Nr 12/24 grudzień 2003

Nr 12/24 grudzień 2003

 

W numerze:


czwartek, 11 listopad 2010 17:25

Od redakcji

Napisane przez
Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! życzy Redakcja
czwartek, 11 listopad 2010 17:22

Kartki z kalendarza

Napisane przez
grudzień   1 grudnia 1825 ? Zmarł Aleksander I Romanow ? car Rosji i król Polski. 1830 ? W Warszawie założone zostało Towarzystwo Patriotyczne. Domagało się walki zbrojnej o niepodległość, obrony swobód obywatelskich i reform społecznych. Prezesem był Joachim Lelewel.
czwartek, 11 listopad 2010 17:20

Wiadomości nieparlamentarne

Napisane przez
 Nasza autorka, dr Anna Malewska-Szałygin otrzymała Nagrodę Clio I stopnia za pracę "Wiedza potoczna o sprawach publicznych" (ex aequo z Pawłem Wieczorkiewiczem: "Ścieżki zła").
czwartek, 11 listopad 2010 17:18

Boże Narodzenie po polsku

Napisał
Dokładny opis polskich tradycji bożonarodzeniowych wypełniłby opasłe tomisko. Jest ich tak wiele, że można by nimi obdarzyć kilka innych narodów. A gdyby chcieć dochować znaczącej części zwyczajów stworzonych przez pokolenia naszych przodków z różnych zakątków ojczyzny – nie starczyłoby świątecznych dni.
Św. Barbara, dziewica, męczennica, zmarła w roku 306. Legenda mówi, że była córką Dioskura, bogatego poganina, prześladowcy chrześcijan z Nikomedii, w Azji Mniejszej. Odznaczała się niezwykłą urodą, dlatego dla uchronienia przed licz-nymi zalotnikami ojciec trzymał ją w warownej wieży z dwoma oknami. Pod wpływem Orygenesa z Aleksandrii, który nauczał ją filozofii, przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Dla uczczenia Trójcy Świętej kazała wybić trzecie okno w swej wieży, a na murze umieścić krzyż. Przed gniewem ojca uciekła między skały, które same się otwarły i dały jej schronienie w niedostępnej jaskini. Pasterz, który ją zdradził, został zamieniony w złom marmuru. Poddana jako chrześcijanka torturom, z wyroku ojca była ścięta mieczem. W czasie pobytu w jaskini, tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej komunię świętą. Na okrutnego Dioskura padł piorun z jasnego nieba. Ikonografia przedstawia ją w koronie lub czepku, w rękach trzyma…
Dla kogoś, kto górnictwo zna z filmu, prasy i radia oraz z opinii rządowych analityków i ekonomistów, obszerny artykuł Jarosława J. Szczepańskiego pt. "Górnictwa portret czarny. Kolejny protest polskich górników", opublikowany w "Znakach Nowych Czasów" nr 7/2003, pełen jest rzeczowych argumentów, pryncypialnych sądów, analiz oraz wniosków i... bezradności. Cechą charakterystyczną tego artykułu jest oczywistość głoszonych ocen, popartych opiniami światowych ekspertów i krajowych profesorów z wyższych uczelni. Zebranym przez autora materiałom nie można odmówić logiki i konsekwencji, choć nie wszystko, co tam napisano, jest prawdą, a wiele istotnych i ważnych informacji, zaprzeczających głoszonym przez autora tezom, po prostu pominięto. Te właśnie ostatnie kwestie wymagają sprostowania i uzupełnienia, tak aby nie powstawały "białe plamy" na tle czarnego portretu polskiego górnictwa węgla kamiennego.
czwartek, 11 listopad 2010 17:14

Kozły ofiarne kwadratowe i sześcienne

Napisane przez
Od kilku dni, najróżniejsze środki przekazu donoszą nam o rewelacjach zawartych w zeznaniach, jakie składa przed Sądem Okręgowym w Warszawie, główny oskarżony w tzw. aferze FOZZ, dyrektor generalny Funduszu, Grzegorz Żemek. Dla mnie to temat szczególnie interesujący, gdyż w tym samym czasie, 7 listopada, mam wątpliwą przyjemność, wystąpić w tym samym budynku w charakterze pozwanego za napisanie, 12 lat temu, książ-ki "Via bank i FOZZ", w której, razem z prof. Mirosławem Dakowskim, przedstawiliśmy, czym był FOZZ, jak działał i jakie potworne straty z powodu tego działania ponieśliśmy wszyscy, straty, których odrobić nie będą w sta-nie kolejne pokolenia Polaków, nawet gdyby miały taką możliwość.
czwartek, 11 listopad 2010 17:13

Lewo Polskie czyli polski stan prawny

Napisane przez
Wielu polityków, publicystów i zwyczajnych obywateli próbuje zdiagnozować choroby III Rzeczypospolitej. Najczęściej wymieniane są korupcja, zły system wyborczy, chory ustrój państwa. Ja bym dokonał jednak bardziej syntetycznej oceny bolączek naszego państwa. Podstawowym problemem Polski jest statolatria - bezmyślny kult państwa i gloryfikacja władzy państwowej wszechobecna zarówno wśród tak zwanych elit politycznych, jak i przeciętnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Owa poważna choroba implikuje dalsze pomniejsze problemy, o których wspomniałem na samym początku.
? Bestialski incydent toruński wywołał problem przemocy w szkole, który zresztą istniał od dawna, spychany na margines świadomości społecznej. Jak określić przyczyny tego zjawiska? ? Mamy do czynienia z kryzysem nie tylko szkoły czy rodziny. Coś złego dzieje się z polskim społeczeństwem, nie bez udziału mediów. Gdy jedna z gazet przeprowadziła ankietę wśród 60 tysięcy uczniów, okazało się, że połowa respondentów była świadkiem lub ofiarą przemocy. Również połowa miała styczność z narkotykami. To, co dzieje się w szkołach ? wymuszenia, haracze, pobicia, akty agresji słownej ? jest swego rodzaju polem bitwy chorego społeczeństwa.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.