Krzysztof Nestor Kuźnik

Krzysztof Nestor Kuźnik

wtorek, 31 sierpień 2010 18:43

Etatyzm a la Polonaise

 Rzadko kiedy oglądam polityczne debaty telewizyjne, gdyż zazwyczaj działają mi one na nerwy. Ileż można oglądać polityków od wielu lat zapewniających, że znają receptę na bolączki polskiej gospodarki. Przecież przez piętnaście lat możni włodarze zajmowali się głównie psuciem, a nie naprawą gospodarki.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 11:02

Odszedł nasz Ojciec

Jakże trudno przychodzi pisanie o odejściu Ojca Świętego, gdy serce ciągle boli, w głowie chaos myśli, ręce drżą, a w pamięci ciągle świeże są obrazy z żałobnych ceremoniałów. Jakże ciężkie to doświadczenie dla mnie, dla którego papieżem był zawsze Jan Paweł II, papieżem od początku mojego życia był Polak, Karol z Wadowic.

poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:28

Imigracja a moralność

Powszechne jest przekonanie, że obywatel o przekonaniach prawicowych, przywiązany do łacińskiej cywilizacji, stając w jej obronie, powinien opowiadać się za jak najbardziej restrykcyjną polityką imigracyjną. Zdaniem wielu narodowo-konserwatywnych polityków i publicystów należy chronić zdobycze zachodniej cywilizacji przed najazdem przybyszów z Azji i Afryki. Przekonanie to narasta w momencie, gdy jesteśmy świadkami wielu konfliktów w Europie Zachodniej na tle rasowym, a także konfliktu cywilizacyjnego. Zlaicyzowana Europa nie wie, jak sobie poradzić z ostentacyjną religijnością wyznawców Allaha, nie wie, jak sobie poradzić z meczetami wcinającymi się w krajobraz starej Europy. Konflikt dodatkowo podsyca fakt, że zjawisko przestępczości i bezrobocia wśród przedstawicieli Azji i Afryki, mimo politycznopoprawnych prób zatarcia tego faktu, jest wyższe niż wśród Europejczyków. Rozwiązanie wydaje się jedno: zamknąć granicę przed obcymi.

niedziela, 29 sierpień 2010 06:38

Koniec wolności gospodarczej

Medialny przekaz skoncentrowany wokół obchodów 25-lecia Solidarności nakierowany był przede wszystkim na zagadnienia wolności politycznej oraz wolności słowa. Sprawy gospodarcze pozostają niejako na drugim tle, a jedyne, co można na tematy ekonomiczne usłyszeć, to kwestia transformacji gospodarki socjalistycznej w gospodarkę wolnorynkową. Mainstreamowe media informują, oczywiście, o tym, jak wielki sukces gospodarczy odniosła Polska. Ojcami sukcesu, zgodnie z powszechnie obowiązującą opinią, są oczywiście byli trockiści: Kuroń i Michnik, a także Tadeusz Mazowiecki. Dla przeciwwagi, na szklanym ekranie pojawi się co pewien czas Zbigniew Wrzodak, który z właściwą sobie swadą peroruje na temat wyprzedaży polskich banków, a także faktu, że postulaty Sierpnia 80 (stricte socjalistyczne) nie zostały spełnione, czego efektem jest fakt, iż 80% Polaków (słowa Wrzodaka) żyje w biedzie.

piątek, 20 sierpień 2010 11:48

Libertarianie a kwestia aborcji

Stosunek libertarian do aborcji bardzo często, niesłusznie, jest postrzegany przez pryzmat poglądów prof. Murraya N. Rothbarda, którego z pewnością należy cenić za wybitny wkład w teorie ekonomii, jednakże chrześcijanom nie sposób zgodzić się z jego podejściem do problemu aborcji. Rothbard uważał, że kobieta ma prawo usunąć ciążę z racji prawa do stanowienia o swoim ciele, co gorsza, określił on dziecko w łonie matki w sposób wyjątkowo barbarzyński, nazwał je bowiem pasożytem.

wtorek, 03 sierpień 2010 11:15

Abraham Lincoln: upadek mitu

Odbrązawianie idoli i autorytetów współczesnego świata jest zadaniem iście herkulesowym. Wskazują na to chociażby doświadczenia z naszego rodzimego podwórka.

niedziela, 01 sierpień 2010 11:11

Legalizm, czy nieposłuszeństwo obywatelskie?

Wielu konserwatystów uważa, że prawa należy bezwzględnie przestrzegać. Posłuszeństwo wobec państwowych regulacji wydaje się dla nich jednym z wyznaczników konserwatyzmu, a łamanie prawa - przejawem anarchizmu. Co więcej, do tego chóru często przyłączają się przedstawiciele hierarchii kościelnej, piętnując wszelkie przejawy łamania prawa i traktując je jako grzech.

sobota, 31 lipiec 2010 11:22

Montaż

Słabość Francuzów do ideologii socjalizmu, jak i Rosji, jest dość powszechnie znana.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.