poniedziałek, 30 sierpień 2010 08:19

Wehikuł czasu czyli gazety pisały...

Napisał

50 lat temu
Podstawą teorii perspektyw jest twierdzenie Makarenki, że "istotnym bodźcem w życiu ludzkim jest radość dnia jutrzejszego". Wychowawca powinien umieć zorganizować taką radość i przetwarzać ją w coraz bardziej złożoną "od najprostszego, prymitywnego zadowolenia do coraz głębszego poczucia obowiązku" Podkreślenie wychowawczej siły radości przeciwstawia się tradycyjnym poglądom opartym na założeniach religijnych, że nie radość, lecz cierpienie uszlachetnia, że wysiłek, rezygnacja z osobistego szczęścia składają się na "poświęcenie" i stanowią najlepszą drogę do doskonalenia moralnego. Te założenia, służące do usprawiedliwienia wyzysku, rozbrojenia klasy robotniczej, sprzeczne są z istotą moralności socjalistycznej, okazują się też zupełnie błędne w oświetleniu nauki Pawłowa (...) Jedność interesów jednostki i zespołu, indywiduum i społeczeństwa, jaka wynika z układu stosunków społeczno-ekonomicznych w ustroju socjalistycznym, pozwoliła Makarence dostrzec prawidłowy związek między radością a wysiłkiem zarówno jednostki, jak i zespołu.
Romana Miller, Znaczenie perspektywy w wychowaniu zespołu uczniowskiego, "Życie Szkoły", czerwiec 1955.Trzecie Plenum nakazuje nam zrewidować naszą politykę kulturalna, owszem. Ale nie po to, by stworzyć miejsce na współistnienie jakichś burżuazyjnych narośli obok rodzącej się kultury socjalistycznej. Nakazuje ono zrewidować uproszczenia popełniane przez naszych historyków literatury w ocenie dawniejszych i niedawnych dziejów tej literatury, ale nie po to, by uznać i przyjąć wszystko, co się w tej literaturze działo. Nakazuje ono wreszcie głębiej, krytyczniej podchodzić do sprawy realizmu socjalistycznego, ale tę sprawę nakazuje mieć przede wszystkim na uwadze.
Jerzy Putrament, Dwie operacje, "Życie literackie", 19.06.1955.

30 lat temu
W czwartek, w gmachu KC PZPR, odbyło się spotkanie Edwarda Gierka z członkami Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich: prezesem ? Jarosławem Iwaszkiewiczem, wiceprezesami ? Haliną Auderską, Pawłem Hertzem i Jerzym Putramentem, sekretarzem ? Janem Koprowskim oraz członkiem ZG, sekretarzem POP PZPR przy Oddziale Warszawskim ZLP ? Zbigniewem Załuskim (...) Kierownictwo partii z dużym zainteresowaniem śledzi twórczy wysiłek literatów, mając pełne uznanie dla wkładu, jaki wnoszą w rozwój kraju. Naczelnym zadaniem nas wszystkich, w tym również ludzi pióra, powinna być integracja ogółu obywateli wokół programu budowy nowoczesnej, silnej ekonomicznie i cywilizacyjnie socjalistycznej Polski.
"Życie Warszawy", 14-15.06.1975.

Kilka lat temu wśród pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozgorzała dyskusja nad formami i treścią pracy ideowo wychowawczej. We współpracy z młodzieżą powstał wtedy w uczelni program dydaktyczno-wychowawczy, którego realizacja objęła już całe jedno pokolenie studentów, od pierwszego do ostatniego roku studiów (...) Wychowanie ideowe jest nierozłączne nie tylko z nauczaniem i pracą, ale także z wychowaniem w ogóle. Najmłodszym studentom wpajano przecież w szkole i w domu zasady humanizmu i ogólnoludzkiego systemu wartości, lecz zbyt często był to humanizm i wartości poza czasem i miejscem, Okazało się, że kandydaci na studia są nieźle wykształceni, lecz jakość ich wychowania jest niska. Ten niedostatek już na wstępie dzielił studentów I roku na gromadę biernych i na garstkę potencjalnych aktywistów. Ważnym problemem wychowania ideowego stało się, jak tę przepaść zniwelować.
Józef Kramer, Nieco o systemie wychowania ideologicznego w szkole wyższej, "Życie Partii", czerwiec 1975.

20 lat temu
Rząd Reagana nasila kampanię mającą na celu stłumienie nasilającej się w USA krytyki jego polityki wewnętrznej i zagranicznej. Kolejnym przejawem łamania praw człowieka jest przygotowywana rozprawa sądowa przeciwko dwóm aktywistom ruchu występującego w obronie praw obywatelskich mniejszości narodowych, 30-letniemu Robertowi Ledererowi i 43-letniemu Terry Bissonowi. Władze zamierzają uwięzić ich na podstawie bezpodstawnych zarzutów, zaliczając ich do kategorii terrorystów. Przez długi czas Lederer i Bisson byli stale śledzeni przez agentów FBI. Jak oświadczył R. Lederer, w okresie rządów Reagana represje przeciwko ludziom o odmiennych poglądach nabrały groźnych rozmiarów. W ostatnich miesiącach, powiedział on, faktycznie bez wysuwania jakichkolwiek oskarżeń uwięziono co najmniej 15 osób. Postępowa organizacja amerykańska "Nie ? polowaniom na czarownice" zwróciła się do opinii publicznej USA z apelem o wystąpienie w obronie więźniów politycznych, jak również tych, których władze zamierzają pozbawić wolności (...) Walka władz USA z odmiennymi poglądami we wszelkich przejawach ? stwierdzają przedstawiciele postępowych organizacji ? nie ustaje już od wielu dziesiątków lat. Co więcej, z każdym rokiem nabiera ona coraz bardziej złowieszczych, wyrafinowanych form. Bojownicy o pokój i prawa obywatelskie coraz częściej są obecnie oskarżani o działalność terrorystyczną, o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Po wysunięciu takich oskarżeń zapadają surowe wyroki.
Powrót maccarthyzmu, "Trybuna Ludu", 13.06.1985.

10 lat temu
? To, co oferujemy, to Polska, która idzie naprzód. Ja reprezentuję tę filozofię polityczną, która jest nieobecna u dzisiejszego prezydenta: nie konflikty, nie wojny na górze, ale wspólne, zgodne działanie. Wybierajmy przyszłość ? powiedział kandydat na prezydenta Aleksander Kwaśniewski w Hajnówce na Białostocczyźnie, gdzie oczekiwało na niego około pół tysiąca mieszkańców. Oczekiwało... półtorej godziny ponad zaplanowany czas, bowiem najpierw sejmowe obowiązki, a potem konieczność porozmawiania z prawnikami-konstytucjonalistami spowodowały spóźnienie. Nikt jednak nie wychodził z sali Zespołu Szkół Zawodowych, a z hajnowianami rozmawiała posłanka Danuta Waniek, szefowa sztabu wyborczego kandydata SLD.
Kwaśniewski: Wybierajmy przyszłość, "Trybuna", 12.06.1995.

 

 


Wyświetlony 4592 razy
Więcej w tej kategorii: « Józef Piłsudski i epigoni
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.