czwartek, 25 styczeń 2018 09:22

Od Redakcji

Napisał
Sytuacja geopolityczna na świecie ulega gwałtownemu przemeblowaniu, co jak się wydaje, staje się przyczyną coraz większej dezorientacji, w którą popada część naszej klasy politycznej. Może to jednak stanowić dobry punkt krytyczny, który umożliwi dokonanie zmiany sposobu myślenia. Schematyzm, którym do tej pory posługiwano się w budowaniu relacji zagranicznych, staje się coraz bardziej niewygodny. Potrzeba mądrej, pragmatycznej i dostosowanej do szybko zmieniających się układów polityki staje się wręcz palącą potrzebą.
czwartek, 25 styczeń 2018 09:19

Między samostanowieniem a status quo

Napisał
Gdyby konsekwentnie dążyć do realizacji prawa narodów do samostanowienia, to cała mapa polityczna współczesnego świata uległaby głębokiej dekompozycji. Wynika to z faktu, że współcześnie nie ma w zasadzie terytoriów monoetnicznych. Aż w przypadku 9/10 niepodległych państw ich obszar nie pokrywa się z podziałami etniczno-kulturowymi. Wszelkie próby zmiany tego stanu rzeczy (poprzez przesiedlenia, deportacje, wypędzenia lub „czystki etniczne”, wymuszoną asymilację bądź prawne nieuznanie odrębności) z reguły prowadzą do zbrodni.
czwartek, 25 styczeń 2018 09:16

Strategiczne wyzwania wobec Azji

Napisała
To od naszej świadomej i przemyślanej strategii zależy, czy Nowy Jedwabny Szlak przyczyni się do wzrostu gospodarczego i większego usamodzielnienia Polski na arenie międzynarodowej, czy jedynie do tego, że zamienimy jednego suwerena na drugiego – mówi Stanisław Aleksander Niewiński, z Polskiego Centrum Informacji Strategicznych w rozmowie z Dorotą Niedźwiecką.
czwartek, 25 styczeń 2018 09:10

Uczmy się od Chin

Napisał
Współczesne dzieje Polski i Chin rozpoczęły się tego samego dnia. 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się wybory kontraktowe, które otwierały opozycji drogę do władzy, a w Pekinie na Placu Tien’anmen (Niebiańskiego Spokoju) komuniści chińscy krwawo zdławili protesty prozachodnich studentów.
czwartek, 25 styczeń 2018 09:06

Co można ugrać na ekspansji chińskiej?

Napisane przez
Przeżarte kolesiami, którzy dbają głównie o własny interes, polskie ministerstwo spraw zagranicznych pozostaje od dłuższego czasu pod obstrzałem nie tylko politycznej opozycji, ale reformatorskich sił w rządzącej partii. Już na lipcowym kongresie PiS w Przysusze szef partii Jarosław Kaczyński w publicznym wystąpieniu skrytykował opóźnienia w oczyszczaniu MSZ „ze złogów”, zalecając ministrowi Waszczykowskiemu aktywniejsze podejście do polityki kadrowej. Wydaje się, że dłużej nie można wstrzymywać nadciągającej „kuracji przeczyszczającej” dla polskiej dyplomacji wywodzącej się często z moskiewskich szkół. Dobiegają wszak końca zmiany w sądownictwie i cała energia ostrza reform będzie mogła zostać skierowana na postkomunistyczną skamielinę, jaką w dużej mierze pozostało ministerstwo spraw zagranicznych.
czwartek, 25 styczeń 2018 08:53

Postawić na Chiny

Napisał
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim i z wycofywaniem się wielu sił i środków amerykańskich z Europy, pojawienie się tutaj nowego gracza, nowej siły geostrategicznej byłoby bardzo korzystne dla państwa polskiego, ponieważ Chiny mogłyby stać się swego rodzaju balanserem między wpływami amerykańskimi a niemiecko-rosyjskimi – mówi w rozmowie z Tomaszem Cukiernikiem dr Leszek Sykulski, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Wejście w ścisłe relacje polityczne i gospodarcze z Chinami wzmacnia nasze bezpieczeństwo – podkreśla.
czwartek, 25 styczeń 2018 08:50

Chiny na demograficznym zakręcie

Napisała
Czy niska demografia Chin stanie im na drodze do gospodarczej hegemonii? I w przypadku jakich rozwiązań Polska ma szansę na zastępowalność pokoleń, umożliwiającą stały rozwój ekonomiczny? O aspekcie demograficznym rozwoju Polski i Chin z Mateuszem Łakomym, specjalistą demografii politycznej i geopolitycznej, rozmawia Dorota Niedźwiecka.
czwartek, 25 styczeń 2018 08:39

Azja to przyszłość

Napisała
Rozmowa z Grzegorzem Modlibowskim, pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji „Jaka Polska w wieku Azji?” Agnieszka Piwar: 14 października 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się nietypowa konferencja. Nietypowa, bo dotyczyła przyszłości naszego państwa, ale nie uczestniczyli w niej przedstawiciele elity rządzącej ani nawet opozycji. Czy rozmawianie o ważnych dla Polski sprawach bez udziału polityków ma sens?
Dr Jacek Bartosiak twierdzi w swoich prelekcjach, że Polska, poprzez położenie geograficzne, ma w nadchodzących zmaganiach o zmianę architektury bezpieczeństwa rolę kluczową. Jeśli rzeczywiście tak jest, w najbliższych latach nasz naród i państwo zostaną poddane oddziaływaniu wszystkich sił, które w zmaganiach ponad naszymi głowami realizują swoje istotne interesy – gospodarcze i polityczne.
„Na krótki dystans jako Polska możemy zyskać ekonomicznie, na dłuższy dystans będziemy przyczółkiem ekspansji Chin na Europę. A to mało pozytywne” – przestrzegał pan na jednym z ostatnich wykładów przed skutkami kolejnych działań ekonomicznych Chin, np. budową Nowego Jedwabnego Szlaku. Wielu ekonomistów wręcz przeciwnie: jest wobec tego nastawiona optymistycznie. Skąd u pana taka interpretacja?
czwartek, 25 styczeń 2018 08:19

Z czym do Azji?

Napisał
Europa i Azja przez część geografów traktowane są jako jeden kontynent, najrozleglejszy (ponad trzecia część światowej powierzchni lądu) i najliczniej zaludniony (70% populacji globu). Sama Azja obejmuje obszar czterokrotnie większy od Europy, a liczbą ludności przewyższa ją siedmiokrotnie, toteż z tego powodu nie jest całkiem pozbawione słuszności mówienie raczej o subkontynencie europejskim, na podobieństwo subkontynentu indyjskiego. Wobec cywilizacyjnego, kulturowego, antropologicznego, gospodarczego itd. zróżnicowania Azji, wydaje się Europa, szczególnie bez swoich wschodnich i południowo-wschodnich peryferii (czyli przedproży azjatyckich), niemalże monolitem.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.