Nr 3/144, lipiec 2016 r.

Nr 3/144, lipiec 2016 r.

sobota, 20 sierpień 2016 14:52

Od Redakcji

Napisał
Kwestia stosunków polsko-rosyjskich to temat, którego w Polsce obecnie poruszać się nie powinno, na pewno nie należy wysuwać w tej kwestii żadnych wątpliwości. Aksjomaty dotyczące tego wątku zostały raz ustalone. Każda, nawet najbardziej nieśmiała próba dyskusji szybko przestaje przypominać klasyczną wymianę argumentów, kończy się emocjami i wzajemnym oskarżaniem o zdradę oraz agenturalność. Brak miejsca na zdrową debatę musi jednak budzić niepokój w każdym konserwatywnym środowisku, któremu obce są pozamerytoryczne metody prowadzenia politycznego dyskursu. Obecna sytuacja intelektualnej gorączki w powyższym przedmiocie, co zrozumiałe, wynika z napiętej sytuacji tzw. wyższego rzędu, czyli eskalującego konfliktu interesów głównych światowych potęg, w którym to Polska stanowi tylko jedną z mniejszych lub większych (w zależności jak nam się to akurat wydaje) figur na światowej szachownicy. Sankcje Zachodu wobec Moskwy czy amerykańska polityka konfrontacji pośredniej są, jak się okazuje, doskonałym paliwem do płonącego już od dawna płomienia…
sobota, 20 sierpień 2016 14:47

Potęga Rosji w czasie i przestrzeni

Napisał
Rosyjskie tradycje wielkiej potęgi sięgają panowania Piotra I oraz wojny północnej, w której kulminacyjnym punktem było zwycięstwo nad Szwedami pod Połtawą w 1709 roku. Termin „wielkie mocarstwo” towarzyszył Rosji od połowy XVIII wieku, choć dopiero na kongresie wiedeńskim w 1815 roku oficjalnie posłużono się tym określeniem. Rosja znalazła się pośród ówczesnych olbrzymów – Wielkiej Brytanii, Austrii i Prus – w ramach tetrarchii, a następnie po powrocie do tego kręgu Francji – pentarchii europejskiej. Les grandes puissances wyróżniały się szczególnymi atrybutami mocarstwowości. Należały do nich: posiadanie skutecznej armii dla ochrony państwa, rozbudowany aparat biurokratyczny, kontrolujący ludność i terytorium, oraz wzrost roli narodu obywatelskiego, który przejmował legitymizację władzy od absolutnego władcy. Rosja spełniała pierwsze dwa kryteria dzięki konsekwentnej polityce Katarzyny II, ale wykształciła taki system autokracji carskiej (samodzierżawia), który zaprzeczał ideałom oświeceniowym, odwołującym się do umowy społecznej i praw obywatelskich. Nie przeszkadzało…
sobota, 20 sierpień 2016 14:43

Doktryna Kaczyńskiego

Napisane przez
Może zacznę od pytania: czy nasz kraj, a zwłaszcza polskie rządy, mają jakąś własną doktrynę stosunków polsko-rosyjskich? Zapewne zadaję pytanie niezręczne lub wręcz niepotrzebne, gdyż trudno znaleźć spójną wizję naszej polityki wobec innych ważnych lub mniej ważnych państw, to dlaczego akurat tu mamy się wykazać jakąś oryginalną koncepcją. Jeszcze do niedawna „nową ideą” prezentowaną publicznie na jednej z konferencji przez prominentnych przedstawicieli klasy politycznej była „dalsza pełna integracja z Unią Europejską”; nikt nie dopuszczał nawet myśli, że Brytyjczycy opowiedzą się za wystąpieniem z tej struktury, mimo że kryzys tej organizacji był już widoczny prawie dla każdego. Analizując wypowiedzi oraz niektóre działania polskich rządów w ciągu ostatnich lat, można dostrzec tylko dwie tezy, które mają istotne znaczenie w relacjach z Rosją. Pierwsza dotyczy uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z tego kraju, druga zakłada istnienie stanu wojny między Rosją a Ukrainą…
sobota, 20 sierpień 2016 14:40

Racjonalni czy romantyczni

Napisał
Pytanie o polską politykę wobec Rosji nie ogranicza się do ustalenia, jaki ma być kierunek polskich sojuszy, jest to dylemat, który dotyczy spraw fundamentalnych – ogólnego imperatywu warunkującego myśl geopolityczną naszych elit rządzących, tym razem, przynajmniej z nazwy, prawicowych czy konserwatywnych. Szybko zmieniająca się mapa świata wymaga pozbycia się sztywnego gorsetu nadmiernego historyzmu, romantyzmu i ideologizacji, którymi kieruje się obóz patriotyczny, zwłaszcza ten związany z rządzącą partią.
sobota, 20 sierpień 2016 14:36

Polska w gazowej partii szachów

Napisał
Dzisiaj w Polsce aż strach mówić o Rosji, jeśli nie zakłada się, że jest ona naszym śmiertelnym wrogiem. Za głoszenie przyjaznych opinii można trafić do więzienia, za wyważoną opinię – stracić pracę. Jednak gdy rozum śpi – budzą się demony. Dlatego proponuję wrócić do chłodnego myślenia, kierując się interesami narodowymi. Porzućmy emocje, historyczne urazy czy hasła w rodzaju „demokracja”, „wolność”, „prawa człowieka”, a na gruncie energetycznym – „dywersyfikacja”. Uważnie stąpając po blaszanym dachu, rozżarzonym do czerwoności od politycznych emocji, skupmy się na kluczowym temacie gospodarczym – gazie ziemnym. Energia jako filar współpracy Zacznijmy więc od przedstawienia pola, po którym się poruszamy. To geopolityczna i geogospodarcza mapa Europy, z intensywnymi fragmentami gier globalnych. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ono z szerszej perspektywy, żeby zrozumieć, co się dzieje na naszym skromnym, polskim odcinku. Współpraca gospodarcza między Europą i Rosją ma duży potencjał. Europejskie…
Z Wojciechem Jakóbikiem, analitykiem Instytutu Jagiellońskiego i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl rozmawia Aleksander Kłos Zauważany jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy, czego najlepszym dowodem jest właśnie gazoport w Świnoujściu. W razie problemów mamy alternatywę, maleje ryzyko szantażu gazowego. Trwa jednak coraz mocniejsza rywalizacja na rynku, ponieważ Gazprom nie zamierza się poddawać i będzie walczył ceną, elastycznością, ale już raczej nie będzie szantażował klientów, gdyż na każdym z nich będzie mu zależało. Rosjanie też zmienili do nas podejście. Otwarcie terminalu LNG imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu to ważne wydarzenie zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Oto Polska pokazuje, że można walczyć z energetyczną hegemonią Rosji i przeprowadzić udaną próbę zdywersyfikowania dostaw skroplonego gazu. Poprzedni premierzy Donald Tusk i Ewa Kopacz także zapewniali, że będą dążyć do dywersyfikacji źródeł energii – nie przekładało się to jednak na rzeczywiste projekty. Obecny rząd traktuje…
sobota, 20 sierpień 2016 14:21

Wyskoczyć z kolein

Napisał
Od co najmniej trzystu lat Polska prowadzi beznadziejną politykę zagraniczną, której nie widać końca. Nijak nie przystaje ona do miejsca, w którym się znajdujemy. Jak się okazuje, przełom XX i XXI wieku nie przyniósł w tym względzie szczególnych zmian. Jako pierwsi uznaliśmy niepodległość Kosowa, godzącą w interes słowiańskiego narodu Serbów, i to na korzyść muzułmanów, tylko dlatego, że taka była wola Amerykanów. Poparliśmy agresję Gruzji na Osetię. Staliśmy po stronie emancypującej się muzułmańskiej Czeczenii, według zasady, że każde działanie Rosji musi być torpedowane przez nasz kraj. Poparliśmy woltę na Ukrainie, kraju, do którego sto tysięcy polskich firm eksportowało swoje towary. Według szacunków byliśmy tam trzecim w kolejności eksporterem, a dzisiaj stan relacji handlowych między nami a Ukrainą przedstawia się w sposób opłakany. Ale co tam, kolejne polskie rządy w swoich rachubach, sporadycznie lub w ogóle nie kierują się interesem gospodarczym.…
sobota, 20 sierpień 2016 14:12

Gdzie trzymać pieniądze

Napisane przez
Od ponad roku nie żyje już Sergej Paśko – założyciel Bałtyckiej Partii Republikańskiej i promotor samodzielnego państwa kaliningradzkiego. Jego partia – funkcjonująca z przerwami od 1993 roku – wprawdzie została w 2005 r. ostatecznie zdelegalizowana, ale myśl o utworzeniu „czwartego państwa bałtyckiego” pozostała żywa do dziś. Z trudnościami rozwijana jest wewnątrz Federacji Rosyjskiej, m.in. przez wciąż represjonowanych Olega Bieriezowskiego i Igora Rudnikowa. Myśl ta pojawia się na dziesiątkach blogów, witryn internetowych, w mediach społecznościowych i tradycyjnej papierowej prasie – nie tylko rosyjskojęzycznej. Inicjatyw uniezależnienia się od Moskwy było chyba dziesiątki: od formalnych wniosków do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej do rozganianych przez milicję pikiet niezadowolonych mieszkańców Kaliningradu. Obfite i rzetelne informacje o najnowszej historii Kaliningradu zaczerpnąć można np. z prac dr Mariusza Maszkiewicza, byłego ambasadora RP na Białorusi publikującego analizy m.in. na portalach www.ssrn.com lub www.nowapolitologia.pl. Kaliningradzka enklawa (a właściwie: eksklawa)…
sobota, 20 sierpień 2016 14:08

Polityka rosyjska po szczycie NATO

Napisane przez
Wielu niepewnych członków NATO ze wschodniej Europy oczekiwało potwierdzenia podczas szczytu NATO stacjonowania na wschodzie żołnierzy amerykańskich. Wschodnioeuropejska niepewność jest zrozumiała, biorąc pod uwagę nie tylko obecny kryzys na Ukrainie, ale również bogate w tragedie dzieje sąsiedztwa z Rosją. Wielu niepewnych członków NATO ze wschodniej Europy oczekiwało potwierdzenia podczas szczytu NATO stacjonowania na wschodzie żołnierzy amerykańskich. Wschodnioeuropejska niepewność jest zrozumiała, biorąc pod uwagę nie tylko obecny kryzys na Ukrainie, ale również bogate w tragedie dzieje sąsiedztwa z Rosją. Jednak ta tragiczna historia sama napędza niepokój, zamienia go w lęk, zwiększa prawdopodobieństwo przeliczenia się i popełnienia błędu strategicznego. Sprawia, że przeszacowuje się potencjalne zagrożenia. Od Stanów Zjednoczonych oczekujemy, aby jako dojrzała demokracja, która od 1945 roku odgrywa konstruktywną rolę w utrzymaniu pokoju w Europie, wyszła naprzeciw wschodnioeuropejskim oraz rosyjskim oczekiwaniom obronnym. Dla nas, zatroskanych o kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej w rejonie,…

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.