Marek Warecki, Wojciech Warecki

Marek Warecki, Wojciech Warecki

czwartek, 23 wrzesień 2010 10:28

Colt i nagan

Colt i nagan, stoją jeden obok drugiego, najsławniejsze na świecie maszynki do strzelania, lecz o jakże odmiennej tradycji i rodowodzie. Jest rzeczą, co prawda, obojętną dla - jeśli można użyć takiego określenia - "usługobiorcy", czy w myśl zasad preferowanych przez użytkowników colta dostanie kulkę z przodu - prosto między oczy, czy też zgodnie ze zwyczajem hołdowanym przez zwolenników nagana: w potylicę - nie-mniej, na szczęście samemu nie będąc w tak wysoce kłopotliwej i nieprzyjemnej sytuacji, możemy pokusić się o chwilę zadumy i refleksji nad zaiste przedziwnymi meandrami ich dziejów, czyniących z nich symbole diametralnie różnych cywilizacji.

wtorek, 31 sierpień 2010 19:32

Antymanipulator Polityczny

Czy politycy manipulują? Jak większość ludzi. Ale więcej czy mniej? Na oko - zwłaszcza ci "telewizyjni" - więcej, ale może się mylimy? Czy istnieje jakaś specyfika manipulacji przynależnej politykom? Wedle słownikowej definicji1 MANIPULACJA to jedna z technik sprawowania władzy. Politycy, niewątpliwie częściej niż inni ludzie są zatroskani o sprawy świata, mając w pogardzie swój portfel, ale może i to nieprawda? Jednak, jeśli manipulują, to jak właściwie to robią?

Co to jest polityka i czy jest brudna?
Polityka to skuteczna troska o dobro wspólne i tu ważna uwaga: wspólne, a nie polityka, partii, jego rodziny czy znajomych. Trudno odmówić politykom prawa do zachwalania towaru, jakim są oni sami, a nawet programu, jaki prezentują. Prawdę powiedziawszy, trudno też wymagać, aby przychodzili do studia w krótkich spodenkach i mówili o rzeczach, o których nie mają bladego pojęcia... chociaż, to ostatnie, już nie jest takie pewne. Można powiedzieć, że politykom przysługuje prawo do perswazji, czyli przekonywania nas do głosowania właśnie na nich w dobrze pojętym naszym interesie. Zapewne, gdyby ? w przypadku wyborów do sejmu ? w Polsce obowiązywały okręgi jednomandatowe ? "gra" byłaby bardziej klarowna i przejrzysta.
Teraz druga kwestia. Perswazja: to złożona synteza intelektualnych, moralnych i emocjonalnych składników (elementów) mowy skierowanej do rozumu, woli i uczuć adresata1 . W demokrację perswazja jest wpisana immanentnie (trudne słowo). Z jednej strony zgadzamy się na to, ale z drugiej bronimy się przed manipulacjami polityków.

piątek, 20 sierpień 2010 11:34

Wstęp do typologii komuchów

Pragnąc zapełnić bolesną lukę dotyczącą typologii komuchów, spieszymy całą mocą i oddaniem, by za pomocą narzędzi psychologii społecznej zapełnić tę smutną pustkę w ludzkiej wiedzy.

wtorek, 03 sierpień 2010 11:11

Bóg kocha liberałów!

Podczas niedawno zakończonej kampanii wyborczej w środowiskach i mediach katolickich szeroko był lansowany pogląd, że chrześcijanin nie może być liberałem, albowiem jest to grzechem, i to grzechem śmiertelnym – jak można sądzić z tonu wypowiedzi1. My śmiemy twierdzić, że jest wręcz przeciwnie, niż to się wydaje autorom głoszonej tezy. Bóg kocha liberałów! I to nie tylko dlatego, że wszyscy na tym świecie, poniekąd jesteśmy na kredyt...

wtorek, 03 sierpień 2010 08:00

Opowieść wigilijna

Naszą opowieść dedykujemy wszystkim pracownikom Urzędów Skarbowych.
Motywem do napisanie poniższego utworu było nasze pragnienie uregulowania zaległości podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz złożenie skromnego hołdu tym anonimowym, a tak bardzo ofiarnym bojownikom frontu fiskalnego. Niech żyją! <br>
Pragniemy podziękować Panu Karolowi Dickensowi za współpracę i napisanie pierwszego szkicu tego opowiadania. Jednocześnie donosimy, że z tego, co nam wiadomo, tenże Dickens Karol syn....(Niestety nie pamiętam) nie ujawnił dochodów z poniższego opowiadania i nie uwzględnił w swoich zeznaniach podatkowych.

niedziela, 01 sierpień 2010 20:30

Wywiad "na żywo"

? Witamy Pana w naszym programie i cieszymy się, że przyjął Pan zaproszenie. Telewidzom przypominamy o sondzie esemeowej, w której możemy głosować "Tak" lub "Nie", za programem naszego gościa. Pozwoli Pan, że zadam pierwsze pytanie, czy to, co Pan proponuje jest realizowalne? Eksperci twierdzą, że to czysta demagogia.

Na jednym z zebrań intelektualnej society warszawskiej dwudziestolecia międzywojennego podekscytowany mówca, chwaląc czyjeś zasługi na polu społecznym, wykrzyknął:
?Niech żyje uczciwość! ? A z czego? ? zapytał znajdujący się na sali znamienity pisarz, tłumacz i krytyk Tadeusz Boy Żeleński1.

wtorek, 27 kwiecień 2010 16:54

Umrzeć ze śmiechu

Niedługo na drodze nieuchronnego darwinowskiego doboru naturalnego, będziemy najdowcipniejszą cywilizacją w tej części wszechświata. A może i w całym...

W latach 60. po pijanemu potrafił przez otwarte okno krzyczeć na całą Świerczewskiego, że nienawidzi komunistów i że ich powywiesza. Kiedyś przyszli po niego ubecy, to ich zrzucił ze schodów. W stanie wojennym tym ubekom z białego samochodu też ubliżał przez okno 1).

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.