Drugi Święty Graal fizyki i niespełnione od kilkudziesięciu już lat marzenie ludzkości to energia termojądrowa (fuzja jądrowa), która będzie prawdziwie skutecznym i trwałym rozwiązaniem światowego kryzysu energetycznego. Zbliża się wielki przełom w dziedzinie energetyki termojądrowej, rozpoczęła się nowa rewolucja przemysłowa.
Historyk to dziennikarz zwrócony wstecz (Karl Kraus) Relacje naocznych świadków mogą przydać się w rekonstrukcji przebiegu wydarzeń, ale tylko jako środki pomocnicze, tymczasem Piotr Zychowicz (pisałem o tym w poprzednim odcinku Notatek), nie dysponując materialnymi śladami zbrodni, dowodami rzeczowymi i dokumentami, w praktyce gros swoich oskarżeń oparł właśnie na relacjach świadków. Gdyby je pominął, objętość jego książki Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych byłaby co najmniej o połowę mniejsza.
środa, 12 grudzień 2018 21:53

Wiek masonerii

Napisane przez
Początek XX wieku to próba opanowania i urządzenia świata przez organizacje masońskie. To bardzo ciekawe, że mówimy o rewolucji rosyjskiej, meksykańskiej czy chińskiej, udając, że nie widzimy ich wspólnego korzenia i wspólnej ideologii. Jej podstawą jest odrzucenie religii jako siły wyznaczającej ramy życia społecznego, w związku z czym pojawia się potrzeba zadekretowania nowej, wymyślonej formy organizacji, żeby świat się nie rozsypał. Tworzono nowe kalendarze, ujednolicano miary i wagi (z czego do dziś korzystamy), wymyślano nowe imiona: w Rosji Wil – z inicjałów Lenina, Marlen (Marks-Lenin) itp. No i, oczywiście, na miejsce dziesięciorga przykazań, wymyślono konstytucje: w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Polsce, w państwach Ameryki Południowej.  W roku 1911 wybuchła w Chinach pod wodzą Sun Jat-sena rewolucja, która obaliła cesarstwo i ogłosiła republikę. Jej przywódca studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie został masonem. Był kimś w rodzaju chińskiego Kiereńskiego, zapoczątkował okres…
środa, 12 grudzień 2018 21:44

Ojców założycieli za kratki?

Napisane przez
Stany Zjednoczone wydadzą Polsce Dariusza Tytusa Przywieczerskiego, byłego prezesa Universalu, skazanego w procesie „FOZZ” na 3,5 roku za przywłaszczenie jakichś głupich 1,5 mln dolarów.
środa, 12 grudzień 2018 21:34

Zaginiony autograf* Mazurka Dąbrowskiego

Napisane przez
Symbole narodowe są ważnym elementem naszej tożsamości. Świadczy o tym ich wpisanie do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku w artykule 28. Zapisano tam, że „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej podlegają ochronie prawnej”.   Ochronę tę należy rozumieć uniwersalnie, a więc winna ona dotyczyć wszystkich aspektów związanych z tymi symbolami. W stulecie odzyskania niepodległości należałoby ochronę te uczynić bardziej aktywną, przynajmniej w stosunku do hymnu RP, którym jest Mazurek Dąbrowskiego. Historia jego powstania jest na ogół znana, opisywana i kultywowana. Przy wszystkich chwalebnych studiach, wspomnieniach i opracowaniach na ten temat przemilcza się na ogół jego fakt zaginięcia jego rękopisu podczas drugiej wojny światowej  Jak na razie  brak jest ze strony władz państwowych prób jego odnalezienia, lub przynajmniej ustalenia, co się z nim stało. Wydaje się, że w świetle, konstytucyjnego zapisu o jego ochronie winno być to obowiązkiem najwyższych…
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:51

Od Redakcji

Napisał
Ostateczny cel pielgrzymki człowieka pozostaje dla wielu przynajmniej częściową niewiadomą, jako istoty rozumne obligowani jesteśmy jednak do tego, by dociekać prawdy o otaczającej nas widzialnej rzeczywistości i na jej podstawie formułować sposoby, które pomogą przetrwać i podniosą nasz dobrostan. Już sam pomysł organizowania się jednostek w państwa jest nie tylko metodą na ocalenie przynależnych ludzkim społecznościom ich autonomicznych cech, ale także zabezpieczeniem ich podstawowych potrzeb. Jeśli porównamy, stanowiące pewien monolit, państwo do osoby ludzkiej, zobaczymy ją pośród innych, walczących o prymat i swoje prawa, podobnych ludzi. Im silniejszy i mądrzejszy jest ów człowiek, tym łatwiej mu w wielonarodowym tyglu chronić swoje komórki i organy – czytaj obywateli, a także podnosić swój poziom życia. Ważne, dla jego egzystencji będzie znalezienie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Jak się wyżywić i zorganizować odpowiednie zaopatrzenie, jak zadbać o zdrowie i opiekę w czasie niemocy,…
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:49

O polskiej myśli państwowej

Napisał
Nie ma chyba żadnego innego społeczeństwa na świecie, które tyle uwagi poświęcałoby kwestii narodu i sensu jego istnienia, co Polacy. Z rozmaitych przyczyn natury historycznej, geopolitycznej i intelektualnej, tak samorodnej jak i importowanej z zagranicy, to naród znajduje się w centrum polskiej refleksji. Oto zasadnicza różnica w stosunku do tradycji zachodniej, która – od Jeana Bodina, Thomasa Hobbesa i Georga W.F. Hegla – permanentnie obraca się wokół problemu państwa stanowiącego centrum organizacyjne życia zbiorowego. W tradycji zachodniej przyjmuje się, że państwo nie jest dziełem narodu, lecz – przeciwnie – to państwo go tworzy w długim procesie narodowotwórczym, którego początki giną w średniowiecznych dziejach. O ile w Polsce refleksja na temat narodu jest bardzo rozwinięta, o tyle myśl o państwie nadal znajduje się w powijakach. I w tymże stanie etatystycznego intelektualnego niedorozwoju w 1989 roku wyszliśmy z komunizmu i wpłynęliśmy na…
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:47

Jaki status dla Polski?

Napisał
Nie trzeba być profesjonalnym znawcą stosunków międzynarodowych, aby wiedzieć, że we wszystkich systemach międzynarodowych, jakie znamy od najdawniejszych czasów, istniała hierarchia uczestników ze względu na ich status. Jest to kryterium rozstrzygające o „porządku dziobania” w środowisku, które ma charakter poliarchiczny (oparty na wielości władz), choć zgodnie z tradycją realistyczną przypisuje się mu błędnie charakter anarchiczny.
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:39

Jak kształtować relacje polsko-chińskie?

Napisane przez
Polska od początków swojego istnienia nie wypracowała jednolitej i konsekwentnej polityki wobec jednego z największych hegemonów – Chin. Problem nie był palący, gdy Chiny były „daleko”. Dzisiejszy świat się „skurczył” i Polska powinna podjąć wyzwanie określenia swojego stosunku do tego, co robią w świecie Chiny, włączając w to słynną inicjatywę „One Road, One Belt”.
środa, 12 wrzesień 2018 22:41

Trump – Putin

Napisane przez
Szczyt Helsinkach, na którym spotkali się Donald Trump i Władimir Putin, udowodnił jedną ważną rzecz Jest to bardzo istotna kwestia dla bezpieczeństwa naszego kraju. Mianowicie, chodzi o to, że dzisiaj najbardziej aktualną szkołą myślenia o stosunkach międzynarodowych, najbardziej istotnym paradygmatem analizy spraw międzynarodowych jest geopolityka. Ten szczyt jak w soczewce pokazał że cała diagnoza polityczna prowadzona w środowisku politycznym także w Polsce przez różnych analityków, badaczy bez względu na proweniencję, jest prawidłowa: mamy do czynienia z wielkim procesem politycznym nazywanym policentryzacją świata.
środa, 12 wrzesień 2018 22:38

Surowcowa niepodległość

Napisał
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości warto zastanowić się, czy jesteśmy krajem niepodległym? Pod względem politycznym nie ulega to wątpliwości. Czy niepodległość polityczna jest wystarczająca? Czy nie powinna ona gwarantować taką samą niepodległość we wszystkich innych dziedzinach?

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.