sobota, 10 grudzień 2016 01:29

Nowy ?wspaniały? świat

Napisał
Otoczony zdobyczami najnowszej techniki, skoncentrowany na bieżącej walce o byt lub o kolejny szczebel kariery zawodowej, współczesny człowiek nie dostrzega, jak przez ostatnie trzydzieści lat radykalnie zmienił się świat. Może jedynie zauważana jest zmiana politycznej mapy naszej planety. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem tych zmian był upadek Związku Radzieckiego.
Dla ks. prof. Michała Poradowskiego (1913-2003), definiującego niektóre podstawowe zagadnienia życia społeczno-politycznego na podstawie chrześcijańskiej filozofii i tradycyjnej nauki Kościoła, pierwszorzędne znaczenie ma cywilizacja. Należy tym samym zaznaczyć, że Poradowski, opisując, czym jest cywilizacja, i charakteryzując różne cywilizacje, opiera się głównie na dorobku naukowym prof. Feliksa Konecznego (1862-1949). Posiłkuje się również tomizmem, szczególnie gdy opisuje relacje człowiek-społeczeństwo i zagadnienie społecznej natury człowieka.
sobota, 10 grudzień 2016 01:07

Przeciwko austriackiej herezji

Napisane przez
Murray Rothbard miał wielu prominentnych katolickich przyjaciół, ale ewidentnie żaden z nich nie zdołał go nawrócić. Twierdził, że jest „neotomistą” z powodu osobliwej zsekularyzowanej koncepcji „praw naturalnych”, oderwanej od jakiegokolwiek boskiego ustanowienia. Rothbard (i inni „Austriacy) próbował przedstawić wersję praw naturalnych jako usankcjonowaną przez hiszpańskich scholastyków, ale, rzecz jasna, żaden scholastyczny filozof nigdy nie utrzymywał, że mogą istnieć prawa naturalne bez boskiego prawodawcy nadającego im moc prawa naturalnego, które jest przyrodzonym udziałem człowieka w prawie wiecznym. Nie mogą istnieć prawa bez prawodawcy. A skoro nie ma boskiego stwórcy, który obdarzył człowieka stałą naturą, jaki jest sens mówienia o ludzkiej „naturze” i „naturalnych” prawach? Uczoność Rothbarda, przypisująca św. Tomaszowi z Akwinu i Suarezowi całkowitą niezależność kwestii prawa naturalnego od kwestii istnienie Boga, była nie tylko tandetna, lecz również nonsensowna.
sobota, 10 grudzień 2016 01:01

Do którego Kościoła należy papież Bergoglio?

Napisane przez
Dwie rocznice nakładają się na siebie w 2017 roku: setna rocznica objawień fatimskich, mających miejsce między 13 maja a 13 października 1917 roku, oraz pięćsetna rocznica rewolty Lutra, zapoczątkowanej 31 października 1517 roku w Wittenberdze.
Zbliża się rok 2017. Rok, w którym kumulują się trzy rocznice mające symboliczne znaczenie w procesie rozkładu cywilizacji chrześcijaństwa: 500-lecie wystąpienia Lutra, 300-lecia powstania masonerii i 100-lecia rewolucji bolszewickiej. Każda z tych rewolucji dokonywała brutalnego ataku na europejskich gmach chrześcijaństwa. Pociągnęła za sobą nie tylko setki tysięcy ofiar, ale przede wszystkim zaatakowała zasady i instytucje, na których opierała się chrześcijańska Europa.
sobota, 10 grudzień 2016 00:52

Wyjście z sieci korporacjonizmu

Napisała
Wpływy niemieckie na Unię Europejską i na Polskę to przykład dominacji cywilizacji bizantyjskiej nad cywilizacją łacińską. Od czego zacząć, byśmy konstytuujące ją elementy wykorzystywali do naszych celów? W niemieckich przedsiębiorstwach bizantyjski model cywilizacyjny, w którym prawo pełni podstawową rolę, staje się dominujący. Firmy w szczegółach regulowane są prawem państwowym lub wewnętrznym regulaminem. Druga cecha cywilizacji bizantyjskiej: prymat ideologii nad prawdą, jest widoczna w realizacji przez korporacje określonych wartości, ważnych dla firmy, z którymi pracownicy mają się po prostu utożsamiać,. W ten sposób ich motywacja staje się ideowa. W takich systemach, gdzie naturalne sumienie jest wyłączone, trudno doszukać się hamulców dla gigantów korporacyjnych – jak Bayer, który jest właśnie w trakcie przejmowania amerykańskiego koncernu Monsanto.
sobota, 10 grudzień 2016 00:47

Zamach na prawdę już był

Napisał
Z Józefem Augustynem SJ rozmawia Tomasz Cukiernik.   Nie mamy prawa robić z siebie dzisiaj wyjątkowych ofiar cywilizacyjnych przemian, uprawiać – jak to nazywa papież Franciszek – „płaczliwego sceptycyzmu” – mówi w rozmowie z „Opcją na Prawo” prof. Józef Augustyn SJ. W 2013 roku abp Józef Kowalczyk powiedział, że homoseksualizm nie wyklucza nikogo ze społeczności katolickiej. Z kolei w wywiadzie dla KAI ojciec mówił, że umizgi do homoseksualizmu to furtka do demoralizacji i niszczenia Kościoła od środka.
sobota, 10 grudzień 2016 00:40

Jak będzie wyglądała wojna pomiędzy Rosją i USA

Napisane przez
Często słyszę to pytanie. Bardzo często słyszę całkowicie cudaczne odpowiedzi, zwykle wynikające z głębokiej ignorancji. Zajmowałem się tym zagadnieniem i osoby zainteresowane mogą zaglądnąć do innych moich artykułów. Powtarzanie tego wszystkiego nie ma wielkiego sensu, więc poniżej przedstawiam problem z nieco odmiennego punktu widzenia. Chciałbym obalić popularne mity o nowoczesnej wojnie jako takiej. Mam nadzieję, że w ten sposób pomogę wam zdobyć narzędzia do przebicia się przez propagandę, którą mass media przedstawiają nam jako profesjonalne raporty czy analizy.
sobota, 10 grudzień 2016 00:36

Czy kres amerykańskiej hegemonii?

Napisał
Stany Zjednoczone w swojej historii praktykowały wszystkie formy dominacji – były imperialistyczne, kiedy dokonywały podbojów terytorialnych w XIX wieku, praktykowały przywództwo oparte na prymacie po II wojnie światowej wobec Europy poprzez Plan Marshalla i utrzymanie Paktu Północnoatlantyckiego, wreszcie po zakończeniu „zimnej wojny” stały się jedyną potęgą hegemoniczną, która może podjąć wyzwanie sprostania odpowiedzialności za utrzymanie ładu globalnego. Ich skłonność i zdolność do ponoszenia kosztów utrzymania stabilności systemu międzynarodowego ulega jednak deformacji, spowodowanej narastającym egoizmem w zaspokajaniu swoich interesów ideologicznych, politycznych, wojskowych i gospodarczych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku słychać było wiele głosów, przestrzegających Stany Zjednoczone przed niepohamowanymi ambicjami i nieograniczonymi możliwościami wzrostu potęgi. Modnym nurtem był tzw. deklinizm, któremu najwięcej popularności przysporzył Paul Kennedy (Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994).
sobota, 10 grudzień 2016 00:33

Zmierzch Wschodu?

Napisał
Podobnie do wielkich płyt tektonicznych ścierają się na naszej planecie powierzchnie zajmowane przez odmienne cywilizacje. W miejscach ich styku powstają potężne napięcia, wpływające na dynamikę zjawisk politycznych. Domeny poszczególnych cywilizacji zmieniają oczywiście swoje granice, a ponadto, szczególnie współcześnie, ich wzajemne oddziaływania przenikają się, sięgając niekiedy aż do samych fundamentów kulturowych.
sobota, 10 grudzień 2016 00:27

Pranie mózgu bez przerywania snu

Napisał
Za komuny było prościej. Człowiek rano przeczytał „Trybunę Ludu” i już wiedział, kto dzisiaj jest nasz wróg, a kto przyjaciel. Pranie mózgu szerokich mas było wynalazkiem systemu sowieckiego. Jego zasada, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą, została później zapożyczona przez ministra propagandy hitlerowskiej, Goebbelsa. Metodę tę Sowieci stosowali wobec swych poddanych w czasie, kiedy nie było jeszcze radia. W miarę upływu czasu, kiedy stało się ono powszechne, ludzie, także partyjni, zaczęli szczególnie w Polsce słuchać BBC i Radia Wolna Europa. Te niezależne ośrodki informacyjne podważyły efektywność sowieckiej propagandy i w konsekwencji wbudowanych w sowiecki system idiotycznych założeń ekonomicznych, zwanych marksizmem-leninizmem. System się rozpadł. Wyrzucono go na śmietnik historii.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.