesień 2010 00:23

Sztuczna i naturalna unia narodów

Przypadek Sodomy i Gomory powtarza się z coraz większą regularnością w czasach współczesnych. Wynika to z przekonania kolejnych pokoleń, że są one w stanie zapewnić jednocześnie pokój, dobrobyt i bezpieczeństwo. Tymczasem, ludzkie poglądy na pokój i powodzenie w konfrontacji z żywiołem ziemskim rozlatują się jak domki z kart.

wtorek, 31 sierpień 2010 22:45

Dym w Moskwie

Od czasu, kiedy prawie dwieście lat temu Napoleon Bonaparte musiał na skutek pożaru uchodzić z Moskwy, takich dymów w metropolii tej jeszcze nie było. Na skutek panujących w sierpniu długotrwałych upałów i temperatury w granicach 40 stopni Celsjusza wysychają otaczające stolicę Rosji bagna i torfy. Tak jak wszystko w Rosji jest nieogarnięte, tak i przestrzeń tych wyschniętych torfowisk w otoczeniu miasta wynosi około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych! To trochę więcej niż jedna trzecia część powierzchni Polski. Akcją gaszenia zajęci są najwyżsi dostojnicy rosyjskiego państwa.

wtorek, 31 sierpień 2010 20:55

Wszyscy kapitalistami

Brak pieniędzy na najbardziej podstawowe potrzeby w każdej rodzinie, gminie, państwie, a nawet w tak bogatych wspólnotach politycznych, jak USA czy UE, jest zauważalny nawet przez ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo ekonomią, polityką i gospodarką w skali makro i mikro.

Wielkie mocarstwa decydujące o losach świata mało liczyły się, by nie powiedzieć, że wcale, z Polską, polskim interesem, zobowiązaniami względem Polaków za ich wkład w zwycięskie dla nich wojny i odzyskanie niepodległości. Począwszy od USA, gdzie bohaterami narodowymi są Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, a skończywszy na ruchu "Solidarność", który zapoczątkował zmiany w podziale politycznym Europy, ustalonym w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, udział Polaków w tworzeniu nowoczesnych państw Europy i świata był zawsze znaczący.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.